КЛУБ СИГУРНОСТaqmn->name

Ново! Брой 7-8/2019
Единственото списание за сигурност в България


10 Септември 2019

Ако не научим хората да разграничават „истината“ от „лъжата“ и „доброто“ от „злото“, много скоро „Прокурорите на бъдещето“ ще започнат да ни вадят по-тъмно...

В новия брой на списание Сигурност четете:

 

 • Прокурорите на бъдещето
  Л. Мурджев
   
 • Калейдоскоп „Фермата“ на българската политика
  Г. Вацов
   
 • Съвременни проблеми на миграционната политика
  проф. Е. Сачев
   
 • Сепаратизъм /де/конструкция на единението
  Л. Мурджев
   
 • Конспиративната диверсия на неолиберализма
  проф. Орл. Загоров
   
 • Участието на Китай във Втората световна война
  проф. Н. Стефанов
   
 • Далече ли е Казахстан от България?
  Г. Вацов
   
 • Рестарт на наборната военна служба – мит или реалност
  ген. Ст. Стоименов
   
 • XLV Конгрес на Международната комисия по военна история
   
 • За кое Отечество се е борил и загинал Гоце Делчев
  К. Лазаров
   
 • Юрий Венелин и началото на българознанието
  П. Тулаев