brodbg.com | БРОД ЗА БЪЛГАРИЯ
   

Нова Русия. Гросмайстор Путин
Калейдоскоп
Aвтор: Георги Вацов   24 Април 2017 

В обозримо бъдеще Русия би могла да се превърне в общопризнат лидер на световната съпротива срещу корпокрацията, глобализацията, отсъствието на толерантност и политическа коректност.


Според теорията на международните отношения външната политика на една държава е продължение на нейната вътрешна политика, но с други средства. Това се отнася в голяма степен и за Русия, на която границата ѝ със  САЩ минава през широкия двадесет километра Берингов пролив, а Курилските острови са граничните ѝ територии с Япония. На запад, руският Калининград, бившият Кьониксберг, е родината на немския философ Емануел Кант, а на север, Руската федерация разработва шелфа и оборудва голяма военна база в Арктика. На юг, освен четирихилядната километрова граница с Китай, страната граничи с още 12 държави. Този исторически феномен превръща външната политика на Русия в съществен фактор  за опазване териториалната цялост и природните ѝ ресурси. Едновременно с това, усвояването на гигантската територия изисква консолидирано общество, обединено в една нация със стотици етноси, народности, религии, езици, традиции и народопсихология, а практически това би било възможно само при изключително балансирана и твърдо осъществявана  вътрешна политика.

Вяра, лидер, държава.
През различните исторически периоди, водещите крилати фрази  в Русия  са били: „Бог, Цар и Отечество“, „За Родину, за Сталина!“ и „Поехали!“, или с други думи, в едно са обединени: силната православна вяра, направила Русия земята на „Третия Рим“, силната авторитарна власт на самодържеца, силният патриотизъм, породен от мащабите и природните богатства, а оттук и присъщото на руския човек благородство и чувство за  лична съпричастност за съдбините на по-слабите, дала независимост на над 50 държави в света, в т.ч. и на България. Единствената субективно-колеблива величина в тази триада са личните качествата на лидера . Когато той е слаб, нерешителен, неподготвен, разкъсван от пороци и увлечения – страната страда, народът е мачкан от местни и чужди властници, а когато князът, царят, императорът, генералният секретар, президентът, денонощно  са отдадени на грижата за страната и народа си, то тогава Русия или Съветският съюз са непобедими. За съжаление, за последните сто години, само Сталин и Путин са проявявали силната си загриженост за благото на велика Русия и нейните народи, а в останалите 55 години държавната власт, идеологията и живота в СССР и РФ са били подчинени на процесите за адаптиране на страната към личните виждания, интереси и амбиции  на едноличния  ръководител и неговото обкръжение, като в повечето случаи тези интереси са били насочвани и провокирани от сили, извън държавата!

Външна агресия.
След обособяването на Московското княжество през ХV в., руската държавност е била обект на непрестанни заплахи, агресия, шантаж и войни, като най-войнствени са били завоевателите от Литва, Швеция, Дания, Полша, монголо-татарската „Златна орда“, Турция, Франция, Германия, Япония и др., а големите метрополии и САЩ, подмолно и много активно, са работили и работят за дестабилизацията на страната и за разкъсване на територията  ѝ на множество малки държавици. И в крайна сметка, с разпадането на СССР, те успяха! Но „апетитът дойде с яденето“ и през 90-те  години на миналия век, въпреки че ги нямаше вече СИВ и „Варшавския договор“, нова, демократична Русия продължаваше да бъде цел за окончателното ѝ превръщане в регионална развиваща се страна – суровинен придатък в еднополюсния свят, с хегемон – САЩ.

Вътрешна опозиция
Налага се да направим един много важен извод от историята на Русия – най-големите спадове в нейното развитие, както по продължителност, така и по дълбочина, не са в резултат на водените войни, а са се случвали след периоди на вътрешни антагонистични противоречия и революции – 1917, 1991, и опитът за преврат на „белолентъчниците“ през 2012 година. Ако след гражданската война и Първата световна война, болшевиките и Сталин успяха да върнат страната към растеж в началото на 30-те години, а след Втората Световна война – към 1955 година, то след катастрофата от 1991 година и разпада на СССР, Русия вече 26 години не може да дойде на себе си. Едва към края на 2012 година, отбивайки опита за осъществяване на „цветната  революция“ на „Болотная площадь“, на Русия се отдаде възможност да изнесе битката за собствения си суверинитет извън държавните си граници.

Заблуди и празни копнежи
За да разберем еволюцията в подходите и действията на руската управляваща прослойка, следва да маркираме основните събития, които заставиха трезвомислещите хора сред политическа класа да проумеят, че илюзиите на Горбачов и Елцин за това, че САЩ и Западът са искрени в намеренията си да приобщат на равноправна основа РФ към западния свободен свят и пазарната икономика не почиват на никаква принципна основа, а са начин за отслабване на страната до момента, когато да ѝ бъде отнето ядреното оръжие и възможността да защитава територията си. Тези събития са: войната в Югославия 1999 г., войната в Ирак 2003 г., пълното пренебрежение към казаното от Путин в речта му в Мюнхен през 2007 г., откъсването на Косово от Сърбия, и най-вече смъртоносната атака на Саакашвили против руските миротворци и жестокото бомбандиране столицата на Южна Осетия, Цхинвали, през 2008 г.

Съсредоточаване
След всички тези събития Путин, като министър-председател, и руският политически елит, без да я обнародват и на базата на натрупаните финансови резерви, започнаха политика на рязко усилване суверенитета на страната, преди всичко по отношение повишаване боеспособността на армията и увеличаване на контрактниците в нейните редове; рязко увеличаване на бюджета за финансиране на военно-промишления комплекс с цел преминаване към пълно превъоржаване на армията с високотехнологични и високоточни оръжия; създаване на научни центрове и лаборатории с привличане на руските граждани, работещи в най-престижните научни центрове в света; ограничаване дейността на чуждите НПО, финансирани от чужбина и обяваването им за чуждестранни агенти, в т.ч. забраната на дейността на НПО-та на  Джордж Сорос в РФ; увеличаване държавна подкрепа за православната църква; връщане към добрите практики в областта на патриотичното възпитание на младежта от времето на социализма; създаване на огромна материална база за развитието на масовия спорт; откриването и поощряване на талантливите деца и юноши във всички области; консолидация на обществото и равноправен диалог с всички политически партии; административна реформа; децентрализация на властта и смяна на кадровия ръководен потенциал в центъра и по-места с високопрофесионални, модерно мислещи, честни и проверени на практика млади (до 45 години) патриоти, в т.ч. и ръководителят на президентската администрация Антон Вайно, 44-годишен естонец, внук на първия секретар на Комунистическата партия на Естония преди 1991 година.

Икономическа криза
Колосалното консолидирано противопоставяне на Запада срещу Русия, санкциите, изкуственото понижаване цените на петрола, икономическият съботаж и съдебният произвол през 2015 и 2016 г. – натискът, при който всяка друга страна би се сгромолясала – всичко това доведе до едва 3% спад на  БВП. Нещо повече, в края на 2016 г. се постигна минимален ръст, а в началото на 2017 межународните рейтингови агенции присвоиха оценка „стабилна“ за страната, което бе сигнал за инвеститорите да влагат парите си в руски държавни и корпоративни ценнни книжа.

Войните, кризите, натискът, очернянето – този „джентълменски“ набор не постигна целта си. Русия и руската нация се справят с всичко и излизат, както винаги от катаклизмите, по-силни. Ето някои данни за състоянието на икономиката по време на кризи и при излизането от тях:

Година

Цена на нефта

Курс на долара

Ръст/спад/на БВП

% инфлация

Безработица

1998

9,1$/б  ФОБ

20,7руб/$

- 4,5%

84,4%

11,5%

2008

145$/б ФОБ

23,4 руб/$

5,7%

13,3 %

6,2%

2009

36$/б  ФОБ

29 руб./$

- 7,8%

11,4%

8,3%

2014

113$/б  ФОБ

35 руб./$

0,7%

12,9%

5,2%

2016

27$/б ФОБ

81.8руб./$

- 3.8%

5,7%

5,8%

Февруари 2017

56$/б  ФОБ

57 руб./$

0,2%

5,2%

5,3%

Идеологии
Господстващата идеология в РФ днес е просветеният консерватизъм, към който се придържа и пропутинската партия „Единная Россия“, получила конституционно болшинство на парламентарните избори през м.г. Втората по сила партия е парламентарно представената  КПРФ, чиято идеология е нов прочит на марксизма-ленинзма; третата партия  е либерално-демократичната партия на центриста  Жириновски; партията „Справедливая Россия“ е парламентарно представена и има социалдемократична ориентация; много силният в миналото неолиберален спектър, който няма депутати в настоящия парламент и е в опозиция на властта, се представлява главно  от две партии: „Яблоко“ на Явлински, получил на последните парламентарни избори 1,8% от гласовете на избирателите, и партията на Михаил Касянов „Парнас“, получила 0,7%  на изборите м.г.

Национална идея
Формулирана нееднократно от президента Путин национална идея е изцяло подчинена на грижата за човека и включва: изграждането на силна и уважавана държава, активен и равноправен член на световна полицентрична общност; законодателно установено задължение на държавата за постоянно повишаване качество на живот на руските граждани; защита на частната собственост, утвърждаване на свободната пазарна икономика с активното участие на държавата в определянето на приоритетите в развитието на икономиката и социалната защита на гражданите; утвърждаване на националната индентичност на нацията и отделните етноси, възраждане на традиционните ценности  с повишаване взаимодействието на училището и обществените организации с църквата при възпитанието на младото поколение и гражданството; създаване на материални условия за разгръщане на творческия потенциал на нацията в областта на науката, художественото творчество и спорта.

Родолюбие
Столетия, враговете на Русия и многото желаещи да заграбят нейните природни богатства целенасочено, упорито и непрекъснато се мъчат да разкъсат на отделни части невероятната руска триада – „Бог , Цар, Отечество“.  Генерал Де Гол, за когото Франция бе над всичко, бе стигнал до извода, че борбата по всички фронтове със СССР през годините на студената война трябва да се води така, че в една  нова „гореща“ война да няма повече Матросовци, Гастеловци и Зоя Космоденски. Доколкото днес западният свят е убеден, че той е „венецът на творението“, то неговите лидери и апологети,  изначално не виждат и подценяват нравственате сила на руския народ. Във военните действия срещу международния тероризъм и в Сирия, и на Северен Кавказ младшите офицери от Руската армия повториха подвига на Матросов, насочвайки артилерийския огън на руските батареи върху себе си!

Отговорът
Обама и неговата клика, заложиха целия си международен авторитет, в т.ч. и резултатите от президентските избори в САЩ на идеята, чрез икономически и финансови санкции да дестабилизират Русия и народа, който предизвикан от трудностите и проблемите си да излезе на улиците и да свали Путин! Но се получи тъкмо обратното! Отговорът на народа беше невероятен – рейтингът на Путин скочи до небесата! Това явление, Западът, по определение, не може да проумее, защото протестантската религия и гонитбата за „златния телец“ е създала от англо-саксонците егоцентрици, за които личното им благополучие и денонощния им страх за свещенната им частна собственост не им позволява да разберат, как един народ, страдайки, може да проявява чувство на съпричастност, съборност и взаимопомощ към нуждаещите си, и да изпитва  дълбоко уважения и признателност към лидерите  си, които не се боят и не се прекланят пред враговете и недоброжелателите – Александър Невски, Екатерина Втора, Александър Първи, Царят-освободител Александър Втори, Йосиф Сталин и.... Путин.

Въпреки невероятните трудности и изпитания, Русия и Путин продължават пътя си напред и нагоре. Ето някои данни:
Икономика: инвестиции за 2014: Русия – 94 млрд.$, Германия – 32 млрд.$; жилища, частна собственост: Русия – 84,7%; Германия  – 53,4%; процентно съотношение на общ.  дълг (сув. и корп.) към БВП: Русия – 32%, Германия  – 142%; БВП за 2014: Русия – 3,568 трилиона $; Германия – 3,362 трлн.$; валутно-златни резерви: през 2000 г. – 27 млрд.$ , през 2016 – 379 млрд.$ или 14 пъти по-високи.  
Големи обекти в РФ, които се изграждат в момента  или наскоро са били изградени: газопровод „Силата на Сибир“ (РФ-Китай) –55 млрд.$, пуск: 1 май 2019; Керченският мост в Крим – 3,5 млрд.$, пуск – 2018г.; Космодрум „Восточный“ –13,5 млрд.$, пуск  – 2017; „Ямал СПГ“ – прозводство на втечнен газ- 27 млрд.$, пуск – 2017; Олимпиада в Сочи – 25 млрд.$, пуск януари 2014 г., Световно първенство по футбол 2018 г.– над 10 млрд.$
Износ. Позиции , които до неотдавна не са били в еспортната листа, а днес са водещи за страната: селскостопанска продукция – за 2016 г. – 17 млрд.$, като зърното за износ е 37,5 млн. тона; РФ е на първо място в света  по производство на захарно цвекло  - 50 млн.тона и е изнесла  захар  в обем от 200 000 тона. След въвеждането на контрасанкциите, стойността на хранителните продукти, руско производство, заместващи западните е 4 млрд.$.
През 2016 година РФ е изнесла за пръв път високотехнологични АйТи изделия и технологии на стойност над 5 млрд.$, при положение, че допреди 4 години такъв износ въобще не е осъществяван.
Заместване на внос. По данни на сайта „Произведено в Русия“ от юни 2015 г. до февруари 2017 г. в РФ са патентовани и произведени агрегати, възли и готови изделия, общо 675 единици, заместващи напълно западните аналози.
По думите на зам.-ген. директор на „Роскосмос“ – Власов, преди въвеждането на санкциите, РФ е внасяла за ракетно-космическия си отрасъл 1500 американски изделия след специалното разрешение на Държавния департамент на САЩ.  В настоящия момент тези изделия са само 125, като по 100 от тях вече има руски заместители.
След въвеждането на контрасанкциите, хранителните продукти, руско производство, заместващи западните са на сума 4 млрд.$. 
Високи технологии. Според световния гигант в мобилните телекомуникации американската компания CISCO, от развитието на този отрасъл  (4-та индустриална революция) в Русия до 2021 г., ръстът на предаваните данни в сегмента М2М („интернет на нещата“, междумашинен трафик) ще е с 15 пъти по-голям в сравнение със сегашния; предаването на данни в 4G мрежата ще е с ръст 12 пъти и ще обхваща до 90% от целия трафик; ръста на мобилния трафик два пъти ще изпревари  развитието на кабелния. Лидерът в IT-  технологиите отчита 85% проникване на мобилните връзки в общия информационен трафик на РФ, като с увеличението до 2021 г. той ще достигне  88%.

Уникални и единствени в света са руските високотехнологични разработки в областта на отбраната. Един пример: междуконтиненталната балистична ракета „Сармат“ е с обсег на действие 15 хил. км. Бойната част на ракетата се състои от 15 бойни глави (това е т.н. изделие 4202), като всяка една от тях, при навлизането си в плътните слоеве на атмосферата, развива хиперзвукова скорост – 7 км/сек. – практически, първа космическа скорост и всяка глава извършва самостоятелно, по вертикала и хоризонтала, сложни маневри за преодоляване на системите на ПРО. През 2016 година в РФ са проведени заключителните успешни изпитания на ракетата. 

Руският концерн „Росатом“ през миналата година въведе в експлоатация първия в света атомен реактор 3+ в Нововоронежката АЕЦ. Към края на 2016 година „Росатом“ има подписани договори за изпълнение на обекти зад граница на стойност над  130 млрд.$.
В Липецка област през февруари т.г. е пуснат в действия най-мощния в Европа  инкубатор за производство на кокоши яйца – 250 млн.бр годишно. 

Оценки на Западни специалисти 
Според  американската банка „Мерил Линч“ в края на 2016 година РФ е на второ място в света, след Южна Корея, в рейтинга на развиващите се пазари. След нея са Китай, Полша, Мексико, Индонезия и Турция. Въпреки ниските цени на петрола, въведените санкции, разходите за войната в Сирия и хуманитарната помощ за Украйна, БВП има ръст в сравнение със същия период на миналата година. „РФ компенсира своите по-ниски показатели за сметка на ефективността и други маркери в икономиката“, пояснява представителят на банката.

Според Кенет Рапоза от сп. „Форбс“: ... „особено впечатлява свалянето на инфлацията. Рублата остава стабилна, а износът на капитал видимо намалява. Освен това, Русия проявява устойчивост по отношение измененията на лихвата от ФРС, отчитайки активно салдо по текущата сметка, при положение, че болшинството руски компании са изолирани от евтините европейски и американски кредити“.

Бъдещи очаквани събития
Всичко казано по-горе ни дава основание да направим извода, че в обозримо бъдеще Русия би могла да се превърне в общопризнат лидер на световната съпротива срещу корпокрацията, глобализацията, отсъствието на толерантност и политическа коректност, да поеме ролята на защитник на традиционните духовно-религиозни, нравствени и исторически ценности на всички народи на Земята пред лицето на загубилия всякакви ориентири и проявяващ глобална агресия Запад.

В сегашния период, агресията на Запада срещу Русия върви към спад, а авторитета на Русия расте. Поразителен е фактът, че днес Китай би трябвало да е основният конкурент на САЩ, но те не променят концепцията! Буквално до избирането на Тръмп, Западът продължаваше да бие главно и много ожесточено по Русия и Путин.

САЩ целенасочено и скрито водеха икономическата си битка с Китай, преди всичко, за да прекъснат и усложнят доставките на енергоносители чрез военните си действия, превръщайки в руини арабски страни – износители на петрол, както и чрез ембаргото, наложено на Иран. Това са и рецидивите на същата политика, която е в основата на въвеждането на санкциите срещу Русия, за да се спре възхода на отбранителната ѝ промишленост и реализацията на грандиозния страгегически мегапроект „Айсберг“ на руския Фонд за перспективни изследвания, Централното конструкторско бюро за морска техника „Рубин“ на корпорацията „Ростех“, „Газпром“, „Роснефт“ и рудодобивния дивизион на „Росатом“ – «Атомредметзолото»  по изграждането на подледни градове на дъното на арктическия шелф на РФ.

Когато са се планирали тези икономически операции, никой на Запад не е очаквал да види възродена Русия и в Южна Осетия, и в Крим, и още повече около Дамаск. Никой в света не е очаквал да види независима и суверенна Русия в ХХI век, както и никой не очакваше, че преди повече от 25 години Съветският съюз ще се сгромоляса!

Може би единствен  – гросмайстор Владимир Путин!

N.B.  Българската страна през миналата година получи предложение от министъра на селското стопанство на РФ Ткачов за сключване на договори за внос в България на руски хранителни продукти!?! При посещението на експрезидента Плевналиев в Турция през ноември  2012 година, експрезидентът Абдулах Гюл колегиално предложи на своя колега, след построяването на атомните им централи, Турция да внасят ток в България!?!

С други думи и РФ, и Турция, след 1989 г. вече са членове на Г 20, докато България, която по качество на живот на населението на страната по времето на социализма бе сред първите 30 страни според класациите на ООН, за последните 27 години уверено върви към дъното на Топ 100  на икономиките в света по стандарт на живот и високотехнологично производство. Изоставането е катастрофално и се измерва вече с десетилетия!

Отговорът на въпросите: „Кой?“ и „Защо?“ търсете от политическата класа на България!  

   Този текст не може да бъде препечатван и копиран в други медии без разрешение от редакцията на БРОД за България

  „Брод за България”   ©2018 Всички права запазени.
Общи условия | Рекламирайте тук