КАУЗИ И ИДЕИ

Призив | България – БРОД за Мир
За Общобългарска платформа: „България – Зона на мира!“

Призив |  България – БРОД за Мир

25 Януари 2022

България да не бъде въвличана в геополитическите противопоставяния и конфликти, които могат да се окажат трагично съдбоносни за нашата страна.

До Председателя на Народното събрание,
народните представители, Президента и Правителството

ПРИЗИВ

            В тревожната обстановка, характеризираща се с ескалация на военно-политическото напрежение между САЩ и РФ в Европа, особено в Източна Европа, когато предстои в  Народното събрание изясняване и заявяване на позицията на нашата Родина към тази ситуация, от името на долуподписаните организации, представящи немалка част от гражданското общество и обществените настроения у нас, се обръщаме към политическото и държавно представителство със следното :

          Призоваваме към трезвостта, мъдростта, гражданската и политическата съвест на официалните политически представители на Отечеството ни да заявят разумна позиция, която да изрази желанието и волята на българите – България да не бъде въвличана в геополитическите противопоставяния и конфликти, които могат да се окажат трагично съдбоносни за нашата страна.
В тази връзка е нужно да се подготви нагласа и готовност за възприемането на национално отговорна позиция за Общобългарска платформа:
„България – Зона на мира!“
„България – Брод за мир!“

Като първа стъпка в това отношение да се излезе с обръщение към страните постоянни представители в Съвета за сигурност на ООН, ЕС, ОССЕ и НАТО за откриване на Балкански форум – „Диалог за мир и устойчиво развитие“. Да се предложи и обоснове инициативата, нашата столица София да стане домакин на срещата за този диалог. Убедени сме, че подобно обръщение ще получи пълната подкрепа на огромната част на българския народ, както и дълбокото уважение на световната общественост.

Български Национален съвет за мир
Проф. Нако Стефанов
Брод за България
Лазар Мурджев
Национален инициативен граждански комитет „В името на България“
Доцент Валентин Вацев
Български Разузнавателен форум
Генерал Тодор Бояджиев
Български евразийски научен център
Проф. Минчо Минчев
ИК за Национално единение „6-ти септември“
Петко Колев
Черноморски институт
Проф. Маруся Любчева
Сдружение „Орлов мост за промяна“
Светлозар Съев

на горе