КЛУБ СИГУРНОСТaqmn->name

Представяне на бр. 10/2016 на сп. „Сигурност“
„... Търсим БРОД за България...“

 Представяне на бр. 10/2016 на сп. „Сигурност“

20 Ноември 2016

На 17 ноември пред съмишленици бе представен  бр. 10 за 2016 година на списание „Сигурност “.  Представяме Ви част от изказванията в дискусиите на експертния съвет на изданието и Клуб „Сигурност“.

на горе