КАУЗИ И ИДЕИ

До помнещите от близо и далеч
144 години от Освобождението на България

До помнещите от близо и далеч

03 Март 2022

Помним, тачим и ще предаваме на бъдещите поколения паметта за светлия подвиг...

Скъпи приятели,

Преди 145 години, през юни 1877 г., руските войски преминават Дунав при Мачин и Свищов, с което се поставя началото на Руско-турската ОСВОБОДИТЕЛНА за България война от 1877-1878 г. Саможертвената невинна кръв на българските въстаници от 1876 г. не е пролята напразно.

След почти 500 години османско владичество и липса на българска държава, в резултат от тежката война, в началото на 1878 г., България възкръсва за нов живот върху картата на Европа и света.

Благодарение на безпримерния подвиг на руските войни, подпомагани от храброто Българско опълчение и българския народ, след тежки сражение и кръвопролитни битки край Стара Загора, на върховете „Св. Никола“ и Шипка, при Плевен, София и Шейново, България дочаква своето Освобождение - създаването на самостоятелна държава.

Ние, долуподписаните 145 български граждани, символично представляващи 145-годишнината от това историческо събитие, искаме да заявим, че ПОМНИМ, ТАЧИМ И ЩЕ ПРЕДАВАМЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ ПАМЕТТА ЗА ТОЗИ СВЕТЪЛ ПОДВИГ. 

БРОД за България и колегията на сп .Сигурност ви поздравяват с националния празник..!

на горе