СЪБИТИЯ

МАЙКА БЪЛГАРИЯ
В мисионерската ни дейност сред българите в чужбина основни обединяващи фактори са езикът и вярата.

МАЙКА БЪЛГАРИЯ
Aвтор:  митрополит Антоний

28 Септември 2017

„Чувствайте себе си като онези войници при Термопилите, които трябва да задържат злото, докато зад тях редиците израстнат и се калят.“

Единството на българите, стремежът към тяхното единение във вярата са едни от главните задачи на Западно- и Средноевропейска епархия. В контекста на тази наша мисия ние сме много близки на каузата на „Брод към България“ –събирането на нашите сънародници около националната идентичност, съхраняването на българското навсякъде по света. В нашата мисионерска дейност сред българите, живеещи в чужбина, ние откриваме като основни обединяващи фактори именно езика и вярата. Те са тази връзка с родината, бродът към Отечеството, които трябва да посочим на съвременните наши сънародници, намиращи се далече от Отечеството.
Именно заради това в нашата дейност ние установихме плодотворно сътрудничество с българските училища в чужбина, които са средища на езика и родната култура. В съвместните ни усилия ние работим за съхраняване на идентичността, автентичното родолюбие и вярата на нашето младо поколение, което расте далече от родината.
Каузата на „Брод към България“ има същата посока – към изграждане и запазване на връзката с родината и на най-ценното, което тя ни дава – знание за корените и произхода ни, от които черпим сила, за да работим за бъдещето.
Затова пожелавам успех на „Брод към България“ и на усилията за обединяване на българите навсякъде по света.

Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний

на горе