brodbg.com | БРОД ЗА БЪЛГАРИЯ
   

Тихомир Стойчев за бр. 5/2017 на сп. „Сигурност“
Геополитическата ориентация на страната ни следва да се води от историческата ни и културно-цивилизационна принадлежност.
16 Септември 2017 

„... основното ни днешно предизвикателство – да спасим България, българското, да намерим заедно Брод, който да ни преведе оттатък.“


Идейният двигател Лазар Мурджев отново ни въвежда в инициативи за благото на обществото, въпреки, че то не ги разбира и подкрепя. Речникът на Мурджев трайно се установява около думи-символи като „нация“, „национална сигурност“, „национално достойнство“, „съвест“, в днешно време изпразнени от съдържание. Те чертаят българската култура и историческа традиция, водейки ни към основното ни днешно предизвикателство – да спасим България, българското, да намерим заедно Брод, който да ни преведе оттатък.

Когато се връщаме в историята си, за да открием основите на бъдещето си, думата има проф. Валери Стефанов, който ни разказва за 24-ти май и делото на светите братя Кирил и Методий, за техния принос към България и славянската православна общност.

Авторът на „Калейдоскоп“ Георги Вацов пренарежда пред нас сложните лъкатушения на геополитиката и голямата дипломация.

Част от културно-духовното ни пространство надхвърля сегашните политически и географски граници. Без българската азбука, българската религия и българската църква, руската империя нямаше да се състои. Ето ценностите, които трябва да отстояваме.

Когато имаме криза в Европа, създаването на Евразия би могло да балансира тази криза и да разшири пазарите ни или да се опитаме да постигнем политическа, икономическа и друга диверсификация на отношенията, каквито досегашният опит в двуполюсния свят не ни позволяваше. Ресурсите и културната връзка, която имаме, включително и езикова, би могло да бъде отправна точка с трите насоки – географска, икономическа и политическа. Евразийството предвижда подмяна на елитите, затова оправдава революциите. Иска да се сложи точка на партийността и да се сложи началото на изграждането на един общонационален елит, който да бъде толкова одухотворен и просветен, че да поеме отговорност, когато обществото е подготвено да го припознае – този елит да се занимава с управлението на държавата. Ето това на нас може би ни липсва в днешно време.

Проф. Евгений Сачев споделя с нас експертната си оценка за геополитическата ориентация на страната ни в сложната международна обстановка, която следва да се води от историческата ни и културно-цивилизационна принадлежност.

Ген. Тодор Бояджиев ни въвежда в проблематиката на разузнаването и сигурността, вече в съавторство, с което дава поле за изява и на младите хора.

Клуб „Сигурност“ подкрепя единодушно мнението, че трябва да апелираме младите хора да се изявяват на страниците на списанието. Така неговият авторитет се повишава, а политиката му привлича и тази аудитория, която често липсва сред нас.

Проф. Йордан Начев застъпва тезата, че международният тероризъм е социален проблем. Неведнъж, на различни форуми, той защитава тази теория и апелира към нашите специалисти по сигурност и към международната общност за търсене на начини за решаване на социално-икономическите проблеми там, където тероризмът се заражда.

Проф. Николай Радулов писа за миграцията и представи част от проблемите през актуалните виждания за опасностите, които миграцията, в нейната ескалацията и обещания за бъдеща по-голяма криза за глобалната и регионална сигурност, поставя. Миграцията води до сблъсък на цивилизации.

Проф. Чавдар Добрев в материал за цветните революции и българските съдебни спорове ни предлага нова гледна точка със, за съжаление, нерадостна прогноза, че цветни революции очакват и България в близко време. Измеренията са такива, че нашият сектор Сигурност, за съжаление, трудно би могъл да ги прогнозира и посрещне.

По традиция, списание „Сигурност“ дава трибурна на главнокомандващия и президентската институция, която присъства редвно на страниците му – с предходните държавни глави, сега и с Румен Радев. Като част от каузите на списанието, свързани с българите в чужбина, отразена бе срещата на Тракийското дружество в България, в лицето на почетния им председател ген. Тодор Бояджиев, с президента –  ген. Румен Радев.

Рада Коджабашева ни запознава с изключително родолюбивата българка от Пловдив Ваня Велкова. С изложбите си на български носии по света, тя е един истински Брод към България, като съхранява и разпространява българския дух и традиции, втъкани в „нишките от миналото“.

   Този текст не може да бъде препечатван и копиран в други медии без разрешение от редакцията на БРОД за България

  „Брод за България”   ©2018 Всички права запазени.
Общи условия | Рекламирайте тук