КЛУБ СИГУРНОСТaqmn->name

Ново! Брой 12/2015
Сп. „Сигурност“ – единственото списание за сигурност в България

Ново! Брой 12/2015

12 Януари 2016

В обзорния брой 12 на списание „Сигурност“ четете:

Леонид Решетников

Георги Вацов

„БРОД ЗА БЪЛГАРИЯ“! Началото…

 Георги Атанасов

Клуб „Сигурност“: Търсене на единението

  • България изчезва, ако се отклони от православния избор 

Проф. Орлин Загоров

Доц. д-р Мюмюн Тахир

БРОД за България

Проф. Нако Стефанов

Д-р Тихомир Стойчев

  • Национална Сигурност Национално единение  

Ген. Стоимен Стоименов

  • Армия, държава, народ

Ген. Кирил Цветков

Петър Велчев

Никола Белишки

Калина Андролова

Лазар Мурджев

Георги Вацов

Маргарита Попова

  • Тероризмът и правото на самоопределение

Д-р Борислав Найденов

Лазар Мурджев

Списание „Сигурност“

на горе