ЗАД НОВИНИТЕ

Русофилството
Русофилството се превръща в световен вектор на народната дипломация

Русофилството

09 Октомври 2018

Четвъртият международен Ливадийски форум се проведе  на 5-6 юни 2018 г. 
Основният акцент в дискусиите бе поставен върху  дейността на русофилските и русофонски организации в света.

Четвъртият международен Ливадийски форум тази година се проведе  в курорта Ялта в Крим на 5-6 юни 2018 г.  Основният акцент в дискусиите бе поставен върху  дейността на русофилските и русофонски организации в света и тяхното място в повишаването на ролята и значението на народната дипломация в условията съвременния свят. В центъра на дискусиите бе  утвърждаването на русофилските и русофонските организации и превръщането им във важен вектор в контекста на „Руският свят и световното хуманитарно пространство”. На форума присъстват много русофилски и русофонски, евразийски и други организации. Във форума е представен и българското русофилство от председателя на Националното движение „Русофили” г-н Николай Малинов. Руската общественост, която с огромен интерес следи дискусиите на форума, бе представена от г-жа Валентина Матвиенко, председател на Съвета на Федерацията на Русия. Въз основа на проведените дискусии са набелязани мерки за по-нататъшно развитие и динамизиране на отношенията между различните русофилски и русофонски организации в света. В приетата Декларация е изразено категоричното неодобрение и отхвърляне на усилията на определени политически среди, някои от които са в състава на управляващия елит, за дискриминиране и ограничаване на изучаването на руския език и свободния достъп до богатата съкровищница на руската култура. Участниците решително осъдиха тази политика в редица славянски и други страни, където се налагат ограничителни мерки за използването на руския език за междуетническо общуване. В този акт те виждат грубо посегателство върху едно от фундаменталните човешки права не само в Европа, но и в целия свят.

Първата от трите секции за дискусия бе на тема „Движението на русофилите, неговата роля и значение в народната дипломация”. Много от изказалите се специално отбелязват богатия български опит, основан на разнообразната и многостранна дейност на българското национално движение „Русофили”, което тази година ще чества своята 15 годишнина от създаването си.

Въз основа на собствения опит и силно впечатлен от огромния интерес на участниците във форума, г-н Николай Малинов предложи на вниманието на участниците идеи за необходимостта от нова карта на хилядолетните братски отношения между славянските народи за укрепване на братските отношения между тях.

От името на българските русофили г-н Николай Малинов направи три предложения, посрещнати с възторжено одобрение. Първото от тези предложения се отнася до създаване на междуведомствен съвет на руските агенции, министерства и организации, занимаващи се с наука, култура, образование и спорт, с който националните русофилски движения да поддържат постоянна връзка. Второто предложение предвижда изграждане на международно русофилско движение. За целта е решено да се изгради инициативен комитет, който да обоснове необходимостта от неговото сформиране. Третото предложение е насочено към създаване на Съвет на ветераните русофили. Той посочи и конкретни лица, които имат своите заслуги за разгръщане на дейността на националните движения.  Между тях са Герхард Шрьодер,  Симеон Сакскобургски и други личности, изявени  радетели на приятелството и сътрудничеството с Русия.

В своето изложение Николай Малинов разказа за многостранната дейност на националното движение „Русофили” в България като посочи основните тематични кръгове. Особено внимание той обърна на разгръщащи се постсъветски двустранни отношения и сътрудничество, които очертават новата карта на нашите хилядолетни братски отношения, въпреки сложната геополитическа обстановка в Европа и света. предизвикателствата на усложняващата се геополитическа  обстановка в Европа и света.

Г-жа Валентина Матвиенко, под чийто патронаж се провежда форумът в Ливадия, високо оцени направените предложения, наричайки ги „свежа нова мисъл”.

 

   Този текст не може да бъде препечатван и копиран в други медии без разрешение от редакцията на БРОД за България

на горе