КАУЗИ И ИДЕИ

България – Зона на мира| Призив във връзка с напрежението в Източна Европа
Призоваваме към разумно и национално отговорно поведение

 България – Зона на мира| Призив във връзка с напрежението в Източна Европа

19 Февруари 2022

Днес Отечеството ни за пореден път стои пред заплахата да се окаже в редиците на враговете на Русия.
България без чужди бази, войски, оръжия и съоръжения. Вслушайте се в гласа на разума и мира!!!

До 
Президента на Р България 
Председателя на Народното събрание
Министър-председателя на Р България 
Министъра на отбраната
Министъра на външните работи
Политическите партии, представени в
Народното събрание 

ПРИЗИВ
във връзка с напрежението в Източна Европа

В региона от Балтийско до Средиземно море все по-силно се чуват барабаните на войната. В тази връзка пред българските политически жени и мъже, пред целия български народ все по-остро се изправя въпросът „Какво да се прави?“

Историческата памет ни напомня, че в нашия календар наближават две дати, запечатали съдбоносни моменти в участта на нашата Родина. На 1 март 1941 г. монархо-фашисткото правителство на Богдан Филов с одобрението на Борис III присъедини България към Тройнствения пакт и по този начин превърна Отечеството ни във военен сателит на хитлеристка Германия. На 3 март е нашия национален празник, денят, когато преди 144 години в резултат на волята и кръвта на руските войни и вследствие на победата на руското оръжие в Руско-турската Освободителна война Родината ни възкръсна от историческото небитие.

Тези две дати ни демонстрират две диаметрално противоположни събития в съдбата на нашето Отечество. На 3 март 1878 год. след петвековния мрак на робството България бе огряна от слънцето на свободата и независимостта. Докато 1 март 1941 г. не може да бъде определен по друг начин освен като ден на позора. Който по логиката на последвалите събития заплашваше да донесе третата национална катастрофа на страната ни за по-малко от половин век. И от тази надигаща се катастрофа Родината ни бе спасена от братски подадената ръка на Москва на Парижката мирна конференция.

Днес Отечеството ни за пореден път стои пред заплахата да се окаже в редиците на враговете на Русия. Ето защо Ви призоваваме към разумно и национално отговорно поведение – да се прекрати враждебната линия, проявила се в словата и действията на официални лица и институции на Р България. Решението в този съдбоносен кръстопът в живота на Родината ни, решение, което сме убедени, ще бъде подкрепено от целия български народ е Общобългарската платформа „България – Зона на мира“, т.е. България без чужди бази, войски, оръжия и съоръжения. Вслушайте се в гласа на разума и мира!!!

 

За Българския Национален съвет за мир                          За БРОД за България

Проф. Нако Стефанов                                                         Лазар Мурджев

на горе