ВРЕМЕ Е...aqmn->name

Светът в точката на „сингурлярност“
Духовно-интелектуалната революция като алтернатива


05 Февруари 2016

Сингулярност – условия, при които досегашните модели и представи губят възможността да бъдат използвани, както и да функционират, и започва нещо принципиално ново.

Вместо въведение

Днес светът се намира в преломна епоха. Но това не е просто обикновен прелом. Става дума за гигантска цивилизационна промяна, свързана по множество начини с мащабните технологически, социално-икономически, политически, геополитически, геоикономически, социо-културни и прочее промени. Нека да се опитаме да изброим основните от тях:

•             Светът е пред нова технико-технологическа революция, предполагаща нови енергийни източници, нови материали, абсолютно иновативни производи, внасящи качествени изменения в производствено-икономическия и потребителски живот на човечеството. Всичко това може да бъде наречено настъпване на нов технологически начин на производство, който засега няма точно наименование – наричат го „пост-индустриален“, „информационен“ и т.н. Засега, обаче, поради факта, че процесът на формиране на този нов технологически начин на производство е все още в самото си начало, има много неясни и неразбираеми неща;

•             В социално-икономическата област ставаме свидетели на изчерпването на днешната „неолиберална фаза“ на капитализма, която е вероятно да е последната капиталистическа фаза. Стоим пред изискването за социализация на обществените форми в някакъв различен от познатия ни от времето на „държавния социализъм“ модел на социализация. Но какъв ще бъде този модел е труднопрогнозируемо;

•             В геоикономически план се осъществяват „тектонични промени“. Ставаме свидетели на „залеза“ на Запада и връщане на Изтока в лицето на Китай, Индия, Русия, Индонезия, Иран и други в качеството на „стопански локомотив“ на човечеството. Обаче тази тектонична промяна е съвсем несигурно дали и как ще се осъществи, а и доколко е възможна. Мощни са силите, които са срещу нея и се стремят да не се случи. Като при това са готови да използват всевъзможни сили и средства;

•             В геополитически ракурс досега доминиралите света сили на Морето са в отстъпление. При което именно силите на Сушата започват да възсъздават новото световно „централно пространство“(т.е. там, където се съсредоточават икономически, политически и социо-културен обмен и динамика). Това централно пространство вече не е морско, както беше досега със Средиземно море и Атлантическия океан. Това е самата Евразия, т.е. Хартлендът. Той предлага устойчиво и мирно развитие за всички в отличие от досегашните „централни пространства“, белязани със знаците на свръхконкуренцията и конфликтността;

•             В социо-културен план наблюдаваме гигантски сблъсък. На практика се осъществява ценностна война – от една страна са „традиционните ценности“ – семейство, род, традиционна вяра, а също така ценностите на модерна – родина, нация и хуманизъм, виждан като право на всяко човешко същество да живее. От другата страна са „двойният морал“, прикриваните зад фразеологията на мнимата толерантност „класически“ и социален расизъм. Но също така това е и идеологията на „пост-модерна“ с нейната ултралиберална „свобода“ за Злото да бъде зло. А на „Луцифер“ да се подиграва с рода човешки. Т.е. става дума за някакъв нов фашизъм, неолиберален по форма, но също така античовешки по съдържание, както и добре познатия ни класически такъв;

•             В синхрон със ставащото в човешкото общество са мащабните геоклиматични изменения, при което специалистите все още не са наясно в каква посока се движат те и как ще се отразят върху отделните човешки общности и човечеството като цяло.

На практика днес се намираме в „зоната на здрача“, при което досегашните ни представи и модели губят възможността да бъдат използвани и да функционират. В предверието сме на нещо принципиално ново. Т.е. светът стигна до точка на «сингулярност». Нашата цел в дадения материал е да помислим за Българската алтернатива в това страшно и преходно време унищожаващо народи и държави, смачкващо цивилизации и човечеството като цяло.

България в „преход“ или в катастрофа?!!!

„Преходът“ за България, започна преди четвърт век. В началото на същия в партийни програми се обещаваше как българите ще ходят на Канарите. Е, отидоха… в качеството на „черноработници“ и проститутки.

Каза се как ще влезем в НАТО и това ще гарантира нашата сигурност. Е, гарантира я, вече нямаме наша армия – ще ни пазят американските бази и турските самолети.

Ще станем член на ЕС и ще се полеят блага, а на „проклетия социализъм“ и „триклетата социндустрия и селско стопанство“ ще сложим край. Е, край сложихме и „благата потекоха“.

България стана страната на шесте „Д“ – деиндустриализация, деаграризация, деинтелектуализация, дебилизация, десуверенизация и депопулация. Родината ни се превърна в полупериферия, т.е. полуколония на богатия Запад. Тя изпадна в катастрофа – социално-икономическа, политическа, социо-културна и демографска. Отечеството ни се чалгазира и мутризира. Начело застанаха политикани, а не държавници. Общественото пространство се корумпира и криминализира не без помощта на нашите евроатлантически съюзници. За да могат за какво да ни „набиват канчето“, да ни учат и размахват пръст. Ах, тези тъмни балкански субекти! Наскоро един такъв специалист призова „европийците“ да ни спрат парите заради тази наша корумпираност. Кои пари, бе господине, „европейските“ ли? Че това са си нашите пари!!!

Нямаме вече нито искрени приятели, нито верни съюзници. Само „потупване по рамото“, когато си плюем по националния интерес в името на евроатлантическите ценности. Ех, тези евроатлантически ценности!!! На същия този „благословен Запад“ ни смятат за хора „втора категория“. Самите ние вече нямаме самочувствие и се смятаме за „глупаци“. В това ни убеждават от всички страни – „националисти“ и либерали, културтрегери и простаци, а най-вече политици. Един бивш премиер ни обвини, че ни е „сменен чипа“, а днешният ни такъв изрече, че тук в България е останал „лош матрял“. За която „похвала“ пак си го избрахме… за да „подгрява“ „студената гражданска война“ между нас. За да се караме и тюхкаме, да виждаме в съпруга и съпругата, в бащата и майката, в брата и сетрата, в съседа, в съученика, в колегата враг… Как беше там в оня химн на сдс-то, „дядото“ на днешните реформатори – „Развод ми дай, развод ми дай и повече не ме търси….!“ А, децата … вълци ги яли! А по-добре въобще без деца, а… ?!

Пак неотдавна пък една „националистка“ ни укоряваше, че сме „страна на глупците“. Че дайте да я закрием тогава такава страна, а народът – терминал 1, терминал 2 и централна гара. Явно идеята е именно такава – да ни превърнат в територия…

Малко история за пътя на спасението

България е изпадала в историята си в тежки моменти…

Към средата на 9 век България е могъща държава, но ѝ липсва равнопоставеност по отношение на другите европейски държави, тоест тя се излага на международна и културна изолация. Тя е считана за варварска държава и страна на езичници и варвари. Със създаването на българската държава през 681 година се оформят два основни етноса – славяни и прабългари. Те обаче не могат да се слеят в един народ, тъй като между тях има съществени различия – племенни, етнически, културно-религиозни, битови. Нужно е налагане на общи норми и ценностна система, чрез което да се интегрира тогавашното българско общество. Тогава страната ни приема хирстиянството, а по късно посреща и учениците на Кирил и Методий. Православието и славянобългарската писменост формират не просто интегритет на Татковината ни. На практика се осъществява духовно-интелектуална революция извисила страната ни като трети културно-цивилизационен център на тогавашното човечество. Те създават онзи социо-културен формат – „Държава на духа“, по думите на академик Дмитрий Лихачов, която не изчезва даже, когато над България като воденичен камък тежат византийското и османското господства…


Близо четири века османският полумесец притиска българските земи и народ. Народностното съзнание едва мъждука. Но в Хилендарският манастир един черноризец със светското име Пенко(Петър) и монашеското Паисий, скърца с перото си … „История славяноболгарская“. Евангелието на Възраждането на българския дух, една нова духовно-културна революция родила в потока на времето върховете на българския дух – Раковски, Левски и Ботев, и по логиката на историята… Освобождението

А Бенковски ще рече „Аз забих ръждивия нож в сърцето на Османската империя… Русия, нека заповяда!!!

Четейки кода на Българското Възраждане

Когато днес над многострадалната ни Родина се надига тъмният облак на все по-ускоряваща се национална катастрофа нека по следите на миналато да прочетем кода на Новото Българско Възраждане. Геополитически, геоикономически и прочее фактори са извън силите за въздействие на една такава малка величина като днешна България. Да нам е нужен нов цивилизационен модел на развитие. Но за да може той да се осъществи е нужно народностно „свестяване“, разбуждане на духа бълагарски… Следва да започне една „Духовно-интелектуална революция“.

„Духовно-интелектуалната революция“ е нещо, което зависи най-вече от самите нас като страна и народ. Да се използват съвременните информационни технологии… За се изгради сайт и платформа за споделяне на знания и мисли – „Мъдростта на България“. Не Уикипедия. Тя е нещо добро, но тя е подчинена на друг дух. А нам е необходим наш, на български език, за всичко и за всички… без езика на обидата и омразата, с търпимост и мнения на всеки, който смята, че има какво да каже, със спор и страст за бъдещето българско, със съвети спомени от всичко и за всичко, на българския език възпят от дядо Вазов…

„Език прекрасен, кой те не руга

и кой те пощади от хули гадки?

Вслушал ли се е някой досега

в мелодьята на твойте звуци сладки?

Разбра ли някой колко хубост, мощ

се крий в речта ти гъвкава, звънлива –

от руйни тонове какъв разкош,

какъв размах и изразитост жива?“

С участието на всички българи тук и в чужбина, един кладенец на знания и информация, на споделяне, на българската душа …. една духовно-интелектуална революция, в която да участва целий наш народ!!!

10 Май 2015 г.