КАУЗИ И ИДЕИ

Да съхраним националните традиционни ценности

Да съхраним националните традиционни ценности

16 Юни 2022

Уважаеми колеги,
Проявете усърдие!
Проявете инициативност!
Проявете активност!

Нека всички се съберем на 18-ти този месец, в 13:00 на площад Независимост (пред Министерски съвет), за да докажем, че в България все още има адекватни хора! Хора, които смятат, че дъгата принадлежи на всички. Хора, които смятат, че проказата, перфидно прикрита под многоцветна мантия, ще уязви нашите многовековни традиционни ценности. Хора, които ще се възпротивят срещу насилственото приобщаване към джендъризма - нещо не  признато от нито една от световните религии. Нещо в разкол с традиционните нравствени ценности и общочовешки вярвания.
На 18-ти от 13:00 часа, на площад Независимост!

на горе