ЗАД НОВИНИТЕaqmn->name

Незаконното трафикиране на араби и мюсюлмани в Европа
Безпрецедентно нарастване

Aвтор:  Георги Абрашев

17 Януари 2017

За България е необходимо спешно да се разработи оперативен план за действие, който да включва създаването на специализирани въоръжени сили.

Трафикирането на араби и мюсюлмани в Европа има за цел организирано заселване на чужди на християнската култура и ценности с цел дестабилизиране на Европейския съюз и формирането на нова етнокултурна и етнорелигиозна основа за осъществяването на контрол върху световните енергийни ресурси и тяхното териториално преразпределение. Многомилионната маса от араби и мюсюлмани, заливаща Европа, непрекъснато се увеличава. Свидетели сме на безпрецедентно нарастване на незаконната миграция от 2004 г. насам. Вече 90% от тези мигранти използват трафиканти, улесняващи тяхното придвижване към определени страни от Европейския съюз.

През 2015 г. се установиха главно четири пътя за незаконно трафикиране на мигранти:

  1. Западен Средиземноморски път. Той минава през Португалия и Испания. През миналата година са установени 7 164 незаконни преминавания на границите на границите, предимно от гвинейци, алжирци и мароканци.
  2. Централен средиземноморски път. Незаконните мигранти се организират в Либия и пристигат по море в Италия. Използва се предимно от мигранти, произхождащи от Африканския континент. За 2015 г. са отчетени 153 946 незаконни преминавания на границите.
  3. Югоизточен път. Мигрантите идват от Гърция и от България в Европейския съюз по въздух, море и суша. Констатирани са за 2015 г. 885 386 незаконни нарушения на границите. От България и от Гърция те минават през Балканите, за да достигнат като крайна дестинация в Северна Европа.
  4. Източен път. Той минава през Беларус, Молдова, Украйна и Русия и за Скандинавските страни. По този път преминават мигранти от Афганистан, Виетнам и Сирия. Регистрирани са 1 920 незаконни преминавания на границите. 

Установени са общо 250 центрове за трафикиране на мигранти – 170, от които се намират в Европейския съюз, а 80 – в страни, съответно извън него.

ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ ЧЕТЕТЕ В БРОЙ 11/2016 НА СП. „СИГУРНОСТ“

   Този текст не може да бъде препечатван и копиран в други медии без разрешение от редакцията на БРОД за България