brodbg.com | БРОД ЗА БЪЛГАРИЯ
   

ОБРЪЩЕНИЕ на ген. Стоименов към българското войнство
Предстои 9-ти Конгрес на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва
Aвтор: ген.-майор /ОЗ/ Стоимен Стоименов   09 Септември 2017 

Променената среда за сигурност и отбрана и новата политика по отношение на неправителствения сектор изискват да се приеме нова Програма на Съюза, която да е адекватна на новите реалности.


Делят ни броени дни от Деветия редовен конгрес на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва.Този най-висок форум на Съюза се очаква с огромен интерес. Въпросът, който ни вълнува е дали този най-висок форум ще оправдае нашите надежди и очаквания. Мен лично ме вълнуват четири конкретни въпроса:
       
Първият въпрос се отнася до това дали Конгресът ще се занимае с лансираната от мен и подкрепена от много колеги и цели организации идея Деветия конгрес да се превърне в обединителен на военно- патриотичните съюзи (ВПС). Каузата за единение на запасното войнство и обединение на ВПС няма алтернатива. За голямо съжаление от страна на УС на СОСЗР не бяха предприети практически стъпки за реализиране на идеята. Не се проведе обещаната работна среща на председателите на ВПС, не се формира Инициативен комитет, който да работи по конгресните документи, не се осъществиха предлаганите инициативи, насочени към постигането на единението и обединението на ВПС, които подкрепят това добро дело. В крайна сметка обединителен конгрес няма да има. Моята Визия за единение и обединение на ВПС на този етап беше бламирана.
    
Вторият въпрос, който ме вълнува, е за характера на конгреса. Той може да протече по два възможни сценария. Първият сценарий е да имаме празнично-представителен конгрес. При него голямата част от времето ще отиде за поздравления, приветствия и четене на поздравителни адреси от представители на държавните институции, от ръководители на партньорски чуждестранни делегации и на наши ВПС. Очаквано ще се задели много време за обсъждане на промени в Устава на Съюза и за избор на ръководни органи. За изказвания ще остане много малко време. Гласът на хората няма да може да бъде чут. Вторият сценарий предвижда провеждане на работен, делови конгрес. При него ударението се поставя на дискусията, на обмяната на мнения и идеи, на анализа на състоянието на работата, на слабостите и причините за тях, на предложенията за повишаване качеството на съюзната дейност. Лично аз заставам зад този сценарий, макар че е по-малко възможен.
      
Третият въпрос се отнася до Устава и Програмата на Съюза. От състоялата се предконгресна дискусия оставам с впечатление, че на въпроса за промени в Устава се отдели подобаващо внимание. Жалко, но за Програма на Съюза почти не се говореше. Изказаха се мнения, че Уставът си е добър и няма какво да се изменя. Според мен промени са необходими и те трябва да регламентират целите и начините за тяхното постигане, колективното и асоциираното членство в Съюза, разпределение на правомощията между Централния съвет, областните и общинските ръководства, формирането на помощни органи, каквито могат да бъдат Експертен съвет, Експертни комисии, Централна лекторска група, както и новите въпроси, поставени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Не съм я виждал, но съм чувал, че Съюзът има Програма, приета на Седмия конгрес. Моето скромно мнение е, че по тези два основни документа трябваше сериозно да се поработи. Мотиви и аргументи в тази посока има много. Бих посочил само един, за който дума не се продумва. Това е фактът, че от 01.01.2018 година влиза в сила една същностна промяна в Закона за юридически лица с нестопанска цел. Иде реч за новия раздел в този Закон, озаглавен „Подпомагане и насърчаване от държавата“. Може да се каже, че тук става дума за нова държавна политика към обществените организации. Променената среда за сигурност и отбрана и новата политика по отношение на неправителствения сектор изискват да се приеме нова Програма на Съюза, която да е адекватна на новите реалности.
        
И четвъртият въпрос е свързан с избора на ръководните органи на Съюза. Трябва да се подберат хора, за които обществената работа е апостолско призвание. Хора с интелект, знания и визия. Чувам, че в публичното пространство се лансират различни кандитатури за председател на Съюза. Моето скромно мнение е, че председателят на СОСЗР, както винаги е било до сега, трябва да е публична личност, утвърден общественик, с високо положение в ръководството на Въоръжените сили – Командващ армия или вид въоръжени сили, началник или зам.-началник на Генералния щаб. Общественият престиж на Съюза е свързан и се влияе от лидерските качества и авторитета на председателя сред гражданите, обществото и държавните институции. Тези изисквания се отнасят и до другите членове на ръководствата на СОСЗР.
Успех на 9-ия конгрес на СОСЗР.
   Този текст не може да бъде препечатван и копиран в други медии без разрешение от редакцията на БРОД за България

  „Брод за България”   ©2018 Всички права запазени.
Общи условия | Рекламирайте тук