ЗАД НОВИНИТЕ

Не, не, не
100 пъти не на „социалното дистанциране“

Не, не, не

24 Март 2020

Изправени сме пред неочаквано, непланирано (?), глобално бедствие, при това „короновано“.
За сега има само едно гарантирано средство за противопоставяне. И то би трябвало да се определи и назове като спазване на „здравословно физическо разстояние“ при новите условия. Ако щете – „физическо дистанциране“, но в никакъв случай не „социално“ или каквото и да е друго раздалечаване.

Откакто се завъртя призива за „социално дистанциране“ се питам аз ли изперквам, недоучен и ниско-културен ли съм, че не мога да приема този „призив“ като полезен апел?

Нещо повече!

Той започва неистово да ме дразни с подмолния си, скрит заряд за подхранване на процес на обществен разпад, за разкапване на това, което преди приемане на „цивилизационните ценности“ наричахме простичко „ЧОВЕЧНОСТ“. Апел, който в обърканото ни от неочакваната заплаха ежедневие подтиква към „откъсване“, отказ от качества като състрадание, съпричастност, подхранва личния егоизъм, подбужда стремеж за самобарикадиране, изолиране, отчуждаване и още и още… И може би този или тези, които евентуално имат някакво отношение към „короната“ именно това да са желали и очаквали?

Изправени сме пред неочаквано, непланирано (?), глобално бедствие, при това „короновано“. И срещу него все още няма открити нито ваксини, нито доказано действащи лекарства, нито доказано ефективни методи за лекуване и побеждаване.

За сега има само едно гарантирано средство за противопоставяне. И то би трябвало да се определи и назове като спазване на “здравословно физическо разстояние“ при новите условия. Ако щете – „физическо дистанциране“, но в никакъв случай не „социално“ или каквото и да е друго раздалечаване.

Каква е ролята на супер качествените предпазни средства – маски, очила и одежди? На първо място да позволят на лекарите, сестрите, санитарите, тези изключително достойни хора, чиято роля трябваше отново да оценим по най-трудния и болезнен начин, да преодоляват „физическото дистанциране“, да са до нас, в пряк контакт, за да помогнат на поразените от вируса и на всички останали да преодолеят заплахата. И въпреки „предпазните“ средства да приемат изключително опасния пряк контакт.

Злото, и не само в този случай, можем да го победим не със „социално дистанциране“, а с обединяване, с единение, с всеобщо разбиране, че ни се налага „физическо дистанциране“, но съпътствано с емоционално, разумно, дисциплинирано единение в противопоставянето на опасността. Не да се спасим индивидуално, а да излезем заедно като общ победител срещу това, което ни се изпречи глобално.

Призовавам експертите и професионалистите от оперативните щабове, тези, които вярват, че са управляващи, опозиция, политически елит, журналисти от електронните и печатните медии и техните събеседници – бъдете изключително внимателни в приказките си. Използвайте изразните средства, за да вдъхвате оптимизъм, а не без да го желаете да подхранвате себичен егоизъм. Защото спасението е в единението, а не в дистанцирането.

И ако на 11 септември 2001 година след удара срещу „близнаците“ в Ню Йорк решихме, че светът се променя, сега, по всяка вероятност, след укротяване на „короната“ СВЕТЪТ ЩЕ СТАНЕ ДРУГ!

   Този текст не може да бъде препечатван и копиран в други медии без разрешение от редакцията на БРОД за България

на горе