ТАБУ

Биолаборатории на САЩ за подготовка на биолоична война

Биолаборатории на САЩ за подготовка на биолоична война

26 Октомври 2020

В днешно време американските военни биолози изучават изкуствено създадени бойни вируси в стотици биолаборатории на Пентагона.

Интересът на Министерството на отбраната на САЩ към биологичните изследвания с военно приложение се официализира през 1893 г., когато се създава Армейският научно-изследователски институт Уолтер Рийд (Walter Reed Army Institute of Research - WRAIR) с център във Форт Дитрик (Мериленд). WRAIR действа под прякото ръководство на Министерството на отбраната на САЩ и е подразделение на Управлението за медицински изследвания и материално-техническо обезпечаване на американската армия (US Army Medical Research & Materiel Command - USAMRMC).

През 1941 г., по искане на военния секретар Хенри Л. Стимсън, Националната академия на науките (National Academy of Sciences - NAS) разглежда възможността за бъдеща биологичната война (Biological warfare - BW). На следващата година Академията съобщава, че BW може да се разглежда като възможност за провеждане на военни действия и препоръчва да се предприемат стъпки за намаляване уязвимостта на САЩ от атака с този вид оръжие.

След този извод през 1942 г. е открит полигонът за изпитания Дъгуей (Dugway Proving Ground - DPG), а на следващата година започва да действа мрежа от лаборатории за биологична война на САЩ (U.S. Army Biological Warfare Laboratories - USBWL). Във Форт Дитрик лабораториите формират комплекс от изследователски центрове и пилотни централи, като всички те са под контрола на Командването на научните изследвания и разработката на армията на САЩ (U.S. Army Chemical Corps Research and Development Command).

През 1969 г. Правителството прекратява дейността и проектите на лабораториите USBWLВ американската програма за биооръжия, през периода на Втората световна война и малко след нея, могат да се посочат следните по-основни изследователски центрове:

Център за болести по животните в Плъм Айлънд (Plum Island Animal Disease Center of New York - PIADCNY)

Към Министерството на вътрешната сигурност на САЩ (DHS) функционира Отделът за наука и технологии (Science and Technology Directorate - DHS-S&T). От 1954 г. в Националната лабораторна служба (Office of National Laboratories - ONL) на DHS-S&T започва да действа Центърът за болести по животните на Плъм Айлънд (Plum Island Animal Disease Center - PIADCNY). Лабораторията и нейният персонал от близо 400 служители осигуряват множество възможности за подготовка и реакция, включително ваксини, научноизследователска и развойна дейност, диагностика, обучение и биологична медицина.

PIADCNY служи като основна защита на страната срещу случайно или умишлено въвеждане на трансгранични болести по животните и е единствената лаборатория в страната, която може да работи върху живия вирус на патогена причиняващ шап (FMDV). В него се управлява биологична безопасност на ниво 3 Земеделие (BSL-3Ag), BSL-3 и BSL-2 лабораторни съоръжения. По време на Студената война изследователската програма на PIADCNY включва разработване на диагностични инструменти и биологични вещества (ваксини) за шап и други заболявания на добитъка. Учените от Центъра провеждат около 30 000 диагностични теста всяка година и изучават над 40 болести на чужди и няколко домашни болести, включително холера и африканска чума по свинете.

PIADCNY е уникален с това, че в момента е единствената лаборатория в САЩ, оборудвана с изследователски съоръжения за изследване на болестта шап. Във фризерите на Plum Island се съхраняват също проби от полиомиелит и болести, които могат да се прехвърлят от животни на хора. През 1991 г. прекъсване на тока по време на ураган поражда много опасения относно съхраняването на опасните вируси.

Изпитателна станция на остров Хорн (Horn Island Testing Station) - 1943 - 1946

През Втората световна война Изпитателната станция на остров Хорн (Мисисипи) е била обект за тестване на биологично оръжие в САЩ. Станцията е създадена и управлявана от Отдела за специални проекти (Special Projects Division SPD) на Службата за химически войни (Chemical Warfare Service - SWS). Дейността на станцията е била силно засекретена със забранен достъп на населението до нея.

В последствие се установява, че районът е неподходящ за мащабно тестване на биологични агенти поради непосредствения контакт с населението. На 11 август 1945 г., Службата за химически войски обявява, че Отделът за специални проекти прекратява дейността си и съоръжението на остров Хорн е затворено през 1946 г.

Целта на станцията е да бъде използвана като тестова площадка за биологично оръжие. Тя е една от няколкото други съоръжения, създадени да подпомогнат новосформираната програма за биологично оръжие на САЩ във Форт Дитрик. Първоначално изследванията в станцията са били фокусирани върху насекомите като биологично оръжие. Били са изследвани комари и мухи, които са местни за Тихоокеанските острови. Поради близостта си с населението на острова са тествани само два смъртоносни агента и два токсина. Използван е симулатор на антракс Bacillus globigii при аерозолни дисперсионни тестове. При тестване с бомби, заредени с ботулин над затворени морски свинчета, е станало ясно, че причинителят не е жизнеспособно аерозолно биологично оръжие. Само едно от животните е умряло от вдишвания ботулин, а друго след като е близало токсина от козината си.

Форт Тери (Fort Terry)

Форт Тери е крайбрежно укрепление на Плъм Айланд (Ню Йорк). През 1952 г. се превръща в съоръжение на американската армия за изследване на биологични войни. За тази цел във Форта се създава Сграда 257 (Building 257 или Lab 257). В началото на 1952 г., под ръководството на Химическия корпус на армията, съоръжението започва да изследва анти-животински биологични агенти. Според Министерството на вътрешната сигурност на САЩ сградата 257 е затворена през 1995 г. и понастоящем не представлява опасност за здравето.

На 1 юли 1954 г. Форт Тери официално е прехвърлен в USDA и изследванията за биологична война продължават в сградата на Министерството на земеделието на САЩ (USDA). Основните области на изследване във Форт Тери са агенти срещу фибромускулната дисплазия (Fibromuscular dysplasia - FMD), треска на Рифт Вали (RVF), чума по говедата, африканска чума по свинете и множество различни животински патогени и екзотични болести по животните. Съоръженията продължават да се експлоатират от USDA до юни 2003 г., когато сигурността и отговорността за Плъм Айлънд се прехвърля на Департамент за вътрешна сигурност (DHS).

Изследванията за био-оръжия в Сграда 257 и Форт Тери са обвити в тайна. Съществуването на експерименти с биологична война на Плъм Айлънд се отричаше от правителството на САЩ до 1993 г., когато Newsday откри документи, доказващи друго. През 2004 г. Майкъл Карол (Michael Carroll) публикува книгата си „Лаборатория 257: Тревожната история на правителствената секретна лаборатория на Плъм Айлънд“ (Lab 257: The Disturbing Story of the Government's Secret Plum Island Germ Laboratory).

Опитен център „Дезерет“ (Deseret Test Center)

Седалището на Център Дезерет е във Форт Дъглас (Юта). Създаден е през май 1962 г. като полигон за опити за химически и биологични оръжия на командването на американската армия през 60-те години. В него се изпълняват проектите „112“ и „Опасност и отбрана на кораба“ (Shipboard Hazard and DefenseSHAD) за подготовка и провеждане на допълнителни континентални тестове за оценка на химическите и биологичните оръжия. Deseret е проектиран да подпомага не само армията, но и ВМС и ВВС и по този начин е финансиран от всички клонове на американската армия и Централна разузнавателна агенция (ЦРУ). Американската армия затваря Deseret Test Center през 1973 г.

Форт Дитрик (Fort Detrick)

Форт Дитрик е медицинско подразделение на армията на Съединените щати, разположен във Фредерик (Мериленд) с площ от 490 ха. От 1943 до 1969 г. е център на американската програма за биологично оръжие. При производство на агенти за биологична война (BW) от 1953 до 1965 г. в него е използвана Сграда 470 (Bilding 470), наричана още „кулата на антракс“. През този период Сграда 470 се използва за производство на бактериите причинители на антракс, туларемия и бруцелоза, (Bacillus anthracis, Francisella tularensis, Brucella suis).

Във Форт Дитрик е разположено американското командване за медицински изследвания и материали на армията (U.S. Army Medical Research and Materiel Command - USAMRMC) със своя Армейски медицински изследователски институт по инфекциозни болести (U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases - USAMRIID).

Фортът също е домакин на Националния институт за борба с рака - Фредерик (National Cancer Institute-Frederick - NCI-Frederick) и е седалище на Националната междуведомствена конфедерация за биологични изследвания (National Interagency Confederation for Biological Research (NICB) и на Националния междуведомствен биозащитен кампус (National Interagency Biodefense Campus NIBC).

USAMRIID е главен консултант на ФБР по научните аспекти на атаките от антракс през 2001 г., които убиха петима и заразиха 22 души. Преди ФБР да повдигне обвинения във връзка с инцидентите през юли 2008 г. висш американски изследовател в областта на биозащитата в USAMRIID се самоуби. Брус Едуардс Ивинс (Bruce Edwards Ivins), изследовател работил 18 години в USAMRIID, беше разпитван за предстоящото наказателно преследване. Идентифицирането на Ivins от ФБР през август 2008 г. като извършител на Антракс атака остава спорно и няколко независими правителствени разследвания продължават определянето на неговата виновност. Препаратите за антракс, използвани при атаките, са получени от един и същ бактериален щам, известен като щам на Еймс. Щамът за първи път е изследван в USAMRIID и впоследствие доставен в най-малко петнадесет лаборатории за биологични изследвания в САЩ и на шест места в чужбина.

През юни 2008 г. Агенцията за опазване на околната среда (ЕРА) заяви, че планира да добави Форт Дитрик към списъка Суперфънд (Superfund list) на най-замърсените места в страната. На следващата година през април към списъка е включена „Подпочвената вода във Форт Дитрик Б“. През 2012 г. Националният съвет за научни изследвания на Съединените щати публикува доклад, в който бяха разгледани две разследвания на потенциални опасности за здравето във Форт Дитрик: оценка на общественото здраве през 2009 г., проведена от Агенцията за токсични вещества и болести (Agency for Toxic Substances and Disease Registry) и проучване на отдела по Здравна, психична хигиена и рак в окръг Фредерик (департамент Мериленд).

През 2009 г. Хенри Албарели (Henry. P. Albarelli) публикува книгата „Ужасна грешка“: Убийството на Франк Олсън и тайните експерименти на ЦРУ за студената война, коментирайки смъртта на Франк Олсън и експериментите, проведени във Форт Детрик. Книгата се основава на множество документи, публикувани в FOIA, както документи и интервюта на полицията и следователите. През 80-те и 90-те години германският биолог с руско потекло Якоб Сегал (Jakob Segal) изказа твърдение, че Форт Дитрик е мястото, където правителството на Съединените щати е създало ХИВ.

След прекратяване на програмата за която е създаден, Форт Дитрик участва в разработването на множество проекти от програмата за биологична защита на Съединените щати. През 2010 г. в него работи многочислен правителствен екип за биомедицински изследвания и разработки, управление на медицински материали, глобални медицински комуникации и проучване на чужди растителни патогени.

Опитен полигон Дъгуей (Dugway Proving Ground - DPG)

Както отбелязахме, още през 1942 г. САЩ оборудват най-голямото сухопътно въздушно пространство за провеждане на тестове на биологични и химически оръжия (Dugway Proving Ground - DPG). Полигонът е разположен на около 140 км. югозападно от Солт Лейк Сити (Юта) и обхваща 3,243 км² от пустинята на Голямото солено езеро. Предназначението на полигона е да тества и прилага американските и съюзническите системи за защита на биологични и химически оръжия в сигурна и изолирана среда.

Отделът науки за живота (Life Sciences Division - LSD) в DPG има задачата да произвежда биоагенти. В този отдел има две направления - за аерозолни технологии и по микробиология. Технологичният клон аерозолира биологични агенти и симулатори, а микробиологичният произвежда токсини, бактерии, вируси и агенти, които се използват в камерни и полеви тестове. Във ферментационните лаборатории на LSD се отглеждат бактерии в система от ферментатори, вариращи от 2 до 1500 литра. Ферментаторите са съобразени специално с изискванията на микроорганизма, който се проектира - рН, температура, светлина, налягане и хранителни концентрации, които дават на микроорганизма оптимални темпове на растеж.

През октомври 1943 г. в DPG е оборудвано съоръжение за биологична война, известно като Инсталация гранитен връх (Granite Peak Installation – GPI), която е под контрола на Отдела за специални проекти на армията (Army Special Projects Division). Инсталацията е предназначена за изпитване на биологично оръжие и на времето си е била основният обект за тестване по програмата за биологично оръжие на САЩ. В нея е изпробвана 91-килограмова бомба, съдържаща дихлорфеноксиоцетна киселина против растенията (Vegetable killer acid - VKA (2,4-). Тествани са също други биооръжия, включително използващи причинителя на антракс и това продължава до 1945 г. През 1952 г. в GPI е използвана касетъчната бомба M33 за заразяване на над 11 000 морски свинчета с Brucella suis. На полигона са проведени опити с оръжия за масово поражение, включително 328 изпитания на биологично оръжие на открито и 74 изпитания с мръсна бомба.

Опитният полигон Дъгуей разполага също с Център за тестване в Западната пустиня (West Desert Test Center - WDTC), в който персонал от учени и техници предоставя пълен набор от услуги за химически и биологични изпитвания. Според доклади в медиите, 30 години след като САЩ официално се отказаха от биологичното оръжие Дъгуей все още произвежда малки количества антракс. Това се потвърждава и от доклад на американската армия от 2012 г. (2012 US Army Report), който информира, че в изпитателното съоръжение (Lothar Saloman Life Sciences - LSTF) на DPG и сега се произвеждат и тестват биооръжия и живи агенти на ботулинов токсин, антракс, бруцелоза и туларемия.

В доклада са документирани и онагледени множество техники за разпространение на биоагентите - включително експлозиви и биоаерозолни пръскачки (Micronair disseminators). Пръскачките са разработени от армията и са тествани в Dugway Proving Ground. Те могат да бъдат монтирани на превозно средство или да се носят като раница, с помпена система, която може да бъде монтирана към устройството, за да се увеличи точността на освобождаването на биоагента.

На 26 януари 2011 г. в Dugway Proving Ground става инцидент, който е причина за аварийно затваряне на полигона. На служителите не е било разрешено да напускат, а идващите на работа не са били допускани. Блокирането на Центъра е поради загуба на флакон, съдържащ VX нервен агент. Аварийният период приключва на следващия ден след намиране на материала.

Изследователски институт за медицински науки на армията (Armed Forces Research Institute of Medical Sciences AFRIMS).

В сътрудничество с правителството на Тайланд, през 1958 г., армията на Съединените щати създава Изследователския институт за медицински науки на въоръжените сили (Armed Forces Research Institute of Medical Sciences AFRIMS). Армейският медицински компонент (US Army Medical Component) на AFRIMS (USAMC-AFRIMS) първоначално действа като лаборатория на SEATO, но в последствие става агенция на американското посолство в Тайланд и се помещава в Медицинския център на Кралската армия (Royal Thai Army Medical Center) в Бангкок. Постепенно USAMC-AFRIMS се разширява и обхваща военни медицински изследователски проекти в голяма част от Югоизточна Азия и Индийския субконтинент. В САЩ и Тайланд разполага с близо 300 служители и бюджет за изследвания около 5–7 милиона долара годишно.

Днес AFRIMS е част от Командването за медицинските изследвания и материали на армията (United States Army Medical Research and MaterielCommand - MRMC) и работи в чужбина по проекти на Института за изследвания на армията Уолтър Рийд (Walter Reed Army Institute of Research - WRAIR). Изследванията на AFRIMS са предимно приложни, насочени към намиране, разработване и тестване на нови лекарства и ваксини срещу малария, устойчива на Pfalciparum малария, Campylobacter, Cholera O139, Cyclospora, E coli, Hepatitis E, вирус на ХИВ 1 Е, резистентни на лекарства скраб тиф, денга, хеморагична треска и грип. Лабораторията има над 30 теренни площадки в Тайланд, Непал, Камбоджа, Виетнам и Бангладеш. AFRIMS управлява изследователските отдели на института Уолтър Риид - Walter Reed / AFRIMS (WARUN) в Непал и този за вирусология (AFRIMS - PAVRU) в Себу (Филипините).

AFRIMS притежава най-съвременните ветеринарни и ентомологични активи и е една от множеството медицински изследователски лаборатории в чужбина на Министерство на отбраната (Department of Defense overseas medical research laboratories). Такива лаборатории Министерството има в Джакарта (Индонезия), Лима (Перу), Найроби (Кения) и Кайро (Египет). С лабораториите си в Южна Америка, Европа, Африка и Азия и чрез използването на подизпълнители американската армия има достъп до различни генетични материали и съоръжения за проучване и разработване на всички оръжия, които са описани в нейните политически документи. Чрез програми финансирани от Държавния департамент САЩ лесно биха могли по различни начини да създадат кампании за ваксинации и клиники за доставяне на биологични оръжия.

След като през 1969 г. САЩ закриват лабораториите за биологична война (U.S. Army Biological Warfare Laboratories - USBWL), същата година, във Форт Дитрик, започва да функционира Институтът за инфекциозни болести на армията на Съединените щати (United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases – USAMRIID), който е подчинен на Командването за медицински изследвания и развитие на армията на САЩ (U.S. Army Medical Research and Development Command – USAMRDC). Институтът USAMRIID е водеща лаборатория на Министерството на отбраната на САЩ за медицински изследвания в областта на биологичната защита. Неговите изследвания водят до терапевтични решения за противодействие на биологичната война, диагностика, производство на нови ваксини, бактерии и вируси.

В днешно време американските военни биолози изучават изкуствено създадени бойни вируси в стотици биолаборатории на Пентагона, разположени в 25 страни по света. Голяма част от тези биолаборатории са разположени на територията на бившето постсъветско пространство. В продължение на десетилетия в лабораториите и на територии извън тях американската армия реализира множество проекти с цел проучване на въздействието на различни биологични агенти върху терени и жива сила. В следващ материал ще покажа някои от тези проекти.

на горе