БОДЕ.BG

МВР и службите са инструмент за прилагане на силата…
СИЛАТА E ЗАКОНЪТ

МВР и службите са инструмент за прилагане на силата…

09 Юли 2013

На 4 декември 1990 г. формулирах едно предупреждение „Не създавайте черен пазар за държавна тайна“.

От 4 декември 1990 г. та до днес не съм спрял да пиша по проблемите на МВР и специалните служби.

Защо помня точната дата? Защото тогава, в парламентарната зала на 7-то Велико Народно Събрание, за първи път се появи темата за „досиетата“. Бях един от малцината, които знаеха, че идеята е зачената в грях, че тя не цели катарзис на обществото, а създаването на нов инструмент за водене на извратени политически битки. В конкретния случай целта бе недопускане от „съмишленици“ на избора на д-р Петър Дертлиев за президент на Република България. Мир на праха му!

Именно тогава произнесох от парламентарната трибуна използваното и до днес предупреждение „Не отваряйте кутията на Пандора“.

Също тогава формулирах и още едно „предупреждение“ – „Не създавайте черен пазар за държавна тайна“.

За съжаление не умеем да слушаме другия. Именно от тогава касетите с нерегламентирани магнетофонни записи, а с развитие на технологиите – флашките и анонимните доноси, станаха пазарна стока, чиято цена не само в парично изражение, но и с размера на щетите, които нанася на обществото непрекъснато расте.

Една от успешните ми метафори беше и сравнението, което направих между специалните служби и хирургическия скалпел. Налага се да го повторя – „В ръцете на престъпника скалпела обезобразява или отнема живот, в ръцете на добрия хирург той е животоспасяващ инструмент“. За съжаление този скалпел вече много години не се използва по най – добрия начин от българските политици. По тази причина се налага приоритетно да се започне с оздравяване на имунната система на държавата. Без това тя не може да провежда всички останали реформи.

Но нека най-напред да си припомним някои исторически факти. Кои бяха първите… и последните министри на вътрешните работи?
Драган Цанков – четири пъти министър МВР в периода 1880 – 1886;
Петко Славейков – два пъти министър в периода 1880 – 1885;
Григор Начович 31.12.1881 — 23.06.1882;
Петко Каравелов 21.03.1885 — 09.08.1886;
Стефан Стамболов 30.08.1887 — 19.05.1894 – Министър председател и министър на вътрешните работи

Министрите след 10 ноември 1989 г.
Атанас Семерджиев 27.12.1989 — 22.09.1990;
Пенчо Пенев 22.09.1990 — 20.12.1990;
Христо Данов 20.12.1990 — 08.11.1991;
Йордан Соколов 08.11.1991 — 30.12.1992;
Виктор Михайлов 30.12.1992 — 16.10.1994;
Чавдар Червенков 17.10.1994 — 26.01.1995;
Любомир Начев 26.01.1995 — 10.05.1996;
Николай Добрев 10.05.1996 — 12.02.1997;
Богомил Бонев 12.02.1997 — м.12.1999;
Емануил Йорданов м.12.1999 — 24.07.2001;
Георги Петканов 24.07.2001 – 17.08.2005;
Румен Петков 17.08.2005 – 24.04.2008;
Михаил Миков 24.04.2008 – 27.07.2009;
Цветан Цветанов 27.07.2009 – 13.03.2013;
Петя Първанова 13.03.2013 – 29.05.2013;
Цветлин Йовчев 29.05.2013 –

Както се вижда от птичи поглед, за разлика от първите, от последните едва ли ще се запомни някой, освен един – Христо Данов 20.12.1990 — 08.11.1991. (за сегашния – предстои да видим).

ЗАЩО?

Ами защото Христо Данов се доказа като истински, неподправен български патриот; необвързан с тесни партийни интереси; неподдаващ се на външно влияние; стриктно спазващ закон и Конституция; блестящ юрист, защитил професионализма в МВР без самия той да претендира за професионализъм в тази област; доверил се на истински професионалисти в системата, но накарал ги да оставят партийни предпочитания пред входа на Министерството и да работят за прилагане на законите не в частен, групов или корпоративен интерес, а в интерес на държавата; възстановил авторитета на институцията и самочувствието на работещите в нея…

За съжаление никой от другите не можа да влезе в неговите обувки.

Преди да продължа се налага да припомня някои неща направени преди това и най-вече по времето на Христо Данов, които много бързо след това бяха заличени или така променени, че опорочиха оригиналния замисъл, а днес ни се поднасят като нещо ново.

Христо Данов беше министъра, който:
Вкара и защити в проекта на Закона за МВР това,  което в резултат на протестите на „улицата“21 години по-късно отново се появи в дневния ни ред – „обществен контрол“. Той вкара в законова форма създаването на ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ към МВР. Вписания в ЗМВР Обществен съвет не се раждаше на голо поле, а на практика доразвиваше създаденото още при Семерджиев „звено за връзка с партиите и обществените организации и движения“, в което за първи път бяха назначени и представители на най-изявените критици на ДС и МВР. За съжаление първото, което неговия заместник Йордан Соколов успя да премахне бяха това звено и този член от Закона;
Той беше министърът с най-малкия политически кабинет. Премахна зам.министрите като „политически комисари“ в първото коалиционно правителство на БСП и партиите от СДС на Димитър Попов и гласува доверие на професионалистите – секретари, но при стриктно прилагане и контрол на принципите и изискванията на закона за департизация на МВР.
По негово време беше създадена ЦСБОП – Централна Служба за борба с организираната престъпност с минимален щат и с ясно лимитирани характеристики за методично ръководство и координиране работата на всички служби – полицейски и специални в общата битка на този фронт. Щат само в Центъра и никакви регионални подразделения.
Тук трябва да добавим и ролята и функциите на Главния секретар на МВР. Длъжността се появи още през 1990 година при министър Семерджиев, но с много ясно дефинирана характеристика – организация работата на Колегиума на МВР, в който влизаха всички секретари и началници на централни поделения и координация на тяхната работа, за да се избегне паралелна и неефективна работа или появата на бели, непокрити със съответното внимание сфери на дейност. Това продължи до края на мандата на Христо Данов, след което, още с идването на Йордан Соколов започна „изграждането“ на образ на втори, „професионален“ министър – разпоредител, а не координатор. Колегиумът беше де факто закрит и всичко започна да се решава в кабинетите на Соколов и Бонев. И се стигна „върха” при Георги Петканов – Бойко Борисов, когато вече не се знаеше, кой управлява – натовареният с политическа отговорност Петканов или генерал-майора, по-късно получил втора генералска звезда с подкрепата на ДПС, Борисов. При самият Борисов като министър – председател и Цветанов като шеф на МВР, главният секретар беше обезличен, защото шефовете му очевидно се изживяваха като топ – професионалисти.

Един от големите френски мислители Монтескьо още преди няколко века е казал „Всяка власт генерира корупция, абсолютната – абсолютна“. За съжаление през последните години получихме потвърждение на това.

Тук отново се налага отклонение. Възприехме понятието „корумпиран“ да свързваме предимно с пари, подкупи и рушвети. Но това е доста тясно дефиниране на понятието. Нека да видим как общопризнатия речник Уебстър дефинира понятието „corrupted“?

1. Белязан с неморалност и перверзии;
2. Нечестен;
3. Съдържащ грешки или нагласявания;
4. Да руши или манипулира честността или интегритета на …
5. Да руши морала; извратен;
6. Да заразява;
7. Да причинява загниване; развала;
8. Да променя оригиналната форма;
9. в компютърния лексикон – Да поврежда данните във файл или на диска;

За съжаление, почти всички изредени дефиниции могат да се отнесат към едно или друго „събитие“, което се случва в имунната система на държавата. Именно поради това новото правителство трябва да започне приоритетно с оздравяването и най – вече на нейните основни звена в системата за национална сигурност, обществен ред, лична сигурност, права и свободи. Как и с какви средства и темпове е друг въпрос, на който ще се спра по-късно. А за да не звучи твърде голословно виждането ми, че всички дефиниции на „корумпиран” са валидни и за нас ще припомня само няколко случая от последните два – три месеца, които незнайно защо бяха обвити с пелена на мълчание, не бяха зададени въпросите и не бяха получени отговорите, които обществото очакваше и които дължат всички власти, включително и четвъртата – медиите.

Да започнем с писмото на „честните прокурори”. Документално беше доказано, че писмото е сътворено в ДАНС. Това си е едно активно мероприятие по всички канони на тази дейност и не е дело на отделна личност. В съставянето му и разпространението му до медиите са използвани професионалните похвати, средства и канали на Агенцията. Целта му бе чрез манипулиране на медиите да се манипулира общественото мнение в посока на оклеветяване на Главния прокурор на Република България и пораждане на съмнения към дейността на тази институция, която за първи път демонстрира изискваната от Закона решителност! Човек и без да е юрист не може да не схване, че това е тежко престъпление срещу държавата и демократичния ред. Къде са адекватните мерки? Аз не твърдя, че зад тези действия стои пряко Цветанов, въпреки че може да се направи и такова „обосновано предположение”. Може да е инициатива на други, несъгласувана с него или с неговия шеф. Но отново питам – къде са адекватните действия и защо обществото не се информира?

Да се върнем на срещата Борисов – Кокинов – Найденов. Промъкна се информацийка, че по същото време в дома на Борисов е бил и отговорен представител на българското разузнаване. Защо и по какви въпроси? Та г-н Борисов по това време е само кандидат–депутат и лидер на партия ГЕРБ, а освен всичко друго НРС все още е подчинено пряко на Президента! Какво стана със закона за департизацията?

И да се върнем още малко по–назад, към случая в който министър–председателят от парламентарната трибуна разгласи „класифицирана“ разузнавателна информация от партньорска служба, че е бил „поръчан” от негов политически опонент. Не поставям въпроса за действието на Б.Б. и за това колко секретна е била тази „бележка“, която му е била докладвана. Тук стои въпроса кой и откъде е изровил „бележката“ с давност няколко години, защо предишното ръководство на НРС я приело за „непотвърдена“ и „съмнителна“ и не е докладвало тогава, а тя се предлага в момента, в който подходящо може да се използва за политически цели. Къде в характеристиката на НРС се вписва, че може да генерира и участва във вътрешно партийни интриги и котерийни битки?

За мен и трите случая говорят за това, че стигнахме до там, че към държавната имунна система могат да се отнесат всички определения на Уебстър за понятието corrupted!

Очевидно вече е наложително скалпела да се използва за бързи и решителни хирургични действия за оздравяване на системата.

Много е важно обаче кой държи скалпела и как ще го използва.

Ще завърша с това КАК?

Ако аз бях в парламентарната зала, сигурно на финала щях да изляза на трибуната и да предложа най – нормалното – срокът между двете четения да се удължи на две седмици. За съжаление станахме свидетели на стила, който се налагаше от ГЕРБ в 41-то Народно събрание – три дни!

Къде отиде диалога с обществото. Само 117 човека ли са знаещите и можещите по тази тема? Отново ли ще ставаме свидетели на едно порочно чувство за всезнание и непогрешимост, което бе демонстрирано цели четири години? До кога ще пренебрегвате общоизвестния и валиден факт, че в обществото, в гражданските структури  има много повече професионализъм и знание, отколкото в сградата на Парламента?

Съжалявам, че трябва да завърша  с напомняне към новото трудно мнозинство в Народното събрание. ГЕРБ, макар и през зъби призна, че една от грешките, които доведоха до тяхното падане бе „горделивостта“. Не тръгвайте по този път!

на горе