КЛУБ СИГУРНОСТaqmn->name

Ново! Брой 11/2016
Сп. „Сигурност“ – единственото списание за сигурност в България

Ново! Брой 11/2016

21 Декември 2016

Какво ще откриете в новия брой на списание „Сигурност“?

Проф. Валери Стефанов

Лазар Мурджев

Георги Вацов

  • Какви ръце посягат към национални проекти и символи? И защо народът спи?

Д-р Тихомир Стойчев

Георги Абрашев

Крум Лазаров

Георги Вацов

  • Клуб „Сигурност“

Ваня Иванова

  • Kултура на сигурността

Проф. Бончо Асенов

  • Медии и тероризъм: нови перспективи

Мая Коларова

Лора Кларксън

  • Цял живот отдаден в служба на Родината

Проф. Евгений Сачев

на горе