ЗАД НОВИНИТЕaqmn->name

Българска национална комисия по военна история
Член на Международната комисия по военна история при ЮНЕСКО

Българска национална комисия по военна история

06 Юни 2017

Основната задача на Комисията е представянето и популяризирането на официалните позиции на българската военна историография в чужбина.

Българската национална комисия по военна история (БНКВИ) е създадена със заповед на Министъра на отбраната от 17 март 1987 г. като част от Института за военна история. Смисълът на нейното съществуване е членството на страната ни в Международната комисия по военна история (МКВИ), създадена през 1938 г. като една от международните организации на ЮНЕСКО и като част от Международния Комитет за история. Президент на тази организация е проф. Масимо де Леонардис от Италия.

Основната задача на БНКВИ е представянето и популяризирането на официалните позиции на българската военна историография в чужбина. В изпълнение на своите задачи БНКВИ участва като правило в световните конгреси на МКВИ с доклади на български военни историци. Конгресите се провеждат ежегодно в една от 40-те страни – членки, осигуряваща домакинството. Отчитайки своеобразно изоставане на нашата страна в това отношение, в 2012 г. ни беше предоставено домакинство на XXXVIII конгрес на тема ТЕХНОЛОГИИТЕ И ВОЕННОТО ДЕЛО. Нашата комисия се представи отлично при организирането на този конгрес. Колегите ни се запознаха с исторически, археологически и културни обекти в нашата страна и се възхитиха от нашето гостоприемство. Ето защо членовете на МКВИ гласуваха за организиране на XL конгрес отново в нашата страна, този път в гр. Варна през 2014 г. Темата беше ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА 1914 – 1918 г. В хода на конгреса, наред с дискутирането на темите, свързани с Първата световна война, от началото на която ни деляха 100 години, участниците бяха запознати с богатото ни историческо наследство в Плиска, Преслав, Шумен, а също и с военни музеи в гр. Варна и района. С богата културна програма представихме и българското фолклорно изкуство. Като резултат от активната ни дейност авторитетът на комисията нарасна и за членове на ръководството на МКВИ бяха избрани двама наши представители.

Редовният годишен конгрес по военна история през септември 2016 г. следваше да се проведе в Истанбул. Поради събитията в Турция, МКВИ го отмени. Нашата комисия предложи, за да не се получи нулева година, да организираме конгреса в България – в гр. Пловдив, при същата тема: ЛОКАЛНИ ВОЙНИ – ГЛОБАЛЕН ОТЗВУК.

По такъв начин нашата страна е единствената, която е осигурявала домакинство на три световни конгреса по военна история и то в рамките на 5 години. В тези конгреси участваха представители на 35 страни от всички континенти, представители дори на далечни страни като Индонезия, Корея, Бразилия, Южна Африка и др. Организирането на този конгрес, наред с дискутирането на изключително актуалните теми, спомогна за обогатяването на познанията на световната военноисторическа общност с древната българската история и култура.

   Този текст не може да бъде препечатван и копиран в други медии без разрешение от редакцията на БРОД за България

на горе