ТАБУ

Протест „За защита на Конституцията и правото на информация“
ВИДЕО

Протест „За защита на Конституцията и правото на информация“
Aвтор:  Теди Ангелова

08 Февруари 2023

На фона на засилващата се цензура в Европа пред сградата на ЕК в София се проведе протест под надслов: „За защита на Конституцията и правото на информация“.

Събралите се обявиха срещу забраната на ЕС да бъдат излъчвани още четири руски телевизионни канала.

Протестът е организиран от ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“, ПП „Атака“, ПП „Нова сила“, ПП „Българска пролет“, ПП „България на труда и разума“, Национално движение Русофили, Национално движение за ляво обединение, Асоциация на данъкоплатците в България и Национално движение „Народна сила“.

Организаторите заявиха, че спирането на руските телевизии е грубо погазване на права и свободи, гарантирани и от  Конституцията на Република България и от Хартата за основните права на Европейския съюз!

Бяха издигнати лозунги: „Не на цензурата!“, „Не на грубото потъпкване на правата на гражданите!“, „Не на наглия произвол на европейските чиновници!“, „Не на информационния терор!“.

Беше обявено, че започва подписка, подкрепяща възстановяването на излъчването на спрените руски телевизии „Аз съм против спирането на Първи канал, Русия 1, НТВ Мир, Рен ТВ“. Всички желаещи могат да я подкрепят в офиса на Национално Движение „Русофили“ в София от понеделник до петък от 11:00 до 17:00 часа.

Подписката може да бъде свалена от тук – https://rusofili.bg Подписка против спирането на руските телевизии

Попълнените бланки можете да изпратите на адрес: гр. София, ул. „Г.С. Раковски“ 108, получател: НД „Русофили.“, съобщиха от движението.

Участниците в митинга излязоха с декларация, която беше предадена н Европейската комисия.

Следва текстът на декларацията:

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Ние, представителите на протестиращите граждани, които настояваме за възстановяване на неправомерно отнетите човешки права, гарантирани ни от „Всеобща декларация за правата на човека“ на ООН, „Харта на основните права на Европейския съюз“, чл. 7 от Договора за ЕС и Конституцията на Република България, решително протестираме срещу противозаконните Регламенти на Европейския съюз, с които се ограничава достъпът ни до алтернативна информация, предоставяна ни от руските телевизионни програми: НТВ/НТВ Мир; Русия 1; РЕН ТВ; Първи Канал.

Обръщаме се към Eвропейската комисия:

Уважаеми Председател на Европейската комисия,

Загрижени сме, че приетите от Европейския парламент регламенти № 833/2014 и № 879/2022 е произвол и фрапиращо нарушение на правото ни „Да отстояваме своето мнениеда получаваме и да разпространяваме информация и идеи без намеса на публичните власти и независимо от границите“.

Това е престъпен по същество акт, който драстично нарушава основополагащите принципи и ценности на Европейския съюз.

Решително настояваме Европейската комисия незабавно да започне процедура за възстановяване на изконните ни човешки права, гарантирани в чл. 19 от Всеобщата декларация за правата на човека на ООН, чл. 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз, чл. 6 от Договора за ЕС и Конституцията на Република България.

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

До
Министър председателя на Република България
Съвета за електронни медии

Във връзка с европейската забрана за разпространение на руски телевизии

На 30 януари 2023 година в Официален вестник на Европейския съюз е публикуван Регламент на Съвета от 27 януари т.г., който забранява на всички доставчици на аудио – визуални услуги да излъчват на територията на ЕС още четири телевизионни програми: NTV/NTV Mir; Rossiya 1; REN TV; Pervyi Kanal. Списъкът на всички юридически лица, образувания или органи, включени в Приложение XV на Регламент (ЕС) № 833/2014:RT - Russia Today English;  RT - Russia Today UK;  RT - Russia Today Germany;  RT - Russia Today France;  RT- Russia Today Spanish;  Sputnik;  Rossiya RTR /  RTR Planeta;  Rossiya 24 / Russia 24;  TV Centre International;  NTV/NTV Mir;  Rossiya 1;  REN TV;  Pervyi Kanal.

В сайта на Народното събрание е отразено: „Народното събрание на Република България ДЕКЛАРИРА: 1. Народното събрание в своята дейност се придържа стриктно към принципите и правата, провъзгласени с Всеобщата декларация за правата на човека, които стоят по-високо от всички други обществени ценности.“

Съгласно члн 19 от „Всеобща декларация за правата на човека“, „Всеки човек има право на свобода на убеждение и на изразяването му; тази свобода включва правото безпрепятствено да се придържа към своите убеждения, както и правото да търси, да получава и да разпространява информация и идеи чрез всички средства и без оглед на държавните граници.“

На първа страница на Съвета за електронни медии е записано „СЕМ упражнява своите правомощия като се ръководи от интересите на обществото, защитава свободата на словото, независимостта на доставчиците на медийни услуги, медийният плурализъм, културното и езиково многообразие, защитата на потребителите, достъпността, недискриминацията, правилното функциониране на вътрешния пазар и насърчаване на лоялна конкуренция.“

Съгласно Чл. 41. (1) от Конституцияна на България „Всеки има право да търси, получава и разпространява информация.“

Видно от цитатите по-горе, нашите институции се обявяват за защита на информираността на българското общество, а изпълнявайки безропотно решение на ЕС, ние нарушаваме собствената си конституция и международно подписано споразумение от преди десетки години.

Нашите клиенти искат да бъдат информирани. Свидетели сме на многобройно недоволство и негодувание от страна на абонатите ни, че нарушаваме техните права, като ги лишаваме от източници на информация спирайки телевизионни канали. Заплашват ни с жалби и прекратяване на договори.

Като малки и средни оператори се борим за всеки клиент и поставяме интереса на абоната на първо място. В тази връзка се обръщаме към ресорните служби да преразгледат прилагането на регламента за спиране на руските програми и да позволят на населението достъп до информация така както са записали в своите основни правомощия и политики.

УС на НСКО „Клуб 2000“

Източник:efir.info

на горе