ВРЕМЕ Е...

Обръщение на УС на НЛРС-СЛРБ
Предстои поредното отчетно-изборно събрание на ловната организация

Обръщение на УС на НЛРС-СЛРБ

12 Юни 2017

Имаме кауза, която е чиста и свята - грижата за Природата и Любовта към Родината.

             Уважаеми колеги, приятели,

             Предстои ни да проведем поредното отчетно-изборно събрание на нашата организация. Напълно нормално е да има различни гледни точки за състоянието на Съюза, за предизвикателствата и перспективите, които стоят пред него. В реда на нещата е да водим полемики, да бъдем ревниви към тезите и пристрастни в аргументите си.
             Това, което следва ясно да осъзнаем е, че имаме важната задача да отстоим единството и бъдещето на нашия съюз. Ние, българските ловци и риболовци, сме стъпили в браздата на една велика традиция. Ние помним и пазим заветите на предците си. Столетия наред ловът е бил онази магия, която е събирала хората, правела ги е приятели и братя, а не ги е разделяла.
             През годините Съюзът на ловците и риболовците се е изправял пред различни изпитания, попадал е в лоши конюнктури, подлаган е на агресии. Но с воля и мъдрост той е отстоявал своята идентичност, опазил е дълбоко демократичната си основа, защитил е родолюбивата си кауза.
             Днес ни предстои да направим именно това – да опазим и заздравим сплотеността на нашата ловна организация. Да я направим още по-силна, да я утвърдим като значим фактор в обществения ни живот, в опазването на природата. Ние сме призвани да дадем уроци по родолюбие на нашите сънародници и да станем фактор във възпитанието на младите хора на България.
             В името на споделения ни път към бъдещето, Управителният съвет на НЛРС-СЛРБ се обръща към всички вас със призив мъдростта да надделее над емоциите, критичността да посочи слабостите, но да не погубва каузата.
             Всички ние имаме обща страст.
             Имаме споделен исторически път.
             Имаме кауза, която е чиста и свята – грижата за природата и любовта към Родината.
             Нека да покажем, че сме способни да отговорим на предизвикателствата, които стоят пред нас.
             Нека покажем, че никой не е по-голям от организацията, но всеки истински ловец я прави по-силна.
             Всеки от нас е гарант за нейното единство и бъдеще.
             Успех!

на горе