ВРЕМЕ Е...aqmn->name

Почитат героите от Илинденско-Преображенското въстание
Възпоменателен събор на Петрова нива

Снимка: Божана Богданова
17 Август 2016

„...Хиляди пъти по-добре смърт, отколкото скотски живот“...[1]   

Всяка година през месец август в сърцето на Странджа – местността Петрова нива, се провежда възпоменателен събор по повод избухването на Илинденско-Преображенското въстание. 

През 1903 г. там  е заседавало ръководството на Одринския революционен окръг и е взето решение за обявяването на въстанието. В подготовката се включват дейци на Вътрешната македоно-одринска революционна организация, която по това време носи името ТМОРО (Тайна македоно-одринска революционна организация), български офицери от Княжеството, местни жители  и бивши дейци на Върховния македоно-одрински комитет (ВМОК), който след Горноджумайското въстание от 1902 г. се разпада. 

Илинденско-Преображенското въстание е една от най-героичните и трагични страници в българското националноосвободително движение. Равносметката от въстанието е „близо тримесечна борба, смазана с нечувана жестокост и насилия. Както споделя Дамян Груев: „Първият ден (след разгрома на Смилево) някои жени и деца, застигнати, са били избити, па и изнасилвани. Влизат си в селото, което беше изгоряло.“ В кланетата се включват сръбски и гръцки чети.  Според данните на Мемоара на ВМОРО до Великите сили от 1904 г., в Битолския и Одринския вилаети срещу 25 000 въстаници е хвърлена 300 000 войска“.[2]

В сраженията загиват близо 1000 въстаници, опожарени са над 200 села, а хиляди възрастни хора, жени и деца са убити или отвлечени.

За да се увековечи споменът за саможертвата на въстаниците и стремежът им към национално освобождение, през 1958 година, по инициатива на Съюза на тракийските дружества в България на поляната, на която е проведен конгресът е построен паметник в памет на загиналите. Зад паметника е вградена костница, където са преместени костите на войводата Георги Кондолов, който умира в едно от първите сражения. През 2003 година в чест на 100-годишнината на въстанието е построена църква, наречена Света Петка.

По традиция, всяка година, на събора на Петрова нива се събират хора от цялата страна, които с присъствието си показват, че героите не са забравени, а примерът им остава завинаги. Събитието се  организира от община Малко Търново, Съюза на тракийските дружества в България и Тракийско дружество Екзарх Антим I – Бургас. Тази  година възпоменателният събор ще се проведе на 20 и 21 август.

Снимка: Божана Богданова

[1] Част от възванието от 15. VII. 1903 г. на Главния щаб в Битолския революционен окръг, с което се провъзгласява въстанието.

[2] Чорбаджийски, М. Илинденско-Преображенско въстание – устремът на поколения към свобода. [Онлайн ресурс]. http://www.bulgarianhistory.org/rubriki/buntove-i-vustania/ilindensko-preobrajenskoto-vastanie/, 15.08. 2016.