brodbg.com | БРОД ЗА БЪЛГАРИЯ
   

ИЕФЕМ-БАН представи брошура „Културно наследство в миграция“
Добри практики и проблеми
  18 Октомври 2017 

На 18.10.2017 г. в Института за етнология и фолклористика бе представена брошура „Културно наследство в миграция: добри практики и проблеми".


Тя е резултат от работата на доц. д-р Владимир Пенчев и неговият екип към ИЕФЕМ-БАН. По време на 3 годишно мащабно проучване, екипът се среща със стотици представители на българските общности зад граница. Събират информация за 
дейностите които организират, техният вътрешен живот, взаимовръзките между тези общности, връзката с родината, и за проблемите с които се сблъскват.
В специално издадена, придружаваща презентацията, книжка е събрана обобщаваща информация от този труд за културното наследство, което българите зад граница пренасят от родината и предават на децата и внуците си, за да съхранят и популяризират културната си идентичност. Представят се и добри практики, свързани с образованието, православието и културното наследство. Изложени са и идеи за решение на отчетените проблеми на българските общности зад граница, относно промяна в политиките, практиките и законодателната рамка. Отправено е и обръщение към всички държавни органи, имащи отношение към българите в чужбина.

   Този текст не може да бъде препечатван и копиран в други медии без разрешение от редакцията на БРОД за България

  „Брод за България”   ©2018 Всички права запазени.
Общи условия | Рекламирайте тук