brodbg.com | БРОД ЗА БЪЛГАРИЯ
   

„Българите са в основата на човешката цивилизация“
Представяне на новото допълнено издание на книгата на проф. Евгений Сачев
Aвтор: Габриела Табакова   25 Октомври 2017 
Снимка: Брод за България      

Приоритет номер едно на националната ни сигурност е изясняването на истинския произход на българската държава, култура, език.


„Българите – това е народът, който имаше всичко, което е пожелавал. Те вярваха, че светът е открит за тях, те никога не се съмняваха в победата си. Това е народът, на който се учудваше светът.

С този цитат от Магнус Феликс Енодий от 1486 г. присъстващите на представянето на новата книга на проф. Евгений Сачев бяха пренесени хилядолетия назад, където, според авторът, можем и трябва да търсим историческото си изначалие.

Чрез новата си книга – второто допълнено издание на „Българите са в основата на човешката цивилизация“ – проф. Сачев предоставя повод за размисъл и провокира търсене на истинските корени на българската история все по-назад във времето. В книгата авторът предлага богата и обоснована фактология, цитирани са исторически документи, древни историци, посочват се паметници на културата, археологически находки и др., които обективно свидетелстват, че българските корени могат да се търсят много по-назад в историята, отколкото предполагат изследователите й и внушават учебниците.

„В днешно време ни е необходимо да се обърнем към корените на нашата истинска история, държавност, култура. Не можем да твърдим, че сме наследници  на велика цивилизация, а същевременно да живеем в мизерия на бита и духа. Не можем да твърдим, че сме български граждани, държавници, политици, ако не познаваме своята история.

Авторът е направил изследвания и анализи на автентични хроники, той споделя с читателите данни, които претендират за първенството на българския народ по отношение на писмеността, държавността и монотеистичния култ, технологиите за обработка на метал и др.

„Наблюдавам нихилизъм и спекулация по отношение на нашето културно богатство. Културното наследство не е това, което е в архивите на музейните експозиции. Културното наследство е това, което всеки един от нас го осъзнава като такова, което е социално значимо за нас, с което се ползваме и се самоусъвършенстваме и по този начин го опазваме.
В днешно време трябва да знаем, че националната идентичност и достойнство не са подвластни на пари и други материални стойности. За съжаление свободата се възприема като беззаконие. Свободата е да спазваш закона, а законът е този, който са ни оставили като морално-нравствени рамки и принципи нашите предци. Това е нашето културно наследство.“

Професорът изрази тревожността от факта, че в моментане съществува национална стратегия за устойчиво развитие на българската култура, както и не съществува национална стратегия за развитие на българската държава в рамките на ООН, на ЕС. Това е най-важната задача на всеки министър на културата. Политиката е съвременна история и който не познава историческите процеси е обречен на грешки.

На въпрос на сп. „Сигурност“ относно целта на спекулативните теории за българския произход и опити за обездържавяване на страната ни, проф. Сачев отговори, че „в България понятието национална сигурност не се разбира какво означава. Тя е синоним на национална идентичност. А националната идентичност означава защита на националните ценности, които са част от културно-историческото ни наследство. Най-важното нещо в разузнаването е защитата на българския език, на българската православна и духовна култура. Приоритет номер едно на националната ни сигурност е изясняването на истинския произход на българската държава, култура, език.


Проф. Евгений Сачев е  бил член на Специализирания научен съвет по национална сигурност при Висшата атестационна комисия на Република България. Работил е като главен експерт в МОН, Министерство на икономиката и Народното събрание. Ръководител е на катедра „Архивно-документално наследство и културономия при Университета по библиотекознание и информационни технологии. Автор е на единствения български речник-справочник по музеология. Положил е основите на науката за паметниците на културата - културономия. Почетен член е на Международния научен съвет на Международния научен фонд. Член е на редакционния съвет на сп. „Сигурност.

   Този текст не може да бъде препечатван и копиран в други медии без разрешение от редакцията на БРОД за България

  „Брод за България”   ©2018 Всички права запазени.
Общи условия | Рекламирайте тук