ВРЕМЕ Е...aqmn->name

Нови предизвикателства пред сигурността
Научен форум с международно участие

Нови предизвикателства пред сигурността
Aвтор:  Ваня Иванова 

20 Май 2016

Темата на форума е провокирана от кризите в еврозоната и шенгенското пространство, бежанския натиск, активизирането на ислямския тероризъм и все по-разрастващото се влияние на  т.нар.„евроскептични партии“ в европейското политическо пространство.

Новите предизвикателства пред сигурността и необходимите реформи в Европейския съюз дискутираха експерти по време на кръгла маса, организирана от Департамента по „Национална и международна сигурност“ на Нов български университет. Темата на форума  „Европа през 21 век: регионална сигурност и необходимите реформи в ЕС“, е провокирана от кризите в еврозоната и шенгенското пространство, бежанския натиск, активизирането на ислямския тероризъм и все по-разрастващото се влияние на  т.нар. „евроскептични партии“ в европейското политическо пространство.

Конференцията откри ректорът на Нов български университет проф. д-р Пламен Бочков. С приветствия към участниците се обърнаха Джема Грозданова, председател на Комисията по външна политика в 43 Народно събрание, доц. д-р Оливер Андонов от  Факултет за сигурност, криминология и финансов контрол, Скопие,  Светослав Малинов, евродепутат от Реформаторския блок от групата на Европейската народна партия, Огнян Златев, ръководител на представителството на Европейската комисия в България и проф. полк. д-р Анжей Собон от Националния университет по отбрана, Варшава, Полша.

Работата на кръглата маса беше структурирана в три тематични направления – „Необходимите реформи в ЕС: концептуални, институционални и правни аспекти“, „Политиките на ЕС в сигурността и отбраната пред съвременните предизвикателства“ и „България в ЕС – перспективи и проблеми“.  В първия модул доклад на тема “Крахът на Австро-Унгария, конфликти и поуки за съвременна Европа“, представи и д-р Тихомир Стойчев, член на редакционната колегия на списание “Сигурност“ и преподавател в Нов български университет.

Научният форум даде възможност на участниците да представят своите изследвания по проблемите пред сигурността, новите предизвикателства и свързаната с това необходимост от реформи в Европейския съюз.

В конференцията участваха представители на  висши училища, изследователски центрове и ведомства, работещи по проблемите на националната и международна сигурност – Нов български университет, Софийски университет, ВА „Г.С.Раковски“, Университет по библиотекознание и информационни технологии,  Университет за национално и световно стопанство, Академия на МВР, Варненски свободен университет, Югозападен университет, Великотърновски университет, Висше училище по сигурност и икономика,  Институт по информационни технологии – БАН,  Министерски съвет, Министерството на външните работи, Министерство на вътрешните работи и други.

Предвид интердисциплинарния характер на темата, с научни доклади във форума  участваха и чуждестранни преподаватели и изследователи от  Руската академия за национално стопанство и държавна служба, Националния университет по отбрана /Варшава, Полша/, МИТ Университет /Скопие, Македония/ и други.

В заключителната част на кръглата маса всички участници изразиха удовлетворение от проведените дискусии и от възможността да се срещнат и обменят мнения по актуални проблеми в сферата на сигурността и нейните аспекти. 

на горе