ВРЕМЕ Е...aqmn->name

Маргарита Попова – президент
Интегрална личност – Брод за България

Маргарита Попова – президент

27 Юли 2016

„Въпросът за мое участие в предстоящите избори не е на дневен ред. Изцяло съм съсредоточила вниманието си върху това да приключа с чест този мандат“.

...Многократно при обсъжданията и дискусиите на клуб „Сигурност“, наши колеги и експерти в сп. „Сигурност“ настояваха инициативата „Брод за България“ да активира обществени и инициативни комитети за издигане кандидатурата на Маргарита Попова за президент на Р. България, като естествена гражданска позиция, подкрепа от личности, организации и граждански сдружения...

Днес, това вече е факт  – г-жа Маргарита Попова е нашата гражданска и национална позиция!

Ето и пълния текст на декларацията:

МАРГАРИТА ПОПОВА ЗА ПРЕЗИДЕНТ! 

България отново е на кръстопът. 
Народе???? 
Кого ще изберем за президент? 
Когото партиите посочат? 
Или който ние, гражданите–данъкоплатци, посочим и изберем? 

От началото на прословутия български преход се издигат партийни кандидатури. Това разделя обществото. Не само, защото са партийни (самото понятие  „партия“ идва от латинското pars и означава „част от цялото“). Но и защото конкуриращите се партии се ожесточават; на преден план излизат компроматите, не реалните достойнства на кандидатите; авторитетни публични личности се омаскаряват. 

Доскоро партиите използваха нас, гражданите–данъкоплатци, като машина за гласуване. Но неотдавна се случи чудото: на последните избори 51% от гражданите отказаха да участват, мнозинството отказа да даде гласа си на партиите. Последва 100-хилядно спонтанно непартийно шествие на Шипка в деня на Националния празник. Налице са и други признаци за пробуждане на гражданско съзнание, готовност за единни действия, осъзнаване, че гражданите–данъкоплатци представляваме  „цялото цяло“, народът, Върховният суверен на Република България. 

Защо тогава ние, а не партиите, да не можем да издигнем и изберем достойна кандидатура на президентските избори? Доказала се интегрална личност, дистанцирана от партийните стереотипи. 

Личност, която реално да олицетворява единството на нацията; която да събира и обединява в името на нацията. 

Личност, която да съдейства за реализиране на основните начала на правото и справедливостта; за възстановяване конституционно гарантираните права на гражданите; равенството на всички пред закона; защитата на семейството, майчинството и децата. 

Личност, която да спре упадъка на националното правосъзнание; да създаде условия за ефективно функциониране на държавната власт в интерес на гражданите и обществото; решително да съдейства за предотвратяване на монополизма; така, както е регламентирано в Конституцията. 

Личност, която да насочи българското общество към идеала, записан в преамбюла – осъществяване на демократична, правова и социална държава! 

Считаме, че вицепрезидентът Маргарита Попова е такава личност: интелектуалец с доказани професионални, делови и морални качества; отзивчива към социалните проблеми на гражданите и обществото; вещ правник с 20-годишен стаж в съдебната система; с безспорен опит и реализация като преподавател и администратор; в кабинета тя се изяви като експерт, не като партиен активист. 

Считаме, че Маргарита Попова има утвърден авторитет пред международната общност; в състояние е да отстоява националните интереси; да насочва външната политика на страната в съответствие с принципите и нормите на международното право. 

Дали е съгласна? 

Не сме я питали. Но ако съберем достатъчно критична маса от изконни граждански, правозащитни и професионални сдружения, от авторитетни граждански личности, тя едва ли би отклонила – а и не би имала моралното право да отхвърли – общогражданската подкрепа, всенародната номинация. 

С настоящия призив откриваме подписка ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ИНИЦИАТИВЕН ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ, който да подкрепи кандидатурата на МАРГАРИТА ПОПОВА ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ на изборите през 2016 г. 

Открита е за присъединяване от изконни граждански сдружения, правозащитни и професионални организации, които не получават пряко или косвено финансиранеот правителства и правителствени агенции, от сивата икономика, от частни фондации у нас и в чужбина. 

Открита е за присъединяване и от утвърдени граждански личности – академици, преподаватели, общественици, писатели, публицисти, дейци на науката и изкуствата, стопански деятели, военнослужещи, резервисти; както и от всички, които милеят за възраждане на нашето отечество България – независимо от политическите им симпатии, образование, имуществено положение, социален статус, етническа принадлежност, религия и т.н. 

МАРГАРИТА ПОПОВА ЗА ПРЕЗИДЕНТ! 

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ! 

Д-р Радко Ханджиев, председател на УС на Гражданско сдружение „Асоциация на данъкоплатците в България“

Изявление на вицепрезидента Маргарита Попова:

От публикации в медиите днес научих за инициатива на гражданско сдружение  „Асоциация на данъкоплатците в България“ с намерение да бъде учреден Инициативен граждански комитет във връзка с мое участие в предстоящите избори за президент и вицепрезидент.

Не познавам личностите, инициирали подписката. С мен никой не е споделял намерения да бъде учредена такава инициатива. Но това не пречи да благодаря искрено на тях и на всички хора, които подкрепят работата ми и  по този начин демонстрират надежда и доверие в институцията, която представлявам.

Въпросът за мое участие в предстоящите избори не е на дневен ред. Изцяло съм съсредоточила вниманието си върху това да приключа с чест този мандат.

на горе