КЛУБ СИГУРНОСТaqmn->name

Ново! Брой 1/2016
Сп. „Сигурност“ – единственото списание за сигурност в България

Ново! Брой 1/2016

15 Януари 2016

В първия брой на списание „Сигурност“ за 2016 година четете:

 • Ако българската олигархия си има държава

Лозан Панов

 • Отново за случващото се между България и Турция

Горан Симеонов

 • Въпросът за националната доктрина за сигурност не е на съществуване, а на оцеляване

Д-р Тихомир Стойчев

Доц. д-р Мюмюн Тахир

 • Етнодемографската картина в България – рискове и заплахи за националната сигурност

Вася Малинова

Проф. Стойко Стойков

 • Калейдоскоп

Георги Вацов

 • Радикалният ислям и неговите нацистки корени

Йеродякон Петър Граматиков

 • Кога играта ще свърши?

Полк. (з) д-р Мирослав Мирчев

 • Цветните революции. Стратегия за получаване на корпоратино и геополитическо предимство

Проф. Йордан Начев

 • Съвременни проблеми в противодействието на незаконния трафик на културни ценности

Емил Александров

 • „Плашилото“ ДС

Проф. Бончо Асенов

 • Лов и Сигурност – обръщение

Лазар Мурджев

 • Генералът разузнавач

Атанас Кременлиев

на горе