КЛУБ СИГУРНОСТ

Ново! Брой 7-8/2015
Сп. „Сигурност“ – единственото списание за сигурност в България

Ново! Брой 7-8/2015

23 Август 2015

В бр. 7-8 четете:

Лазар Мурджев

Георги Атанасов

 • 137 години в служба на Родината

Ген. Кирил Цветков

 • България плати най-скъпия входен билет за Европейския съюз  

Проф. Иван Ангелов

 • Представлява ли заплаха за финансовата сигурност на България и Европа системата Хауала?

 Гергана Йорданова

Д-р Тихомир Стойчев

Георги Чапкънов

 • Българските спецслужби с поглед към обединена Европа  

Проф. Бончо Асенов

 • Съвременни проблеми в противодействието на незаконния трафик на културни ценности  

Емил Александров

 • Кратката история на един бивш български град  

Проф. Евгений Сачев

 • Криза на идентичността в асиметричното общество  

Доц. д-р Мюмюн Тахир 

 • Русия и българският дух  

Проф. Орлин Загоров

 • Как един българин стана казак?  

Огнян Маринов

 • Незабравимо  

Милена Терзиева

 • Откриване на ловния сезон  

Иван Петков

 • БСП и политическият конформизъм

Проф. Ваня Добрева 

на горе