brodbg.com | БРОД ЗА БЪЛГАРИЯ
   

Калейдоскоп / Октомври 2017
Подбор и коментар на Георги Вацов
Георги Вацов 20 Декември 2017 

„... първия успял, но незавършил цивилизационен опит на човечеството в усилията му Колелото на историята да намери Брод по пътя си към справедливост, за по-добър живот и равноправие...“


В рубриката „Калейдоскоп“ в настоящия брой на списанието имаме честта и удоволствието да коментираме за нашите читатели едно епохално събитие в историята на човечеството – Великата Октомврийска революция, за която големият поет Христо Смирненски написа :
„Ах, летете ескадрони! В устрема ви милиони
погледи са приковани със надежда и любов.
Свил десницата корава, целий свят се днес изправя
стреснат, трогнат, очарован от победния ви зов.

Изложението обхваща историята, събитията и най-вече съвременните оценки и изводи за първия успял, но незавършил цивилизационен опит на човечеството в усилията му Колелото на историята да намери Брод по пътя си към справедливост, за
по-добър живот и равноправие, цели, изключително актуални за формирането на днешния ни свободен и правилен избор на модел за развитие. И така:

ВЕЛИКА РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ ДЪРЖАВЕН ПРЕВРАТ?
РАВНОСМЕТКАТА!

Човек е така устроен, че през определени периоди от време, обикновено във връзка с някоя кръгла годишнина, си прави равносметка на изминалия житейски път. Така и с обществото. Тези, които гласно или негласно отговарят за формирането на общественото съзнание в нужната им посока, използват кръглите годишнини или за назидание, или за вдъхновяване на
народните маси, но често и да изтрият от народната памет факти, събития и емоции, които противоречат или не отговорят на актуалните политически, идеологически, криминални или егоистични цели на властимащите в стил „fake news“ (фалшивите новини).

Ние се стремим да правим обратното – да говорим истината!

ПЪЛНИЯ ТЕКСТ ЧЕТЕТЕ В БРОЙ 10/2017 НА СП. „СИГУРНОСТ“

   Този текст не може да бъде препечатван и копиран в други медии без разрешение от редакцията на БРОД за България

  „Брод за България”   ©2018 Всички права запазени.
Общи условия | Рекламирайте тук