ТАБУ

„Самоубийството“ на Европа
прозападните агенти в Кремъл и деградацията на България

„Самоубийството“ на Европа

30 Ноември 2022

Оценка на актуалната политическа и икономическа ситуация в Европа на фона на военното противопоставяне между Запада и Русия на територията на Украйна.

на горе