КАУЗИ И ИДЕИ

Не на участието в „Глобалната война“
Обръщение

Не на участието в „Глобалната война“

23 Април 2022

Открито писмо – Обръщение „Не на участието в „Глобалната война“"

До Председателя на Народното събрание, народните представители, Президента и Правителството

Открито писмо – Обръщение

„Не на участието в „Глобалната война“

В условията на вече започналата Глобална война с все още ниска интензивност, но с тенденция на тревожна ескалация на въоръжени и невъоръжени действия пред ръководните кръгове на различни страни застава въпросът с най-висока отговорност, за това каква линия на поведение ще следва съответната държава.

Особено остро стои този въпрос пред страните от Източна Европа и Черноморския басейн, които са в най-голяма близост до „окото на бурята“ в тази Глобална война – въоръжения конфликт в Украйна. В най-тревожна обстановка, обаче, е България поради редица исторически, геополитически, икономически, социо-демографски и прочее обстоятелства. Такава ситуация изисква особена трезвост и мъдрост от т.нар. „политически, икономически и социален елит“ на нашата Родина.

Вземането на решение за доставка на оръжия за режима в Украйна на практика означава обявяване на открита война на Русия, независимо от предлозите, с които би се осъществила такава съдбоносна акция. Ако горното действие от страна на официална България се реализира последствията за Отечеството ни биха били изключително трагични, включително, колкото и невероятно това да се струва на някои днес, да загубим българската държавност.

Трябва да помним уроците на историята – първата и втората национални катастрофи, „Символичната война“ от 14.12.1941 г. срещу САЩ и Великобритания, както и за щастие неосъществената трета национална катастрофа, от която ни спаси Москва.

Продължава след рекламата...

Ето защо се обръщаме към Вас, към Вашите гражданска съвест и така нужно в този момент политическо мъжество да заявите разумна позиция, която да изрази желанието и волята на българите – България да не бъде въвличана в геополитически и цивилизационни конфликти, които могат да се окажат трагично-съдбоносни за нашата страна. Призоваваме да се възприеме национално отговорна позиция за Общобългарска платформа:

„България – Зона на мира! България – Брод за мир!“

Като първа стъпка в това отношение долуподписаните са подготвили инициативата София-домакин на среща-диалог „Войни за МИР и устойчиво развитие на Европа и света“. Предлагаме Президента на Р. България да възглави тази инициатива, която има пълната подкрепа на огромната част на българския народ, както и вярваме, че ще получи дълбокото уважение на световната общественост.

21 април 2022 година

За Български Национален съвет за мир

Проф. Нако Стефанов

За Брод за България

Лазар Мурджев

За Национален инициативен граждански комитет „В името на България“

Доцент Валентин ВацевЗа Български евразийски научен център

Проф. Минчо Минчев

За Български евро-атлантически разузнавателен форум/БЕАРФ/

Генерал Тодор Бояджиев

За Черноморски институт

Проф. Маруся Любчева

За ИК за Национално единение „6-ти септември"

Петко Колев

За Сдружение „Орлов мост за промяна"

Светлозар Съев

За Обединение 29 София

Румен Спасов

За Дружество „Юнак"

Дочо Шипковенски

За Български родителски централен комитет/БРЦК"

Явор Гочев

За Обществена академия за наука, образование и култура/ОАНОК/

Проф. Стойчо Симов

* Откритото писмо е отворено за подкрепа. Можете да заявите вашата подкрепа в "Коментари" под обръщението с: "Подкрепям", "Съгласен съм", "ДА" или да изразите своята позиция в свободна форма.

 

на горе