КАУЗИ И ИДЕИ

Каузата Единение – визия на БАН
Основни национални цели и устойчиво развитие на България

Каузата Единение – визия на БАН
Aвтор:  акад. Стефан Воденичаров

03 Февруари 2016

 „Да се вземат съответните мерки за възвръщане духовното състояние на нацията“, каза акад. Стефан Воденичаров пред форума при представянето на Визията на БАН

Според авторите България (ако не цялата, то със сигурност по-голямата й част) жадува за обединение, за възраждане, за национални цели, които ефективно да съберат енергиите на всички хора. България се умори от разделения, вражди, боричкания и липса на толерантност. Дългият преход от почти четвърт век ни обезвери, живеем „ден за ден“, останали в жестоките клещи на философията на „оцеляването“, дразним се как другите ни изпреварват във всяко отношение, произвеждаме все по-малко, а искаме да живеем по-добре.

Духовната криза в нашето общество обаче е по-силна от икономическата и естествено, те двете водят до дълбока демографска криза. Ежедневието ни е наситено с прояви на насилие, нетърпимост, лъжи, шантажи и заплахи. Бедността ни потиска, чувството, че липсва справедливост, изцяло доминира, арогантността и агресията успяват. Отново започнахме да мислим едно, а да говорим друго.

Изконните ценности на нашия народ като семейство, образованост, родолюбие, възпитание и търпимост са някак си забравени. В такова общество „чалгата“ и „халтурата“ са властелини в почти всяка област на обществения живот. Ние спешно трябва да намерим изход от това положение! „ Ако не знаеш накъде си тръгнал, ще стигнеш някъде другаде “. Тази мисъл е на древния китайски философ Лао Дзъ. Казано по друг начин, когато не гледаш определено нанякъде, гледаш наникъде. Държава и общество, които нямат цели и идеали са обречени на изчезване. Ето защо са ни необходими ясни цели, които да фокусират и интегрират бъдещите ни усилия.

на горе