КЛУБ СИГУРНОСТaqmn->name

Ново! Брой 4-5/2016
„Априлското въстание – Брод към свободна и независима България“

Ново! Брой 4-5/2016

25 Май 2016

Трети Национален форум Брод за България, Панагюрище, април 2016

В брой 4-5/2017 на списание „Сигурност“ четете: 

Лазар Мурджев

20 април 1876 г. – Брод за България след десетилетия книжовност, духовност, жажда за знания, училища, читалища, периодичен печат. Това е една от най-силните опори на нашата национално освободителна революция – духовността и култа към книжовността, към знанието. Това е силата ни. Това е най-ярката част от нашата национална идентификация.

Георги Вацов

Ако търсим БРОД между уроците от миналото и днешния ден, ако искаме да намерим БРОД към сърцата на хората и да изведем Отечеството от дълбоката пропаст, в която то се оказа за последните 25 години, ние трябва да си дадем сметка, че без чиста съвест и само с добри намерения не можем да бъдем чути и разбрани…

Слово на Никола Белишки – 140 години от избухването на Априлското въстание

Пролет е! Великден е! Българи, време е вече да бъдем Едно! Защото няма тъма, нито пожар, които са по-силни от нашата Вяра, от българското Слово и българския Дух! Длъжни сме заради предците ни. Длъжни сме, заради децата ни! Длъжни сме, за да пребъде българския род!

Защо Гюргевският революционен комитет определя три дати за избухване на Априлското въстание през 1976 година?  

Проф. Стоян Денчев, Проф. Евгений Сачев

Декларация на Върховния комитет на Съюза на тракийските дружества в България огласена пред националното шествие на СТДБ на 16 април 2016 г.

Брод за България – 120 години български юнак

Ваня Иванова

Kалейдоскоп

Георги Вацов

Черноморският регион – фактор за формирането на новата световна политика

Проф. Евгений Сачев

Ще просъществува ли България?

Александър Йолов

Еврейско образование в България края на XIX началото на XX в., средство за запазване на етническа идентичност

Красимир Първанов

Интервю с ген. Тодор Бояджиев след премиерата на новата му книга „Наръчник на шпионина”

Ваня Иванова

на горе