КЛУБ СИГУРНОСТaqmn->name

Ново! Брой 9/2015
Сп. „Сигурност“ – единственото списание за сигурност в България

Ново! Брой 9/2015

21 Октомври 2015

В бр. 9  четете:

Лазар Мурджев

 • Лявата партия

Георги Вацов

 • Българи, обединявайте се! 

Д-р Тихомир Стойчев

 • Декларация

На Българската Авиационна Асоциация

Петър Велчев

 • Православа?! Духовни и културни алтернативи за световната цивилизация

Доц. д-р Велин Аргатски

 • Лидери, елити,образование 

Маргарита Попова 

 • Глобализъм и геополитика 

Проф. Нако Стефанов

 • Тероризмът и правото на самоопределение, според практиката на ООН

Д-р Борислав Найденов

 • Защо бе създадена Операция „Гладио”?

Боян Абрашев

 • Бързо, лесно, удобно или как работи системата Хауала?

Гергана Йорданова

 • Съвременни проблеми в противодействието на незаконния трафик на културни ценности

Емил Александров

 • Криза на идентичността в асиметричното общество

Доц. д-р Мюмюн Тахир

 • Най-близките ни съюзници са Гърция и Турция

Крум Лазаров

на горе