ВРЕМЕ Е...

Светлана Косева – диамант от короната на България
Кандидат за вицепрезидент на Република България / Русофили за Възраждане на Отечеството

Светлана Косева – диамант от короната на България

14 Октомври 2021

Светлана Косева – съвременна личност с висока ценностна характеристика и достойнства

Светлана Петрова Косева е родена на 16 април 1980 г. в София. Дъщеря и внучка на елитни български офицери. Дядо ѝ – генерал полковник Кирил Косев е легендарен антифашист и национален жалон от достойните години на БНА – кумир за няколко поколения офицери, командири и военнослужещи.

През 1997 г. завършва средното си образование в езикова паралелка 73 СУ „Владислав Граматик“ в София. Завършва Технически Университет – Варна със специалност „Стопанско управление“. Икономически Университет – Варна – „магистър“ по специалност „Корпоративни финанси“, както и специалност „Екология и опазване на околната среда“ в Минно-геоложки Университет „Св. Иван Рилски“.

Професионалната ѝ кариера започва през 2004 г. във финансово-банковия сектор като през годините до 2008 г, е на различни  длъжности /кредитен инспектор, мениджър „Мултинационални компании“, кредитен специалист „Корпоративно банкиране“/ съответно в  „Хеброс Банк“ АД в София, „HVB Банк Биохим“ АД, „Райфайзенбанк“ АД. От 2009 г. иницира успешен собствен бизнес. Понастоящем е управител на дружество за дезинфекция, дезинсекция, дератизация и търговия със стоки, свързани с дейността.

Владее руски и английски език. Майка на двама сина – студент в Москва и дванедесетоколасник в езикова гимназия – София.

Родолюбив и отговорен човек с висок дух, лидерски качества и безкомпромисна взискателност. Възпитана в среда със спартанска воля и родолюбие. Светлана Косева е съвременна личност с висока ценностна характеристика и достойнства, които предполагат доверие и предопределят за нея харизмата на водач.


Виж още: Светлана Косева: В единението е силата на българския народ!

на горе