МЪДРОСТТА НА БЪЛГАРИЯaqmn->name

Българите са в основата на човешката цивилизация
Разговор с проф. Евгений Сачев

Aвтор:  Ваня Иванова 

23 Август 2016

„Опазването и защитата на културните и на историческите паметници е водещ приоритет на националната ни сигурност. Културно-историческото ни наследство е единственото, което ни е останало, за да се легитимираме достойно като европейска и световно значима нация, общество и държава“.

Евгений Сачев е роден е през 1952 г. в Червен бряг, Плевенска област. Произхожда от стар български род от района на Македония. Учил е във ВНВУ „В. Левски“ Велико Търново (сега Национален военен университет), в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и в Университета по национално и световно стопанство. Участвал е в мисии по спасяване на паметници на културата и историята в чужбина. Работил е като главен експерт в Министерството на образованието, младежта и науката, експерт в Министерството на икономиката и в Народното събрание. Бил е директор на Националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства при Министерството на културата. Сега е ръководител на катедра „Архивно-документално наследство и културономия“ при Университета по библиотекознание и информационни технологии. Преподава още в Софийския университет и в Бургаския свободен университет. Той е единственият в България професор по културно наследство и национална сигурност. Има големи заслуги за развитието на българската музеология и музейно дело.  Бил е член на Специализирания научен съвет по национална сигурност при Висшата атестационна комисия на Република България. Член е на редакционния съвет на списание „Сигурност“. Посветил е живота си на изследвания за културното наследство и за историческото минало на българите. Има повече от 400 научни публикации, от които над 30 монографии. С проф. Евгений Сачев разговаряме по повод издаването на новата му книга – „Българите  са в основата на човешката цивилизация“.

Проф. Сачев, автор сте на множество книги и публикации  в областта на културното и историческото наследство. Най-новата Ви творба „Българите  са в основата на човешката цивилизация“, издадена от издателска къща „Новата цивилизация“, ще бъде представена съвсем скоро. Какво Ви насърчи и амбицира да напишете тази книга?

Веднага искам да поясня, че заглавието на тази книга съм взаимствал от  френските президенти Франсоа Митеран и Шарл де Гол, от италианския почетен президент  Карло Чампи и от др. Бившият държавен секретар на САЩ Лорънс Игълбъргър направо заявява: „България е най-добре пазената тайна на Източна Европа“. Както е известно проблемите, свързани с етногенезиса на народите и с произхода на човечеството са едни от най-важните приоритети на всяка уважаваща себе си разузнавателна служба. Достатъчно е само да спомена, че понятието „национална сигурност“ е синоним на понятието „национална идентичност“. Вече повече от 40 години съм професионално свързан с изясняването на етногенезиса на българския народ и произхода на българската държава. Това, което систематизирано съм представил в новата си книга, е една малка част от това, което може да се разкрие сега от истинската история на българския народ и култура. Но и това не е малко. За България и за българите, които се разглеждат като базов фактор за формирането на човешката цивилизация и за нейното устойчиво развитие, колкото и да звучи изненадващо, почти нищо не се знае. Нещо повече! Както пиша в предговора на своята книга години наред в българските учебници по история не се пише истинската история на българския род и език, на българската духовност и култура. Властва не заблудата, а лъжата за произхода на нашия народ, държава и общество. Българското културно-историческо наследство години наред е подложено на разрушаване, на изопачаване, на фалшифициране. Досега няма нито един учебник по българска история за учениците от основните и от средните училища, който да представя българската култура и българската история, като неделима, основополагаща част от историята на човечеството и на общочовешката цивилизация. От друга, сегашното състояние на нашата страна може да бъде определено с една дума – разруха, а това на нашето общество – съответно като бездуховност. Както посочвам в книгата, проблемът за единството на българската нация, общество и държава не може да се реши без да се формира съвременна гражданска култура на основата на патриотизма. А това не може да стане без да се разкрие истинската история на българския народ и на българската държава. Формирането на единна концепция за историческата роля и значение на българския народ, култура и държава в развитието на човечеството и на световната култура и цивилизация стои в основата на културната реформа и на радикалната демократична промяна на съвременното българско общество, държава и нация. Истинският просперитет за нас, българите, ще настъпи, ако най-напред осъзнаем, че по-малко трябва да говорим не за икономическа, социална, здравна, образователна и т. н. политики, а за  икономическа, социална, здравна и образователна култура. Демокрация не се прави с необразовани и непросветени хора. Затова трябва да започнем с популяризиране на историческите приноси на българския народ и държава за световното човечество. Същевременно трябва да отдадем заслужена почит и уважение и на всички достойни българи.

Английският изследовател, Арнолд Тойнби в многотомното си издание за историята на народите, пише че  „...В света е имало 21 цивилизации. Една от тях е българската, разширявала границите си посредством своето силно културно влияние“. Вие също споменахте за двамата френски президенти,  Шарл де Гол и Франсоа Митеран, които посочват, че българската държава е люлка на европейската култура и цивилизация.  Защо според Вас българите са в основата на човешката цивилизация?

Както е известно, българската държава е най-ранната държава не само в Европа. Ние, българите, сме запазили най-дълго своето народностно и държавно наименование в сравнение с всички останали не само европейски народи и държави. Достатъчно е само да споменем, че най-ранните форми на социална организация и на технологична обработка на металите в света са се развили пак на територии, които са изконно български и  то още от 7 хил. г. пр. Хр.! Историята на нашия род, общество, държава, на нашата култура и духовност започват още от тогава! В книгата са посочени много основополагащи аргументи за това твърдение. Аз само съм събрал и подредил актуализираните данни за историята на нашия род, език, култура, религия, държава и национална идентичност. Достатъчно е да посоча, че ние, българите, сме създали най-ранната писменост, най-ранната философско-етична и религиозно-нравствена културна система, най-ранния календар и най-ранните природонаучни знания. Читателите ще научат, че ние, българите, сме местно (автохтонно) или най-старо население не само на Балканския полуостров, и че първи от всички народи сме институционализирали християнството. Ако трябва да изложа други факти и аргументи, ще трябва да преразкажа цялата книга.

В края на юни т.г., учредители на форум „Културно наследство“  организираха протест срещу приетите поправки в Закона за културното наследство, като изразиха мнение, че  „това е поредна стъпка в целенасоченото унищожаване на Националния институт за недвижимо културно наследство и поставя в огромен риск ценни сгради и обекти“.  Какво е Вашето мнение? Успяваме ли да опазим културно-историческите си ценности?

Напълно съм солидарен с тях. Сегашният Закон за културното наследство е пагубен за опазването, съхраняването и социализацията на българските паметници на културата и историята. Той не е само неработещ и по-лош от предишния Закон за паметниците на културата и музеите. В сегашното си уродливо състояние този закон, който е най-променяният от всички приети до сега закони след 1989 г., по-скоро е в услуга на иманярите и на търгашите с културни ценности, на мородерите на националната ни памет. Необходимо е първо да се осъзнае обществено и партийно-политически, че опазването и защитата на културните и на историческите паметници е водещ приоритет на националната ни сигурност. Второ, да се разработи и публично широко да бъде обсъдена преди да се утвърди от Народното събрание Дългосрочна стратегия за устойчиво развитие на системата на българското културно-историческо наследство и на съвременната българска култура. И трето, въпросът за съхраняването на културно-историческото наследство е от особена стратегическа значимост и изисква друг правно-нормативен подход. Трябва да се създаде Кодекс на Националното културно-историческо наследство на Република България. Още повече, че културно-историческото ни наследство е единственото, което ни е останало, за да се легитимираме достойно като европейска и световно значима нация, общество и държава. Не го ли направим, затриваме не само държавата и обществото си, затриваме всичко българско, постигнато досега.

Живеем във време на геополитически конфликти, крушение на идеали, разпад на ценности. Очевидни са разделението сред хората, апатията, усещането за социална безизходица... Коя според Вас е най-голямата опасност за оцеляването ни като народ и държава?

Загубата на националната ни памет. Без национална идентичност няма личностна идентичност и обратното. Необходимо ни е възраждане на истинските български добродетели като патриотизъм, родолюбие, преданост към националните идеали и на дело да проявим непоколебимост и решителност при защитата на националните интереси. Най-големите проблеми, които премълчават днешните политици са – циганизацията, неграмотността и бедността. Положението в държавата и обществото ни е такова, че ако бъдат заселени, както го искат враговете на България, само стотина хиляди араби и мюсюлмани, то най-старият европейски народ и държава ще бъдат унищожени завинаги!

Оптимист ли сте за бъдещето на страната ни или песимист? Къде виждате спасителния  брод за България?

Историята винаги показва, че в периоди на заплахи и опасности за българската държава (войни, бедствия, военнополитически кризи) ние, българите, винаги сме съумявали да излезем с общи задружни усилия като преодолеем личните си дрязги, партийно-политическите си  пристрастия, социалните си разногласия и религиозните си различия. Достатъчно е да си припомним как са постъпвали нашите предци, нашите национал-революционери, нашите духовни водачи. Националното движение „БРОД“ е идейно-гражданско обединение, което се опира върху наследеното от нашите предци, които са създали българското общество, държава и нация, и които хилядолетия са изграждали и опазвали българската държавност, култура и духовност. На България ѝ е нужно в този труден момент от нейното развитие носители на ценности и добродетели, които са закодирани в нашето културно-историческо наследство. Такива са всички, от движението „БРОД“. Докато има такива предани на Род и Родина българи, аз съм оптимист за бъдещето на България.