КАУЗИ И ИДЕИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИЗИВ ЗА НАЦИОНАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ В ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГЕТИКА

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИЗИВ ЗА НАЦИОНАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ В ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГЕТИКА

10 Октомври 2023

До всички родолюбиви български граждани,

Призоваваме Ви да подкрепите митинга на миньорите и енергетиците на 12 октомври 2023 г. от 17.00 ч., който ще се състои в т.нар. „Триъгълник на властта“: Президентство – Бившия Партиен дом и сградата на Министерски съвет.

Ние сме за модернизация и развитие на българската енергетика като „гръбнак“ на икономиката и благосъстоянието на обществото. Но твърдо се обявяваме срещу преждевременното и безразсъдно затваряне на енергийния комплекс „Марица-Изток“, срещу продажбата на блоковете на АЕЦ „Белене“, срещу безумната либерализация на пазара на ток за редовия потребител.

Всичко това ще доведе до скок на цените на електричеството, превръщане на значима част на българите в „енергийно бедни граждани“. Ще доунищожи българската енергетика, което ще нанесе удар по икономиката и ще задълбочи демографската катастрофа в Родината ни. Ще увеличи с всички негативни последствия зависимостта на Отечеството от други страни и по отношение на ключов фактор за бъдещо развитие – енергията!

Затова казваме „НЕ“ на тази геноцидна политика на правителството „Денков-Габриел“!

ОСТАВКА, ОСТАВКА, ОСТАВКА!!!

Български Национален Съвет за мир          

Сдружение „Брод за България“

Сдружение „Справедлива България“          

Сдружение „Ляв поглед“

Сдружение „Жени и майки за мир“              

Обществен съвет „Войни за мир“

Сдружение „Ветерани на труда за мир“     

 Антифашистки форум-България

на горе