(БЕЗ) НАМЕСА

Отбраната е математика
А наборната служба – част от уравнението

Отбраната е математика
Aвтор:  полк. о.р. инж. Румен Кисьов

25 Май 2018

Конституцията задължава! Въоръжените сили (ВС) гарантират суверенитета, сигурността и независимостта на страната и защитават нейната териториална цялост.
    Задължава всяко едно правителство, всяка държавна институция да работят непрекъснато и в дългосрочен план за осигуряване на необходимото ВС, да бъдат в състояние и възможности за изпълнение на конституционните задължения.
    Това е възможно само ако се изоставят популистките, некомпетентни изказвания и действия, отчетат реалностите и опровергаят всякакви заблуждения.
    Задълбоченият експертен анализ, професионални разчети, съотношения на силите и средствата, ще дадат изводите и предложенията за преструктуриране, модернизация и развитие на видовете въоръжени сили, родовете войски и комплексно на Българската армия (БА), като основа на ВС. Всичко това, като един непрекъснат процес, а не моменти, хаотични и непоследователни намерения и действия. 
    Нещо, което през последните 25 години политиците не правят. Слабите политици. Защото скривайки се зад необходимите „много пари“ БА бе унищожена, а нова модерна армия за един ден, една година не става. И дано да не ни настига „като не храним наша войска, да храним чужда“.
    Ето защо е крайно време консенсусно да бъде решено едно уравнение и съобразно крайния резултат се заложи независимостта на България и армията, от която има нужда.
    Математиката е точна наука и при решаването на едно уравнение след коректно заложени постоянни величини, се изчисляват неизвестните. 
    Постоянни величини са нашите съседи, с техните политики и възможности.
    Турция с население около 80 милиона, в мирно време, поддържа около 650 000 хилядна армия. Втора по численост в НАТО след САЩ и в десетката на света. 
    На военна повинност (наборна служба) подлежат всички мъже до 45 години и жените по желание за някои специалности. Срок на службата от 6 до 15 месеца според образователния ценз. На мобилизация подлежат всички мъже до 60 години и всички жени до 45 години.
    Турция отделя ежегодно за отбрана над 6% от своя БВП. Това дава възможност в мирно време Сухопътните войски (СВ) да разполагат с над 4000 танка, 800 самоходни артилерийски установки, 7000 бронетранспортьора, 450 хеликоптера, артилерийски и ракетни системи от най-ново поколение. 
    Военновъздушните сили (ВВС) за мирно време разполагат с около 250 изтребители Ф-16 и Ф-4 и още толкова щурмова, транспортна и друга техника. Към ВВС действат повече от 40 ракетни комплекса ПВО. 
    Военноморските сили (ВМС) разполагат с повече от 20 бойни фрегати, 60 патрулни кораба, 50 десанти, 15 подводници и още толкова сумарно взети на изброените – спомагателни съдове. 
    Характерно за турската икономика и нейния военно-промишлен комплекс (ВПК), е че лицензирано произвежда всичко и за трите вида въоръжени сили.
    Стряскащ обобщаващ извод е, че ако към армейските формирования се прибавят и другите видове войски, числеността на ВС ще нарасне така, че ще обхване около един милион от населението на Турция.
    Гърция, с население около 10 милиона, в мирно време поддържа около 100 000 редовна армия. През последните години е проведена истинска съвременна реформа в отбраната, структурно и технологично, с мобилизационно развръщане при необходимост.
    СВ разполагат със 170 последна технология танкове „Леопард“ и още 280 различни марки, отговарящи на съвременните изисквания. Около 1200 БМП, 230 САУ, ракетни и артилерийски системи от най-ново поколение.
    ВВС разполагат с 140 Ф-16, 20 „Мираж“ и „Юрофайтър“, 40 транспортни и бойни хеликоптери и още толкова сумарно взети на изброените, щурмови, специализирани и транспортни самолети и хеликоптери. ПВО има добре изградена система с използване на островна територия, състояща се от ракетни и зенитно артилерийски комплекси. 
    ВМС разполагат с внушителен флот от всякакъв тип, сред които се открояват 4 нови подводници и 12 фрегати от най-ново поколение.
    В момента Гърция отделя за отбрана под 2% от своя БВП, но за последните 7 години е изразходила целево над 12 милиарда евро.
    Румъния с население от около 18 милиона, разполага с 90 000 професионална армия и с още около 30 000, включени в различни специализирани формирования с предназначение и задачи, свързани с териториалната отбрана на страната. Трите класически вида въоръжени сили разполагат с не особено модерно, но добре поддържано въоръжение и бойна техника в голям процент родно производство на силно развит ВПК.
    СВ за мирно време имат 18 ББЕ, 480 танка, 1400 БМП и около 500 системи артилерийско и ракетно въоръжение.
    ВВС разполагат с около 60 бойни самолета с различно предназначение и ПВО от зенитно артилерийски и ракетни системи.
    Във ВМС на въоръжение се водят 12 бойни кораба, около 40 катера и още толкова сумарно взети спомагателни, десантни и обслужващи съдове.
    Сърбия с население малко над 6 милиона, разполага с 110 000 армия смесен тип (професионална и наборна) и около 40 000 паравоенни с предназначение и задачи по териториална отбрана.
    В СВ за мирно време приравнени към ББЕ имат около 16. Танкове и САУ от по-старо поколение около 280 и голямо количество артилерийски, зенитно ракетни и минохвъргачни системи – повече от 500.
    ВВС разполага с около 30 бойни самолета от по-старо поколение. Предстои усвояването на 29 нови МИГ 29, подарени от Русия.
    На фона, с какви армии разполагат нашите съседи, кратък анализ на реалните възможности, без заблуждения на Българската армия.
    При население на страната малко над 7 милиона, професионалната ни армия е с численост около 20 000. През последните 25 години на демократични промени със свиването (съкращаването, реформирането) на армията и нейните възможности (и принципи на управление) се стигна до положението, в което ТЯ е в невъзможност да изпълни конституционните си задължения по защита на  държавните  граници и териториалната цялост на Р. България. Един изпреварващ тежък извод, който всеки средно интелигентен читател би направил от изписаното по-горе, съпоставяйки цифрите.
    Тази невъзможност бе финализирана и узаконена от Народното събрание (2009 – 2012) като демонстративно не бе взето под внимание експертното мнение на професионалните военни (военната част на МО), чиито функции бяха иззети от цивилната част (било то и бивши военни). 
    Въведен бе мирно – военновременен комплекс/щат (МВВрЩ), състоящ се от Сухопътни войски – 2 мех. бр., дислоцирани в Южна България и четири (пет) полка (по един за родовете войски и логистиката). СВ разполагат с около 100 танка, 300 БМП, 120 артилерийски системи.
    Военновъздушните сили от общо 10-15 годни летателни единици плюс 5 хеликоптера, дислоцирани на три летища и Военноморски сили, разполагащи с две фрегати втора употреба, няколко катера и спомагателни съдове, без подводен флот, базирани в две морски бази. Обща численост на армията около 20 000 човека в съотношение 80% кадрово попълнение и 20% резерв. Няма мобилизационно развръщане.
    Не говорим въобще за небоеготовност на БА, защото отделните формирования са постигнали в подготовката си съответната съвместимост (с наличната техника и въоръжение) по изискванията на НАТО, но само за изпълнение на мисията „Подкрепа на международния мир и сигурност“ и частично на мисията „Принос към националната сигурност в мирно време“.
    Що се отнася до основната мисия „Отбрана“??!!
    Това състояние на ликвидиране на БА, или стигане на дъното е факт. Дали достигнат под външно въздействие, от некомпетентност, или просто  от глупост, повече не трябва да се премълчава и трябва да бъде променено, за да има България.
    Дори след Ньойския договор, държавническото патриотично мислене е намерило решение и въвеждайки (създавайки) трудовата повинност, чрез наборно обучение във военно дело и клетва пред родината, да създаде основата за необходимия резерв и мобилизационно развръщане.
    Но да се върнем на математиката. При решаване на права задача, в съотношението на силите влизат постоянните величини на евентуалните противници и краен резултатна  възможностите на отбраната към момента. Тъй като България, Румъния, Гърция и Турция са членове на НАТО, изискванията, на които трябва да отговаря всеки един боец (оръжие, снаряжение, подготовка, сглобеност), отделение, взвод, рота, батальон (ББЕ), са уеднаквени, унифицирани, съвместими (възможности, личен състав, техника). Формированията от БА на всеки един етап, постигайки съвместяване, се сертифицират, така че към момента в математическия модел като постоянни величини можем да разчитаме на 6 ББЕ. 
    Защо трябва да правим съотношение на силите и средствата с тези „приятели и съюзници“?
    Защото колективната защита е срещу външен враг. Можем да разчитаме на нея само ако Сърбия ни нападне.
    Защото от 80-те и 90-те години на миналия век и до ден днешен Турция и Гърция имат помежду си териториални претенции и дрънкат оръжие. Друга членка на НАТО не се е намесвала в спора.
    Защото трябва да помним историята и знаците от съвремието, правилно да разчитаме, или директно казано и Турция, и Гърция, и Румъния имат териториални претенции към България. Затова трябва да се страхуваме от „приятелски огън“.
    Защото някой може да реши да установи контрол над 30 км. зона за сигурност на наша територия, с цел спиране мигрантска вълна или пресичане на тероризъм. 
    И така, пречупено през призмата, или презумцията от изчезването на масовите, класически военни действия, можем да очакваме въздушни и ракетни удари, след което доминиране на териториално присъствие от пехотата при съотношение на силите в отбраната 1:3. Резултатите са следните:

  България Турция Гърция  Румъния Сърбия
ББЕ 6 >100 20 18 16
Танкове 100 4000 450 480 280
БМП 300 7000 1200 1400 ?
Артилерия 120 1600 460 500 >500
Самолети 10 250 160 60 30
Хеликоптери 5 450 40 >22 ?
Фрегати 2 20 12 12 -
Подводници 0 20 4 ? -
Средно >1:20
европ. част  1:6
1>5 1>4
колективна защита

Изводът, с който започнах за невъзможността БА да изпълнява конституционните си задължения, се потвърждава в най-черни краски. Още повече, че съвременните военни действия, от това, което наблюдаваме, се водят преди всичко в населени места, разрушава се военната инфраструктура приоритетно, комуникации, пътища, енергетика, промишленост и т.н. Възникват два сериозни въпроса. Защо нашите съседи „приятели“ имат такива възможности (не за отбрана, а за настъпление 3:1), а ние нямаме, и защо ситуацията продължава да се влошава? Кой е виновен? Кой носи отговорност? Защо основният стълб БА на държавата България е оставен да изгние? Явно не е въпрос само в парите. И въобще за пари в този анализ, изводи и решения за отбраната няма да говорим. Ще бъдат предлагани само технически и експертни решения. Защото решението каква армия трябва да имаме, е преди всичко политическо и този, който го взема, носи отговорност.  
    Връщаме се пак към математиката, но вече в решаването на обратната задача. С каква армия трябва да разполагаме, за да бъдем спокойни за бъдещето на България. Спазвайки съотношението за отбрана, коригираме цифрите в „графа“ България, за да имаме поне съотношението 1:3.

  България Турция Гърция  Румъния Сърбия
ББЕ 12 >100 20 18 16
Танкове 200 4000 450 480 280
БМП 600 7000 1200 1400 ?
Артилерия 240 1600 460 500 >500
Самолети 24 250 160 60 30
Хеликоптери 20 450 40 >22 ?
Фрегати 6 20 12 12 -
Подводници 2 20 4 ? -
Средно европ. част 1:3 1 : 2,5 1:1 колективна защита

След аритметичните действия, резултатът става положителен за БА и нейните възможности могат да бъдат увеличени два пъти с въвеждането на военна повинност (наборна служба) и спешно поетапно въоръжаване. Това означава, че бихме могли структурно да разчитаме за мирно време на един мобилен корпусен комплект на СВ с четири мех. бригади, осигурени и подкрепени от по един такъв за ВВС, с обръщане по-голямо внимание на ПВО – ракетни комплекси и ВМС с възстановяване на подводния флот. Естествено това няма да стане за един миг с магическа пръчица, но е единственият възможен път за страни от ранга на България.
    Продължаваме с математиката, за да докажем, че наборната служба (наборна войска, армия), или въвеждането на военна повинност, съчетавайки я с професионалната армия, е единственото правилно решение.
    С отпадането й преди повече от десет години, постепенно се стопи резерва (запаса), на по-късен етап отпадна и мобилизационното развръщане.
    Изгуби се, отпадна, изчезна военно-патриотичното възпитание. Отпадна магията на „клетвата“, изчезна „изпращането в казармата“, защото мъж, който не е бил войник, не е мъж.
    В този негативен процес от голямо значение е и демографският срив. Ако през 60-те години на миналия век са се раждали годишно около 180 000 деца, то през последните 10 години те са около 60 000. Три пъти по малко, без военна подготовка, действие при кризи, патриотично възпитание, без национална, обществено-гражданска позиция и т.н. Освен това около 30% от тях са с нисък или без образователен ценз и професионална подготовка.
    Как ще защитаваме границите или отечеството и териториалната цялост в тези размирни години?
    Отговорът е еднозначен и без алтернатива! Възстановяването на армията. Възстановяване на наборната служба и съвместяване с професионалната. Възстановяване на военнопатриотичното възпитание и обучение в необходимия обем в образователната система, армейската и семейна среда, църквата, неправителствения сектор и др. Защото мобилизационният ресурс се прави от наборната войска! Същото се отнася и за подготовката на населението за действие в кризисни ситуации. Дори и защото наборната служба се възстановява в страните от Европейския съюз и НАТО – Франция, Германия, Белгия, Скандинавските страни, САЩ и др.
    Началото на такъв процес е невъзможно без необходимата осъзната политическа воля на консенсусна основа. Стартирането преминава през законодателни промени в основния закон – конституцията или отделни нови закони.
    Доброволна или задължителна военно-наборна служба?
    Доброволците могат и сега да отидат в платената, кадрова, професионална армия, където некомплекта е повече от 6000 специалисти (една четвърт от целия личен състав). Но не отиват, защото професията е непрестижна, тежка, ниско платена, с орязани граждански права, без никакви допълнителни стимули и компенсации, не „привилегии“.
Категорично задължителна за всички мъже, за да няма дискриминация и доброволна за жени. Възрастова граница – от 18 до 45 години. При положение, че един набор е около 60 000 деца, приемаме, че 30 000 са момчета. От тях по различни причини (здравословни, миграционни, етнически, социални и др.) приемаме, че ще отпаднат около една четвърт. Не въобще, а за периода на възрастова граница. Това означава, че трябва да бъдат осигурени възможности за подготовка ежегодно за 20-24 000 наборни военни. Математически необходимата част за допълване възможностите на БА в изпълнение на конституционните задължения.
Формите, времетраенето, способите и методите са многообразни, дискусионни, предмет на отделен анализ, синтез, изводи и решения.

Вариант – 8-12 месеца

За всички, първите два месеца до полагане на клетва единична подготовка в учебни центрове на БА. Изучава се основата на военното дело, взаимоотношенията в армията, уставите, боравенето с оръжие, физическо укрепване. Така наречената единична подготовка (Приложение 1) с осигуряването от държавата на храна, дрехи, пособия, технически средства, оръжие и др. Спането ще бъде осигурено в казармени условия и общежития. За желаещите и имащи възможност в домашни условия, при строго спазване разпределението на времето, учебния процес и специалните занятия. Тези условия и изисквания ще важат за целия период на наборна военна служба.
За младежите с основно образование и ниска грамотност, както вече бе посочено, това са около 30% от децата за последните 15-20 години, предимно от ромски произход и други малцинствени групи, освен военна специалност, като редови състав от БА, те ще бъдат ограмотявани и ще получат гражданска професия. Патриотичното възпитание ще спомогне и за осмисляне на националната им идентичност.
Шест месеца ще продължи теоретичната и специална подготовка. В приложение 1 и 2 се предлага разбивка по теми, часове, практически занятия и стаж. Ще завърши със сглобяването на отделението и взвода.
Четири месеца платена практика и стаж по военна и гражданска специалност.
Завършилите средно и средно специално образование ще бъдат обучавани и ще преминават службата като специализиран редови състав, младши команден и сержантски състав от БА.
Четири-шест месеца теоретична и специална подготовка.
Два-четири месеца  платен стаж/практика и командирска подготовка. Участват в сглобяването на отделение, взвод, рота. 
Би могло за тази група отслужването да се раздели на два пъти.
Младежите с висше образование или в процес на обучение ще бъдат обучавани и ще преминават службата като младши офицерски състав.
Два-четири месеца теоретична и специална подготовка.
Два-четири месеца платен стаж/практика и командирска подготовка. Участват в сглобяването на отделение, взвод, рота.
За тази група отслужването може да се разбие на няколко пъти по няколко месеца. Защо да не се помисли и за възстановяване на уникалната система НШЗО (Народна школа за запасни офицери).

Инфраструктурата

Военен университет – бивши военни училища, сержантски училища, ШЗО, школи. В. Търново, Шумен, Д. Митрополия, Варна, Плевен, Враца, Г. Оряховица, София, Строително у-ще ГУСВ Суходол, Транспортно у-ще МВТ Слатина.
Изброените до тук учебни материални бази (УМБ) са били разчетени по всички необходими изисквания за около 15000 човека/обучаеми.
Военна академия – 500 човека.
Действащи гарнизони – София, Благоевград, Монтана, Враца, Белене, Шумен, Варна, Бургас, Хасково, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Казанлък, Карлово.
Разполагат със свободен капацитет на УМБ за около 6000 човека общо.
От изброените до тук населени места влизат почти всички областни центрове, което допълнително би улеснило администрирането и същинската организация на процесите на регионална, местна основа. 
Към имотите с отпаднала необходимост също има потенциал в прилично състояние за около 5000 човека.
Извод – има даденост към инфраструктурата на отбраната (ИО), след съответното реновиране и усъвършенстване, за осигуряване живучестта на около 26 500 наборни военнослужещи. 
Като резерв остават възможностите на гражданските университети и колежи.
Отработването цялостно на този процес е възможно само при съвместна, синхронизирана дейност между Министерствата на отбраната, на образованието, с участието на МВР и други специализирани структури (държавните предприятия Строителство и възстановяване и Транспортно строителство и възстановяване; частни и държавни фирми).
    Всеки наборен военнослужещ ще сключва договор за избрана специалност, доброволна подготовка и платена практика, за да няма обвинения в експлоатация на човека. След уволнението ще бъде зачисляван в резерва и ще подлежи на мобилизация при нужда.
    Стартирането на наборната военна служба може в рамките на една година да се проведе като експериментален модел с доброволно наемане на желаещи, които да получат определени привилегии, бонуси, предимства в своето бъдещо развитие.
    В заключение какво би било значението на военната наборна служба, какви биха били резултатите и ефективността от въвеждането й?

  • Ще се увеличат два пъти мирновременните възможности на БА за изпълнение на конституционни задължения.
  • Гражданите на България ще получават необходимата военна подготовка и възможност за допълване и съвместяване с кадровия контингент.
  • Създава се основата за резерв на БА и възможност за мобилизационно развръщане. 
  • Основна подготовка за действие в кризисни ситуации, природни бедствия, промишлени аварии и катастрофи.
  • Възпитание на младите в родолюбие, патриотизъм, физическо, психологическо и морално съзряване.
  • За нискообразованите – получаване на образователна и професионална подготовка за граждански специалности и професии.
  • Приобщаване и адаптация на малцинствените групи.
  • Реализиране на социални цели.

ПРЕПОРЪКИ

Изготвеният анализ със съответните заключения да бъде предложен за обсъждане в управляващите органи на БСП. 
Да бъде предоставен на Президента на Р. България, върховен главнокомандващ на ВС и на представителите на партията в комисията по Отбрана на НС.
По въпросите за състоянието и възможностите на БА да се организира на експертно ниво дискусия, кръгла маса, конференция или форум.


Гр. София
26.02.2018 г.

ген.полк. (о.р.) Тотомиров
ген.м-р (о.р.) проф. Лазаров
ген.м-р (о.р.) Стоименов
бр.ген. (о.р.) Симитчиев
полк. (о.р.) инж. Стоичков
полк. (о.р.) инж. Петров
Лазар Мурджев
Христо Попов
полк. (о.р.) д-р инж. Р. Кисьов
 

на горе