brodbg.com | БРОД ЗА БЪЛГАРИЯ
   

Представяне на бр. 5/2017 г. на сп. „Сигурност“

14 Юли 2017 

Лазар Мурджев:
Представяме нашия 4-ти национален форум, на който имахме слуката да присъстват сериозно количество научни и военни експерти Международната комисия по военна история – трима професори и един създател на прословутите американски тюлени. Изненадата беше уникална, когато разбрахме, че двама от професорите са подготвили доклад на тема Априлското въстание. Докладът на американските историци проф. Кук и д-р Мур за приноса на Макгахан и Скайлър за популяризиране и отразяване на жестокостта на османската империя, с която е потушено Априлското въстание, става достояние чрез форума Брод за България на историческия музей в град Панагюрище.

Проф. Евгений Сачев:
Важно е да утвърждаваме в нашето ежедневие всички онези знаци на паметта, които ни карат да бъдем съзнателно и патриотично отговорни към онова, с което се гордеем, че сме българи. В тази връзка, по отношение на връзките ни със славянските народи, с Русия, трябва да бъдем не само признателни, но и да развиваме отношенията си – не само в областта на културата и науката, но и в съвременните измерения на разбиранията за сътрудничество и съвместна дейност и партньорство. Аз присъствах на Първия конгрес на страните-членки на Евразийския съюз в Москва. Представих Форума Брод за България, списание „Сигурност“, чиято дейност предизвика изключително голям интерес.
Неправителствената организацията Център „Сионес“, свързана с изучаване проблемите на сигурността, етнокултурните и етнорелигиозните проблеми и националните интереси, в края на юли ще бъде приета в Еврастическата организация на неправителствените организации – така ще имаме позиция и в Евразийския съюз чрез „Сионес“, която участва и в Брод за България.

Проф. Валери Стефанов:
24-ти май е съвременно предизвикателство. Тревогата днес се дължи на залеза на традиционното българско образование и на ценностната система, която е издърпана от корпуса му. 
Два милиона българи са отишли другаде и са заплатени с европейски пари. На нас ни се дават пари, но ни се вземат човеци. Това е драма на тази нация.

 

Д-р Тихомир Стойчев:
Когато имаме криза в Европа създаването на Евразия би могло да балансира тази криза и да разшири пазарите ни или да се опитаме да постигнем политическа, икономическа и друга диверсификация на отношенията, каквито досегашния опит в двуполюсния свят не ни позволяваше. Евразийството предвижда подмяната на елитите и изграждането на един общонационален елит, който да бъде толкова одухотворен и просветен, че да поеме отговорност, когато обществото е подготвено да го припознае. Ето това на нас може би ни липсва в днешно време.

Ген. Тодор Бояджиев:
Ген. Бояджиев акцентира, че темата за кибератаките и киберпрестъпността не може да бъде преразказана, тя трябва внимателно да бъде прочетена и осмислена.

Проф. Мюмюн Тахир:
Не сме формулирали наша методология, която да ни позволи да предложим алтернатива на обществото, в което живеем. Двете понятия, с които предлагам характеристика на това общество, са асиметрично общество и неолиберално общество, като включвам понятията на националния нихилзъм и квазинационализма. Общуването е винаги свързано с духовността и е винаги междукултурно.

Рада Коджабашева:
Ако няма дух, което е изконната сигурност на индивида и нацията, то тогава целият останал диалог за сигурността отпада. Ваня Велкова изключително впечатлява с факта, че успява да отстои традицията далече от България, прави го самостоятелно и въпреки всички обстоятелства на неолиберализма, новите идентичности и глобализма. Тя е един истински Брод към България.

Проф. Нако Стефанов:
За съжаление продължаваме да говорим за социо-демографска катастрофа. Не правим усилия и за трудовата интеграция на ромското население, за да имат достойна работа и да живеят в резултат на обществено-полезен труд. А неолибералното общество не обещава наличието на достоен човешки труд. Задава се нова постиндустриална парадигма. Станахме част от вериги, където заемаме нишата с най-нископлатен труд с ниска добавена стойност.  И нашата политико-икономическа олигархия извърши социален дъмпинг – т.е. как ниската цена на работната ръка ще донесе чужди инвестиции. Задържането на ниската цена на работната ръка е престъпление. Така се задържаха и иновационните процеси. Политиката на дъмпинг ще ни отвърне с гигантска безработица, която ни очаква. 

   Този текст не може да бъде препечатван и копиран в други медии без разрешение от редакцията на БРОД за България

  „Брод за България”   ©2019 Всички права запазени.
Общи условия | Рекламирайте тук