ТАБУ

Ако ще говорим за комунистическо мислене
Проф. Андрей Пантев

Ако ще говорим за комунистическо мислене

28 Септември 2016

„...Ако ще говорим за комунистическо мислене, то преди всичко е общност, това е човечеството“.

„Дори и преди Иисус Христос това е било общност. Комунистическото мислене е признак, принцип и израз на човешката природа дълго преди Интернационала, преди Коминтерна – хората са се смятали за равни, дори и тогава, когато са били роби. Затова използването на израза „комунистическо мислене“ сега е последното прикритие на безпомощния негодник. Използват го като упрек към онези, които са верни на една идея, и които не са прескочили през пет лагера, за да инкасират парично, кариерно и имуществено своята условна опозиция.

Виждам как президентската кампания се превръща все повече в шоу за народа. Но в последните десетилетия президентската кампания по света стана шоу. Тия двамата в Америка, като ги гледа човек, за кого да гласува? От друга страна, когато се появява личност, характер, поведение, което е различно, то е смазано. Печалният край на кариерата на Бърни Сандърс показва, че конвенционалните хора, хората на статуквото, са много по-силни от тези, които искат да променят нещо...“

на горе