(БЕЗ) НАМЕСА

Ако Бог се усъмни дали е Бог?
Истанбулската конвенция – каква е целта?

Ако Бог се усъмни дали е Бог?

25 Януари 2018

Кому са нужни маси от биороботи, които работят, кариерстват и ядат… няма ли да е страшно и скучно, а?!

Обективна даденост е, че съм жена. Така ме е създал Бог. Естествен дар ми е да мога да мисля, и значи естествен дар ми е да съществувам, защото мисля. Според Сократ. Върху естествените и гражданските права и тяхната съвместимост развиват теориите си първите либертарианци. Защо? Защото не изглежда естествено неравенството, липсите на свобода и справедливост. Къде? Не в Природата... В обществото !

Философите разкриват, разбират и разглеждат две страни на обществената система . Юргент Хабермас разграничава наличие на система и жизнен свят. Системата е анонимна . А жизнения свят е общуване.

Законите са два вида. Естествени – тези дадени от природното, жизненото  естество на нещата . И са абсолютни . И човешки, тези изградили системата, като резултат от съждения и стремежи едновременно към свобода, равенство, справедливост и власт. Те са относителни.    

За последните например 100 000 години нито един природен закон не се е променил, но за сметка на това политическите системи и  режими базирани на идеологии и философии, включително и религии, варират последните 2-3000 години в полярност или в целенасоченост, често излизаща извън принципа на Кант , че към човек трябва да се подхожда не като към средство, а като към цел.

Положителната страна на Истанбулската Конвенцията е много силна. Тя поставя фундаментални въпроси от философско естество относно властта и индивида, които най- точно определя Мишел Фуко  казвайки, че  властта на производство на истини, не е  влияние, а действие,  съвкупност от поведения, които отклоняват, трансформират други поведения и я превръщат в машина за канализиране на желания на индивида, което забранява  извънсоциалната мисъл или подтик .

Защо въпросът за пола е толкова важен? Кое го направи важен последните има няма 70 години? Вярно, че в Швейцария жените получават право на глас 1971 година. /За сравнение небелите мъже и жени получават избирателни права в САЩ 1965./ Вярно е че ролята и изисквания морал от жените е несъответстващ на този на мъжете, което предполага мисли за двойни оценъчни стандарти. Вярно е, че жената ражда и има основната грижата за оцеляване на  поколението.  Фактите са си факти . Но! Има и друг. Факт е, че системата елегантно или чрез насилие се опитва да ни промени мисленето за естествената даденост на пола – мъжки и женски . С постмодерния си релативизъм днес, за разлика от модерния такъв при формиране на модерната държавност, се налага поголовна интерпретация.  Истанбулската конвенция например налага приемане на и задължение за обучение на децата в интерпретация на природната, естествена даденост – мъж, жена. Защо? Дава ли ни природата, естественият закон, основание за това?!

Ако приемем, че полът не е природа /естествен закон/, а лично възприятие за себе си /субективно мнение/, то както правя със субективните си преценки за качествата на личността, така мога да подложа на съмнения и субективна преценка всяка обективна даденост на естествения закон. Мога ли?! Мога ли да подложа на фикция природните закони - даденостите?  Мога ли да подложа на фикция реката пред мен вода ли е или пясък? Мога ли да подложа на фикция небето над мен въздух ли е или илюзия от твърди частици, които ме умопомрачават? Дали не е това думата?! Търсеният ефект?! Умопомрачаване!!! Разсъжденията върху обективността - даденостите, като вероятност, непременно води през съмненията, до илюзорни фикции, които нямат градивна стойност за развитие на обективната даденост чрез творчество, мисъл, чувство.

Логически погледнато, ако моите нови права, съгласно конвенцията, ми налагат разсъждения върху обективната  даденост като жена, то моите права за разсъждения върху субективните ми дадености като гражданин.., би следвало да са безгранични, а действията ми следствие от тях, приети.  Следователно, ако защото съм се самоопределила като различен от жена джендър, т.е. оспорила съм естествения закон,  и съм дискриминирана поради тази причина, поради което и класифицирана като “бежанец”, би следвало да изискам статут “бежанец” заради дискриминацията /глоба, затвор/ от факта , че не приемам данъчния закон например , който е субективен.

Кое би ме спряло да разсъждавам върху относителните, субективните  човешки закони и съобразяването с тях, при условие, че ми се вменява задължение да разсъждавам върху абсолютните, обективните  природни закони и следствията от тях?

Не може да не искаме да търсим извода за целта на това мероприятие наречено Истанбулска конвенция .

Дали целта е анархично общество, което неминуемо ще се превърне в анархична  маса, която е добра и единствена подложка за модерна тирания и тоталитаризъм?! …постмодерно, безлично и безмозъчно общество, което да обслужва властови и финансови интереси, които пък да обслужват какво? Какъв е този залог над властта и парите? – защото кому са нужни маси от биороботи, които работят , кариерстват и ядат… няма ли да е страшно и скучно, а ?! Или… Или може би не разбирам насилието като проблем?! Но защо да не разсъждавам  – дали не е насилие да ме управляват, някои които имат по- нисък умствен, морален и интелектуален капацитет? /по моя преценка разбира се/,  дали пък не е насилие да ме обезличават като род, народ и нация, на които аз държа?!, дали пък не е насилие хора  /мъже и жени, от различни възрасти/  да стоят без образование, работа, доходи, самореализация, храна, уважение, отношение?! Само боят ли е насилие?! А насилието от негативизма лъхащ от всички вестници, списания, медии... смазващ психиката и вярата в бъдещето?! А ограбването на природата, нашата естествена среда?! А оспорването на природата?! Насилие ли е?!

Лицемерието насилие ли е?! Демагогията насилие ли е?!

Високата цена за това да живееш в насилен от наложени, чуждо продуцирани, ценности свят не е ли насилие?! Налагането на антиприродни , антиестествени , атихомосапиенс закони, данъчни закони не е ли насилие?

Насилие е, дами и господа, насилени да се съобразите, заради крехката си човешка психика с афинитет към власт  и пари. Човешко, твърде човешко, би казал Ницше.

Иначе насилието над жените /и мъжете / е функция на ревност и бедност.  Дайте конвенция за това- хубава философска, дълбока... и тогава човешкият интелект ще ви припознае като софократите на Платон и ще се радвате на уважение.

на горе