КЛУБ СИГУРНОСТaqmn->name

Ново! Брой 1/2015
Сп. „Сигурност“ – единственото списание за сигурност в България

Ново! Брой 1/2015

04 Февруари 2015

В бр. 1 на сп. „Сигурност“ четете:

Лазар Мурджев

 • Тероризъм 

Ген. Тодор Бояджиев

Д-р Тихомир Стойчев

 • „Неоосманистките амбиции“ на Турция 

Проф. Нако Стефанов

 Георги Вацов

Ген. Кирил Цветков

 • Българите не са предатели 

Леонид Решетников

 • България – родината, която загубихме 

Инж. Иван Пехливанов

 • Националната сигурност 

Проф. Стойко Стойков

 • Готови и годни ли сме да защитим отечеството 

Ген. Цветан Тотомиров

 • Неилибералният модел на глобализацията 

Проф. Йордан Начев

 • Българският капелан
   
 • Решаващата битка 

Подполк. Емил Миланов

 • Творчеството като опредметен образ на духа 

Доц. д-р Мюмюн Тахир

 • По коридорите на властта 

Проф. Бончо Асенов

 • Ловът в изкуството
   
 • По Ботевите места 

Боян Ботйов

на горе