КАУЗИ И ИДЕИ

Протестна декларация против включване на България във военния конфликт в Украйна
НЕ НА ВЪВЛИЧАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В УКРАИНСКИЯ КОНФЛИКТ!

Протестна декларация против включване на България във военния конфликт в Украйна

24 Февруари 2023

Протестната декларация-призив е отворена за подписи както на физически, така и на юридически лица, като начало за подписка за референдум под надслов:

„България – Зона на мира!“

В началото на м. февруари България бе „зарадвана“ с т.нар. Указ 34, подписан от Президента на Р България на 7 февруари 2023 г. На основата на същия се обнародва Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Съгласно измененията и допълненията се предвижда, както е казано в чл. 60, ал.3, раздел II: "Участие на въоръжените сили в операции и мисии самостоятелно или в състава на многонационални военни формирования извън територията на страната и в състава на многонационални военни формирования на територията на страната". /вж. ДВ. бр.14 от 10 февруари 2023г./.

Нашите съмнения са, че на практика се подготвя законовата база за изпращане на български военни за участие във въоръжения конфликт в Украйна. Повод за такива съмнения дават изказвания на висши военни от НАТО, че започващата да се чувства липса на жива сила от украинска страна ще бъде компенсирано с такава от Полша, Румъния и България.

Така стъпка след стъпка, започвайки от гласуването в Народното събрание на решение за военна и техническа помощ за Украйна, нашата Родина е въвличана в конфликт, който е противопоставен в национален, цивилизационен, исторически, морално-духовен и прочее план на същността на България като страна-майка на Славяно-Православната Кирилска цивилизация. В ставащото в Украйна, независимо от каквито и да е обстоятелства, Отечеството ни не трябва да участва по никакъв друг начин освен като Брод за мир.

Ние, българите не просто трябва да се обявим за неутралитет. Страната ни следва да се обяви за Зона на мира. Това означава никакви чужди бази, войски и съоръжения, никакви български военни лица извън границата на България в изпълнение на каквито и да е въоръжени мисии и участие във военни конфликти. България да стане инициатор за Европейско и Глобално движение за мир, за провеждане на мероприятия на наша земя – международни срещи, конференции и всякакви други действия, които да донесат мир и спокойствие на многострадалните земи на Европейския Изток.

За съжаление една немалка част от т.нар. българска „политическа класа“ се демонстрира като „Партия на войната“. Ето защо нашият призив е към Вас български сестри и братя, към Българския народ. Не бива да позволяваме нашите синове, братя и мъже да стават „разходен материал“ в името на чужди интереси.

НЕ НА ВЪВЛИЧАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В УКРАИНСКИЯ КОНФЛИКТ!

РЕФЕРЕНДУМ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ЗОНА НА МИРА!!!

  • За Българския Национален съвет за мир 

Проф. Нако Стефанов 

  • За Национално движение „Брод за България"

Лазар Мурджев

  • За сдружение „Съюз за икономическо развитие“ 

Иван Павлов

  • Движение "Ляв Поглед"

Д-р Румен Петков

  • За Антифашистки форум в България

Проф. Минчо Минчев

  • За фондация „Гражданска коалиция“ 

Катя Кирева

  • Генерал Димитър Шивиков

Протестната декларация-призив е отворена за подписи както на физически, така и на юридически лица, като начало за подписка за референдум под надслов:

„България – Зона на мира!“

на горе