ЗАД НОВИНИТЕ

Защо ГЕРБ ще /няма да/ предпочете М. Попова за президент?
Бойко Борисов не бива да греши

Защо ГЕРБ ще /няма да/ предпочете М. Попова за президент?

27 Септември 2016

На ГЕРБ и България е нужен компетентен политик и държавен глава. Маргарита Попова е единственият съществуващ вариант, за да спечели Родината. Останалото е системно надмогване и интереси.

…След най-неуспешния държавен глава в най-новата българска действителност, Бойко Борисов не бива да греши. Той отлично знае, че едва 17% от българските граждани споделят констатацията, че България и българското общество се развиват към по-добро. 

Ще представя подробни извадки от социологическо изследване на Руския институт за стратегически изследвания, насочено към обществено-политически нагласи на българското общество в навечерието на президентските избори            /към м. юли 2016 г./. Към момента на проучването равнището на социалния оптимизъм в българското общество е много ниско. В същото време за 48% тенденциите са отчетливо негативни и тревожни. Други 32% описват ситуацията като „застой“ на ниско равнище. 

Не съществува нито една социално-демографска категория, при която песимистите да не са преобладаващи.  

Малко по-позитивни са стойностите за банковата система /33%/, армията /45%/ и БПЦ /45%/ с над 30% одобрение.

Нагласите към основните парламентарно представени партии и коалиции, сравнени с декларирания вот на предсрочните парламентарни избори през 2014 г., показват спад в подкрепата за ГЕРБ с над 5%. При останалите няма  статистически значими промени.

Въпреки че запазва позициите си на най-влиятелна политическа партия, ГЕРБ е преминала пика на своята популярност. Констатирани са значими признаци на разколебаване и разочарование сред симпатизантите и тя вече не генерира надежди, че е в състояние да изведе страната от стагнацията и безпътицата.

Основната опозиционна сила БСП не е добавила влияние, но малко преди провеждането на изследването се „сдоби” с нов лидер и кандидат президент. А оттам и с надежда за обновления.

Въпреки някои симптоми на успокояване на вътрешно-политическата конфронтация, равнището на тревожност остава високо, както и неприемането на статуквото. Това означава, че на избори /президентски, предсрочно парламентарни/ има солиден потенциал за протестен и наказателен вот. Това е и един от основните аргументи за Борисов да не поема риск, лично той да се кандидатира за президент. 

На политическата сцена, населена от над 300 партии и като че ли свръх наситена с предлагане на политически продукти, наблюдаваме остър дефицит от надежда. 

Новите политически проекти, засега не успяват да реализират пробив. Те не могат да пробият  медийната блокада, наложена от управляващите партии и олигархични кръгове. Не им достига ресурс и опитност да маркетират себе си, своите говорители, каузи, алтернативни политики. Налаганото изкуствено мултиплициране и разединение на общности и изконно близки обществени и социални субекти е изключително ефективен инструмент за реалните български общественополитически нагласи.

Изследването регистрира необичайни за последното десетилетие равнище на тревожност на масовото съзнание, провокирани от процеси на глобално равнище. 

Заплахи, които в голяма вероятност ще засегнат страната: 

 • Бежанската вълна към Европа /и България/ – 85% 

 • Изпадане в сериозна икономическа и финансова криза – 76% 

 • Ескалация на ислямския тероризъм – 73% 

 • Глобално изменение на климата – 68% 

 • Нова студена война между Запада и Русия – 45% 

 • Пълна загуба на национален суверенитет – 42% 

За краткия период от октомври 2014 до юли 2016 положителен тренд в масовите нагласи са регистрирани единствено по отношение на Русия. Противоположни са нагласите към САЩ. Европейският съюз продължава да се възприема по-скоро позитивно, с индикативи за спад на позитивните нагласи и ръст на евроскептичните.

По отношение на НАТО има чувствителен ръст на негативно отношение /от 21% до 29%/ и симптоматичен спад на отнасящите се позитивно.

Най-негативни нагласи /при това засилващи се/ наблюдаваме в отношението спрямо Турция. Допълнителна представа за геополитическите нагласи дават мненията за основните посоки, в които трябва да се гради българската външна политика днес.

Обсъждани в обществото основни теми и изследваните съотношения на позициите:

 • България в максимална степен да възстановява и поддържа приятелски отношения с Русия подкрепят 67% , не подкрепят – 59%

 • Руските инвестиции в България са заплаха за българската държава: да – 11%, не – 63%

 • България има общи интереси с Русия: да – 62%, не – 8%

 • България трябва да ограничи енергийната си зависимост от Русия: да – 35%, не – 26%

 • Добрите отношения с Русия биха могли да противодействат на заплахите, произтичащи от ислямизацията на района и амбициите на Турция: да – 48%,  не – 14%

Данните показват, че мнозинството български граждани или не одобряват санкциите на САЩ и ЕС към Русия или имат сериозен резерв към тях. Напълно одобряват санкциите 6%, а напълно ги отхвърлят – 21%. По-скоро с резерви: да – 17%, не – 29%.

За България са констатирани активни опити да се противостои на масовите, вкоренени исторически позитивни нагласи на българите към Русия. Тези опити разчитат на мощна външна подкрепа, медийна трибуна, говорители от най-високи държавни позиции.

Освен усилията да се демонизира Русия /президентът Путин/, се прави опит Русия да се представи не просто като заплаха за световния мир, но и като такава конкретно за България и националната ѝ сигурност /ако не директно, то с инструментите на т.нар. хибридна война/. Детайлният анализ на резултатите показва, че изразено позитивно отношение към Русия имат 75% от българските граждани на възраст над 18 години, а русофобски /антируски/ – около 8%. Русофобскта кампания е оставена на независими интелектуалци, десни НПО, журналисти и „надпартийни“ фигури като президента Р. Плевнелиев. Тревожните процеси в света не работят в полза на българските русофоби. Техните аргументи губят и рационалната си и емоционалната си убедителност. За никого не е изненада, че Р. Плевнелиев не се обсъжда за втори мандат. Ако се сравнят резултатите от изследвания за мандата му с аналогични за Ж. Желев, П. Стоянов и Г. Първанов. Р. Плевнелиев е без конкуренция най-неубедителният президент след 1991 г.

Какъв президент е нужен на България днес: 

Според спонтанните отговори на изследваните политикът, който има най-големи шансове да спечели тяхното доверие като президент може да бъде описан по следния начин: Да отстоява националните интереси /Балансьор между Русия, ЕС, САЩ и НАТО/; Ангажиран с проблемите на обикновените хора; Необвързан с политическа партия/ Политически и партийно независим; Да представя добре България пред света; Родолюбец/ Патриот; Некорумпиран; Обединяваща, а не разделяща фигура.

С изключение на симпатизантите на ГЕРБ, всички останали преобладаващо са за радикална промяна.

Желаещи умерена промяна най-често срещаме при ГЕРБ и Реформаторския блок. Там са идентифицирани и между 15-17% удовлетворени от статуквото. 

При цялата условност на моделираната ситуация, тези резултати подсказват следното: 1) Дори най-рейтинговите политици в момента са поразени от стигматизацията на политическата класа; 2) Ярката партийна окраска до голяма степен неутрализира мажоритарните качества и раздува неприемането; 3) Високото равнище на познатост не е еднозначно достойнство. То по-скоро повлиява върху отхвърлянето, отколкото върху приемливостта на кандидатурата.

Тези три обстоятелства дават шанс на алтернативни, антисистемни играчи (особено ако съответстват на идеала за успешна кариера извън партии) с популярни каузи, излъчване радикално различно от това на Р. Плевнелиев. 

Шансове има онзи, който успее да мобилизира както опозиционния електорат, така и протестния вот срещу статуквото. 

В светлината на това изследване, профилът на печелившия кандидат изглеждат така: 

 • не по-възрастен от 60 г. 

 • човек с успешна кариера извън политиката (но не и интелектуалец, бизнесмен) 

 • с неуязвима репутация (почтен, некорумпиран) 

 • несвързан с олигархични и бизнес кръгове, чуждестранни посолства и други чужди центрове на власт 

 • демонстрирал кураж, принципи, независимо мислене, гръбнак, опозиционност спрямо позиции и действия на властта 

 • приляга му да е убедителен като защитник на националните интереси, суверенитета, държавността 

 • патриот, родолюбец 

 • не се възприема като партийна номенклатура и силно ляв или десен в политическо отношение 

 • по-лесно е да бъде мислен като държавник, отколкото като партиец 

 • способен да демонстрира опитност, информираност, поглед върху външнополитическите възможности и заплахи за националната сигурност 

 • с излъчване не на човек от елита, нито на популист умело флиртуващ с масите 

 • добре е, ако говори чужди езици 

 • цялото му излъчване, публично поведение, говорене да е радикално противоположно на това на Р. Плевнелиев  

Печеливши каузи: 

 • да отстоява по-голям суверенитет в рамките на ЕС и НАТО ('Българската държавна политика трябва да се прави тук, а не в Брюксел или Страсбург') 

Печелившо е кандидатът да е такъв, че: 

 • да може да консолидира позитивен вот от целия ляв електорат, част от патриотичния, част от десния и максимума от непартийния 

 • да фокусира върху себе си максималната част от протестния и наказателен вот на отчуждените от политиката, партиите и политическата класа, т.е. антисистемният вот 

 • желателно е да е разпознаваем, но не е задължително да бъде публична личност (така по-лесно ще бъде възприет като ново лице) 

Като цяло, колкото по-убедително кандидатът Х персонифицира каузата промяна срещу статукво, толкова по-добре. 

Форумът Брод за България, съвместно с клуб Сигурност, проектира и генерира образа и представата за нуждата от такъв субект /личност/ за президент, какъвто го сугестира, в голяма степен представеното ви актуално изследване. И понеже водеща за каузата Брод доминанта  е единението на нацията, ние посегнахме към обединителна личност, с качества и поведение отстояваща националните интереси, с възможност да привлече гласове от целия национален спектър. Наш фаворит стана Маргарита Попова. Тя блестящо утвърди нагласите ни със своето поведение и изяви. С отношението ѝ към историята и националните ценности, силно мотивиращи националния дух и съпричастност.., с отговорни и същевременно защитени с много баланс и компетентност тези тя затвърди нашето отношение. 

Прокурор, филолог, министър на правосъдието, вицепрезидент – недопуснал дестабилизация на една от най- важните институции в страната /при натрапчивостта на обстоятелството Плевнелиев – това граничеше с героизъм/… Въпреки че, не е член на ГЕРБ, тя успя да бъде лоялна, принципна, високопрофесионална и достойна в поведението си личност. Като прибавим лъчезарното ѝ човешко поведение, отзивчивостта и така дефицитната за времето непретенциозност, тази скромна жена вдъхнови каузата Брод за България и еднозначно се превърна във възможния наш обединител на нацията. И предвид предстоящите президентски избори Маргарита Попова стана нашият избор.  

…Днес на ход е ГЕРБ ! 

При малко по-богата прозорливост и прозрение /в някаква степен с лек риск/ Борисов можеше да стимулира създаването на „паралелен“ /контролиран/ инициативен комитет, който да осигури както гласовете от център-ляво, така и до голяма степен ДПС, АБВ, и патриотичния вот… Тогава би била възможна победа от раз /без балотаж/. Тук идва натискът, от една страна вътрешнопартиен, от друга – геополитическата конюнктура и нагласите на Големите братя.  След като по внушение на западните си диригенти, Борисов даде възловите министерства и позиции в изпълнителната власт на „реформаторите“ и си осигури нужната му подкрепа, сега осъзнава необходимостта от възможности за обръщане поглед /за внимание/ в сектора център-ляво. Пърхащите пориви на премиера в инициативите като посредник между Ердоган и Меркел, „грижите“ за границата, приказките за газовия хъб и Белене са само пропагандни стъпки в започналата предизборна кампания на ГЕРБ… Планът, в който трябва да мислим, че Борисов и ръководството на България, вкл. Р. Плевнелиев, води независима политика, „показва зъби“ на Брюксел, че е готов за нова политика към Русия. Той е приел не само факта, че е рисково собственото му явяване на тези избори, но и че ГЕРБ няма да спечели на първи тур. Не е трудно да предвиди, че на втори тур е реалистично ген. Радев да бъде подкрепен от блока на Патриотите и от ДПС, включително и от електората на АБВ. 

Този протестен и наказателен вот на българите против системността и доминацията на ГЕРБ може да се преодолее само по един начин – и той се нарича Маргарита Попова. Позитивен вот от център-ляво, както и част от Патриотичния електорат може да привлече за ГЕРБ единствено Маргарита Попова. Маргинални, кастови или „лигави“ варианти, излъчени от ГЕРБ номенклатурата, които лесно да бъдат контролирани /от Цв. Цв. и някои посолства/ ще привлекат само протестен вот и Борисов добре осъзнава това. Поведението му го поставя също близо до тези изводи и стремежът да се представи като патриот, готов всеки миг да се присъедини към вишеградската четворка и прегърне политиката на Орбан, като изкусен политик, за когото Стамбул-града дава мило и драго идва да каже: 

На ГЕРБ и България е нужен компетентен политик и държавен глава. Не „усвоител“ на фондове и магистралослагач, а правист и дипломат, родолюбец и пазител на националните интереси и изконни ценности. Фандъкова, Павлова, Томислав Дончев в още по-малка степен Сталинка /т.нар. Кристалина Георгиева /биха покрили горните характеристики! 

Това е Маргарита Попова! И Борисов отлично осъзнава това. Това е неговият авторитет, ход и компромис, с който би победил, но този път не системно, а личностно. 

Клуб Сигурност, в национално отговорната си кауза и в търсене на Брод за България счита, че на Отечеството е необходим катарзис. Системните партии са доказали непригодност за решаване на национални интереси. Нужна е воля и личности, носители на шанса и крепители на мостовете, за да бъдем. Колегиумът на клуб Сигурност призовава за налагане диктатура на съвестта, като основен критерий за бъдещето участие на всеки гласоподавател- участник, предопределящ националната съдба… 

…ГЕРБ и Борисов могат да се възползват от качествата на човек, лоялен и близкостоящ до тях, но става дума за обединител на нацията, а видяха какво направиха с Плевнелиев. 

Когато става дума за България, дори ГЕРБ и Цветанов трябва да се смирят… 

Г-н Борисов,  

Маргарита Попова е единственият съществуващ вариант, за да спечели Родината. Останалото е системно надмогване и интереси. Там всички сте обречени и отдавна анатемосани от бедния ни изстрадал и славен народ.  

Знаем, че добрите оценки на много организации и хора за кандидатурата на Маргарита Попова за президент притесняват „тесните редици“ на електората ГЕРБ… Това може да ѝ „изяде главата“ днес, но нейното отстраняване от изборната кампания ще я остави чиста и достойна, за да докаже себе си и продължи пътя си към Бъдеще, Род, Отечество, Държава. 


*Социологическото проучване за политическите нагласи на българското общество в навечерието на президентските избори е изготвено от екип на Живко Георгиев с участието на 1200 респондента по метода на пряко полустандартизирано интервю към м. юли 2016 г.

   Този текст не може да бъде препечатван и копиран в други медии без разрешение от редакцията на БРОД за България

на горе