КЛУБ СИГУРНОСТaqmn->name

Ново! Брой 3-4/2017
Сп. „Сигурност“ – единственото списание за сигурност в България

Ново! Брой 3-4/2017

25 Май 2017

"...На дълъг път се тръгва с надеждата, че ще се завърнеш..."
В бр. 3-4 на сп. „Сигурност“ четете:

 

Лазар Мурджев

Ваня Иванова

Рада Коджабашева

Проф. дфн., д-р ист. Нако Стефанов

Георги Вацов

Ген. Тодор Бояджиев

Таня Джоева

Димитър Аврамов

Ген. м-р о.з. д-р Стоимен Стоименов

Полк./о.з./инж. В.Милев

Проф. д.н. Йордан Начев

Доц. д-р Мюмюн Тахир

д-р Васил Георгиев

Мая Коларова

Проф. Бончо Асенов

Ваня Иванова

Ваня Иванова

на горе