ТАБУ

Съвременния фашизъм
И истинския апокалипсис

Съвременния фашизъм
Aвтор:  Мирослав Писов

12 Октомври 2018

Хиляди години човечеството върви по пътя на своето греховно изпитание, за да получи своето Спасение.

Да започнем своя собствен разговор между нас, посочвайки символите на фашизма – Пречупения кръст, Вдигната изпъната ръка и Човешки поздрав „Хайл Хитлер“.
И да поставим още в самото начало на нашия разговор спрямо символите на фашизма символите на истинското Спасение и Възкресение което всички почитаме - Кръстния знак, Двете ръце носещи, отправени към Бог и Молитвата „Господи помилуй“.

Но нека първо да видим гредата в собственото си око, а след това да вадим сламката от окото на ближния.
Създадено по Божий образ и подобие, Хиляди години човечеството върви по пътя на своето греховно изпитание, за да получи своето Спасение. Така преди две хиляди години в Ерусалим пристигат източните мъдреци и възвестяват Рождеството на Спасителя Иисус Христос и си заминават без да дават своето знание на земния цар Ирод. Тази благодат от Бога постави всеки да търси своя път до Бога и Спасението. Тогава в своя човешки Страх, земния цар Ирод избива хиляди младенци, мислейки си, че ще предотврати Свободата на Човека и Неговото Избавление. Но Бог реши и пророкът свети Йоан Предтеча кръсти със Светия Дух изпратения от Бога свой син Иисус Христос. За Покаяние и Изповядване на греховете. За да дойде чудото на Светото Възкресение с разпънатия на Кръста Господ Иисус Христос, с който проклятието бе унищожено и смъртта смъртта победи. Настана свободата с водещата ценност Любовта към ближния.

Но тази Радост за човечеството ни вкарва непрекъснато в съблазън, забравяйки написано от Христа, че е дошъл да проповядва Евангелието на Царството, да изпълни законите и Моисея. И посочва Преображението, за да намерим Съдията и вратата на Правдата. Та когато апостолите питат кога ще дойде Спасението, там в Евангелието Иисус ни напомня, че от човешкия Храм камък върху камък няма да остане. И ще дойде съблазън от мое име и вие в него ще повярвате. И ще чуете вести за войни. И ще настане война и ще се изправи брат срещу брата, царства срещу царства и вие нищо не може да направите. И ще настане „мерзостта на запустението“ по пророчествата на Данаил, когато на свято място ще бъде поставено злото. И Спасението ще дойде със своя Вик на ангелите в своята Слава и тогава един ще вземат, друг ще остане. Всичко което е казано, ще бъде изпълнено. И тук да напомним защо Хитлеризмът търси неистово на изток отговори на въпросите на Спасението и взема от изтока пречупения кръст. Искайки да играе ролята на източните мъдреци. Търсейки тайните на даровете на източните мъдреци в материалния свят на войната, която провеждат към Кавказ и Сибир.

Затова няма да правя анализ на фашизма и корените му в древногръцките философи, създали модела на съвременната демокрация, основана на правата на олигархията и правата на човека, определяни от тях. Защото и Хитлер е излязъл от недрата на народа и той е избран от народа. За да въведе горните символи пречупения кръст, вдигната ръка и поздрава „Хайл Хитлер“. Вкарвайки в заблуда народа, че фашизмът се бори против садукеите и фарисеите, които разпънали Христа на кръста. И давайки на другите народи заблудата за своята самостоятелност и национализъм. Превръщайки евреите и ромите във враг на собствения си нацизъм и се превърне в съвременен национален фашизъм. Основан на антагонизма и омразата към другите, определена сега от големия брат на хитлеризма. Това е най голямата измама и заблуда в човешката история, която е вкарвала и вкарва в съблазън милиони хора. И така повярваха хората в тази правда така, като беше писано в Евангелието, за да дойде „мерзостта на запустението“. Защото хитлеризма забрави за морала и започна да заграбва материалните богатства на другите народи, посягайки към Кавказ и Сибир. За да дойде и Холокоста. И евреи, роми и други подложи на изтребление.

Забравяйки за Авраам, Давид и Исаак, Исмаил и Моисей и всичко писано от пророците, за Стария завет, за произхода на живота, човека и Спасението. Затова тук трябва да посочим един факт за приятелството на Хитлер и основателя на ислямското направление на салафитите – имама на Ерусалим Али Хюсейни. Та няма защо да се учудваме как Арабската пролет се преобразува във ислямската държава ИДИЛ със водещи норми на ислямския халифат и законите на шериата – типични норми на фашизъм. Защото ИДИЛ е поредния съвременен инструмент на фашизма към Кавказ и Сибир. Отново за тях е важно да притежават материалните ресурси на света като така си мислят да налагат правда и справедливост и тръгнат към Ерусалим. Да заменят Христос като Месия, изпратен от Бог. Да направят опит да избягнат Апокалипсиса без да преминат през ПОКАЯНИЕТО. Прав е Папа Франциск като казва на Запада, че трябва да се покаят.
Та да се обърнем към себе си и това, което е в България. Да видим опасността от това, което медиите насаждат как хан Аспарух не почитал Христос. Как в Стара Волжска България ние сме в конфликт с русите. Затова старите фашистки идеи в България сега провеждат тайна и подмолна, но агресивна дейност да превърнат властта в България подчинена на съблазънта на национализъм със вражда и омраза.

Затова единството между езичеството на старите българи от Волжска България, пропагандата за боговете Тангра и богомилите са новите инструменти, които искат да заменят символите и Правдата на Господа Иисус за Спасението на света и бъдещето на България. Използвайки символите на фашизма, приобщават и поставят в подчинение и зависимост обикновените хора. Това е най голямата опасност за бъдещето и сигурността за съществуването на България. Този експеримент, който продължава от времето на съветската перестройка, създаде възродителния процес и е основа за появата на корените на съвременния български фашизъм. Права беше БПЦ и Българският патриарх, когато оповестиха преди година 2015 г. опасност за съществуването на българската държава от бежанската вълна в резултат на войната в Сирия и ИДИЛ. Защото тази бежанска вълна е в резултат на безскрупулните интереси на неолибералните политически среди по света, наследници на садукеите и фарисеите, които наложиха и възродителния процес, създавайки тогава също бежанска вълна. Войните, които се водят сега, са по местата, които са свързани с пророчествата на пророка Йона, града Ниневия /сегашен Мосул/ и Дамаск – мястото на просветлението на апостол Павел, проповедника на езичниците.

Трябва да изберем дали да вървим по пътя на апостол Павел на Балканите или по пътя на фашизма.
Видно е как Фашизма в България иска да превърне България отново в борец срещу онези евреи, които разпънали Христос, като същевремнно бъдем и онези езичници които ще атакуват православна християнска Русия заради Волжска България. Другият помощник на съвременния български фашизъм е либерализмът, който сега играе ролята на бившия националсоциализъм. За подобно двуличие е писано – няма два пътя – или е пътят на Мамона или е пътят на Господа Иисус Христос. Затова преди години със саможертва княз Борис е избрал пътя за българския народ, а неговия син цар Симеон е продължил пътя на Познанието за утвърждавеното на Българската държава и Народ. И двамата български царе застанаха в ПОКАЯНИЕ и станаха монаси. Затова Господа ни дари с азбуката на братята Свети Кирил и Методи. Затова имаме и Свети Йоан Рилски и Светите Седмочисленици. А не лукавството на перестройката, Възродителния процес, Разградска република, даващи основание за постепенното превъплъщение на всички в новия национализъм, минаващ към фашизъм. Този процес след атентата срещу папа Йоан Павел Втори е управляван през цялото време от външните специални служби, искащи да превърнат България в плацдарм за бъдещите войни в Черно море и Изтока.

Всички са се обединили и се чудят как да избегнат апокалипсиса. Вместо да извършат едно простичко действие и застанат пред Христа и се покаят. И кажат „Благословен е идващият в името на Господа“.
Затова, когато показваш знака на хитлеризма и проповядваш в сърцето си символа на хитлеризма, има един път и това е пътят на всеобщото ПОКАЯНИЕ в Името на Иисус Христос, в Името на Отца и Светия Дух. КАКТО Е ПОЛИЧБАТА НА ПРОРОКА ЙОНА ЗА ГРАДА НИНЕВИЯ. Само, че Ниневия се покая и се спаси.
Затова българският народ, българи, евреи, роми и турци и всички други, да застанем пред Бога и се покаем и бъдем в завета на Господа да ОБИЧАМЕ БЛИЖНИЯ. Да знаем, че всички сме „овце в нашата кошара“ държавата България и да знаем, че вратата е Спасителят на този свят, този, който изкупи греховете на света и даде избавление на човечеството в мир и благодат. Господа Иисус Христос дойде на земята да изпълни законите на Бога и повелите на Моисея, даде на езичниците Вяра, на мюсюлманите Исмаил от стария завет и своите пророчества на Христа в корана и т.н. Всичко за Мир и Благодат.
Защото защитата на свободната воля не се извършва нито от силата на национализма, нито от наложените морални норми на либерализма, а от решението на всеки един от нас да изпълнява десетте Божи заповеди и Завета да обичаме Бога и ближния като себе си.

Затова общата манипулация на либералния неофашизъм доведе до сегашните войни в името на правата на човека и демокрацията, вместо да живеем в ИМЕТО НА ОТЦА И СИНА И СВЕТИЯ ДУХ.
Защото на фашизма в България трябва да напомним, че наредбите на Иисус са – „обичай враговете си, благославяй тези, които те проклинат и се моли за тези, които те мразят и ти правят зло“. Ограждай кошарата с наредбите на Господа и всичко ще се придаде. Покаянието не значи малодушие и примирение. Значи да работим за добро, да преминаваме изпитанията и трудностите без омраза и да продължаваме по правия път на съзиданието. С налични дела и конкретни проекти за работа на хората, производство с откритост и национална доктрина на основата на Светото писание. Защото старите българи казват „от играчка става плачка“. Да се събудим от опасността на съвременния фашизъм и продължим по ПЪТЯ, ИСТИНАТА И ЖИВОТА – БОГА ЗА СПАСЕНИЕТО НА ЧОВЕКА.

Ще завърша с един стих от един обикновен поет от Пиринския край – Кръстьо Хаджииванов и символа на Паметник – Мемориал на свободата в гр. Благоевград, където трите знака Кръста, поставен в средата между Полумесеца и Еврейската звезда, казват – „Благословен е идващият в Името на Господа“. Стиха от Мемориала на свободата дава пътя на националното помирение:

Защо вражди и вечно разделени,
когато Бог единен е над нас ?!
Със тази Вяра ний ще победиме,
неправдите и всякаква злина,
Без граници Нов свят ще сътвориме,
Свят на ЛЮБОВ, ПРАВДА, СВОБОДА !
СЛАВА ВЪВ ВИСИНИТЕ БОГУ, НА ЗЕМЯТА МИР
МЕЖДУ ЧОВЕЦИТЕ БЛАГОВОЛЕНИЕ !
В ИМЕТО НА ОТЦА И СИНА И СВЕТИЯ ДУХ !
БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ !
АМИН

на горе