КЛУБ СИГУРНОСТaqmn->name

Представяне на бр. 10/2016 на сп. „Сигурност“
„... Търсим БРОД за България...“


20 Ноември 2016

На 17 ноември пред съмишленици бе представен  бр. 10 за 2016 година на списание „Сигурност “.  Представяме Ви част от изказванията в дискусиите на експертния съвет на изданието и Клуб „Сигурност“.