ЗАД НОВИНИТЕ

Моделът на цветните революции и българските съдебни спорове

Моделът на цветните революции и българските съдебни спорове
Aвтор:  проф. Чавдар Добрев

23 Юни 2017

"Сега, струва ми се, че пиша за най-важното: за анатомията, за патента и спецификацията на цветните революции и тяхната истинска природа!"

Много пъти съм разсъждавал защо са толкова успешни цветните революции, заедно с различните видове пролетни еволюции, в Европа, Близкия изток, Азия, Латинска Америка. Кое събира хората в Украйна, Бразилия, Киргизия, Сърбия, Венецуела, Тунис, Египет и т.н. на улиците и площадите, за да протестират срещу една или друга нередност или обществен порок? И накрая, като неизбежен финал на цветните революции да се стига до смяна на властта в дадената страна!  Без избори, по волята на няколко хиляди протестъри!

Според мен тук има логика и бих искал да я доуточня.

Ето няколко обстоятелства и характеристики:

Първо. Тези революции са специфика на последния четвърт век от биографията на човечеството, когато се случиха две грандиозни събития: ликвидирането на социализма в Европа и установяването на еднополюсния свят начело със САЩ. Тогава се наложиха философията на неолиберализма; политиката на глобализма; господството на финансовия капитал в света.

Второ. Такива революции избухват в страни, в които управляват законно избрани парламенти и правителства, неприемливи за интересите на Съединените американски щати. Не на някой друг. Например, в Бразилия лявото управление на президента Дилма Русеф беше неприемливо за крупния американски бизнес, наред с това тя обвърза страната в тесни икономически отношения с Руската федерация. Вашингтон, вместо да прибегне до военна намеса, която би била неуспешна в огромна държава като Бразилия, предпочете са се възползва от „цветната” протестна енергия на част от народа, както и от своята пета колона. Подобен вариант сега се разиграва във Венецуела. Когато има подходящи условия, този „маньовър” бива изместван от пряка въоръжена инвазия, както в Ирак, Либия, Сирия, да се готви Иран.

Трето. Цветните революции и интервенциите на американците се извършват в два типа суверенни държави: едни от тях богати на природни ресурси – главно нефт и газ /Либия, Ирак, Сирия, Венецуела, Бразилия/, другите, граничещи с Руската федерация или намиращи се в сфери на руско политическо и духовно влияние. Най-ярко доказателство е победилата оранжева революция в съседна Украйна, но това важи и за друга успешна цветна революция, протекла преди години в Грузия /тя миришеше на рози/. В момента тече подготовка на следващата цветна революция, която може би ще носи името „белоруски берьозки”.

Четвърто. Неслучайно цветните революции, които целят директно унищожаване на руското политическо и духовно влияние за сметка на тоталното господство на Запада, се реализират само в две географски и геополитически зони: на бившите съветски републики и на Балканите.

На Балканите се сблъскваме със селекция: цветни революции избухват в православни, славянски държави, като в център се превръща Сърбия, която отказа да скъса отношенията си с Москва. Целта е Балканите, и по-конкретно населяващите ги славянски и православни етноси – съгласно американската доктрина – да претърпят цивилизационен и политически поврат, който да ги изтръгне окончателно от руското влияние.

В Черна гора цветната революция не стигна своя апогей, тъй като междувременно глобалистите овладяха държавната власт в полза на НАТО. Цветната революция в Македония се развива в по-широк времеви отрязък. Ролята на ударен отряд, който трябва да увенчае македонската цветна революция, е възложена на албанския фактор /местни, от Косово и Албания/ и на македонските социалисти, направлявани от поделенията на „Отворено общество” на Джордж Сорос. Значителна е също ролята на българската политическа класа, задължена до форсира трансформирането на Македония във федерация между православното славянско население /със затихващи функции/ и между бързо размножаващия се албански етнос. 

У нас преди две години беше репетирана цветна революция със свалянето на парламента и правителството на Орешарски от власт. След репетицията естествено е да очакваме и действително разгръщане на българската цветна революция /?!/. Забележително е, че в така наречените „католически страни” от бившия Източен блок САЩ не намират за нужно да организират цветни революции!          

Пето. От фундаментално значение! Архитектониката, матрицата, моделът, по който протичат цветните революции, навсякъде е един и същ!

В бедни, по-точно обеднели и разорени страни през времето на демократичния преход от 90-те години на ХХ в., организаторите на цветните революции възмутено въстават срещу корупцията на елитите, по-конкретно на хората, ангажирани с управлението на държавата! Те са, които погазват справедливостта, демокрацията и свободата на словото. Започва се с мирни протести, които се трансформират в открита борба за завземане на властта в държавата!

Шесто. Думата, предназначена да обедини съпротивата на „масите” според идеолозите на цветните революции, е: КОРУПЦИЯ! Нерядко, за да получи „легитимност”, тази водеща дума се свързва с неправомерен акт на властите, като съответно, за по-голяма прегледност, се избира като свещена жертва един от местните богаташи, олигарх. Така се създава видимост за солидарност с народа, който има достатъчно поводи, за да ненавижда лицата, които го грабят.  

Такова действие помага на организаторите на цветната революция да прикрият геополитическите мотиви на своята бунтовност. А също да заздравят поразклатените основи на антисоциалната, експлоататорска система, позициите на корпоративния капитал, колониалните зависимости на държавата. Показателно е, че изрепетираната цветна революция за смъкване от власт на Пламен Орешарски спази горепосочените нормативи.

Седмо. Оттук следва друга закономерност – след всяка цветна революция държавата, в която тя побеждава – без изключение – става още по-зависима от САЩ и световните финансови и икономически институции, а материалното положение на народа рязко се влошава! Корупцията нараства в геометрични пропорции. Така стана само за три години в Украйна!   

Осмо. Най-парадоксално и най-тъжно във връзка с доверчивостта и наивността на народа /унгарският поет-революционер Шандор Петьофи го сравнява с дете!/ е неговото лековерие, че в цветната революция осъществява свои интереси и идеали, че той е двигателят на промените. Без да осъзнава, че лидери на цветните революции са представители, почти без отклонение, на чуждестранни неправителствени организации, финансирани щедро от САЩ и други западни страни, че става въпрос за решена оперативна задача от „агентите за чуждо влияние”! Преди това, което също е проверена практика, те предварително си осигуряват солидни позиции в медиите или ги превземат изцяло; имат пипала в държавния апарат и политическите партии; зад тях стоят олигарси, нерядко по-хищни и по-зловещи от посочените за „разкъсване”.

Девето. Проблем, който предполага отделно разглеждане. Сега у нас ситуацията, с оглед на дилемата – цветна революция, изглежда така. САЩ и Брюксел вече владеят масива  от електронни медии, те държат пултовете за управление на българското информационно пространство. Притежават достатъчно механизми, за да предопределят външната и военната политика на България, както и развоя на икономиката. Очевидна е ролята им, която изпълняват в секторите на законодателната, президентската и изпълнителната власт.

Подобна е ситуацията и  в съдебната власт. Но не съвсем! У нас прокуратурата и съда – каквито и крупни недостатъци да притежават, от каквито и радикални промени да се нуждаят – не са се превърнали все още в пионки на САЩ и на чуждестранните им неправителствени организации, за които българският интерес е последната им грижа. Това положение е неприемливо за формации като „Америка за България”, или за институциите на „Отворено общество”, заедно с клонингите им от Реформаторския блок!

Под предлог, че работят за демократизиране на съдебната система, с подсигуряване на независимостта й, те искат да я политизират, да я направят средство за компрометиране и терор над политическите противници на глобализма и неолиберализма, и главно на онези сред тях, които се осмеляват да изпитват чувства на симпатии и взаимност с руския народ, с Руската федерация и президента Владимир Путин!        

Десето. В синхрон с матрицата на цветните революции, съдебната власт у нас, и по-специално прокуратурата, се обвиняват в корпоративни безчинства, и отново – в корупция. Целта е след пълното окупиране на прокуратурата и съдебната власт, България – като фронтова държава във фактически водената студена война на САЩ срещу Руската федерация – да бъде по всички линии контролирана и управлявана пряко от отвъдокеанските фактори и техните туземски комисари. Тогава съдът и прокуратурата в България ще попаднат изцяло под надзора на външните ни и вътрешни опекуни! Натискът понастоящем е върху Бойко Борисов, когото ултимативно принуждават да се включи активно в разгрома на сегашната съдебна система.

Единадесето. Както е известно, в Румъния „агентите за чуждо влияние” успяха да обсебят водещи позиции в съдебната система – прокуратура, следствие и съд. Както и трябваше да се очаква, тяхното лого също беше ликвидиране на корупцията в румънската съдебна система. Според очакванията, румънският опит го рекламираха широко и в България! Докато се дойде до последните разследвания, които показват, че антикорупционната работа на братята румънци е била близко до нулата и че са били водени хиляди съдебни преписки и дела, много често за „отстраняване” на личности, неудобни на тамошните „Америки за Румъния” /между другото, фигурират случаи на погубени човешки съдби и на самоубили се, обвинени несправедливо хора/.

Дванадесето. Би могло да се предположи, че в близко бъдеще обстановката в България ще се нажежи с ускорени темпове, поради крайно напрегнатата международна обстановка и тежката вътрешна криза. Ще се откроят проблеми, които ще потърсят илюзорен изход в поредната на Балканите цветна революция. Революция, която този път би трябвало да тръгне срещу корупцията в съдебната ни система! Антикорупционна революция, възглавена от корупционери!

Спирал съм и друг път на тази тема. Сега, струва ми се, че пиша за най-важното: за анатомията, за патента и спецификацията на цветните революции и тяхната истинска природа! Дано от този „сюжет за малък разказ” успеем да извлечем полезни поуки.

   Този текст не може да бъде препечатван и копиран в други медии без разрешение от редакцията на БРОД за България

на горе