ВРЕМЕ Е...

ВРЕМЕ Е ЗА БЪЛГАРИЯ

ВРЕМЕ Е ЗА БЪЛГАРИЯ

28 Януари 2024

Полковник Борис Дрангов:

Всеки началник да бъде глава, пример във всичко, сиреч пръв да направи това, що изисква от подчинените си. Началникът трябва да бъде образец и пример на твърда дисциплина и ред, що дават непоколебима сила и създават безсмъртни дела.

Бъди строг, но най-първо и най-много към себе си!

Само оня ще победи, сиреч врага ще срази, който безвъзвратно се реши глава си да сломи.

Българският войник е създаден да бие и побеждава, а не да бъде бит и мачкан!

В смъртта няма нищо страшно, защото е сладко да се мре за България.

Две смърти няма, без една не може!

Животът не се мери по дължина, а по съдържание.

За да победим врага, трябва не да разрушим веществената му сила, а да убием духа му.

Изплашеният е полуразбит.

Колкото и да ни струва победата, всякога поражението ще ни струва повече.

Нападай неприятеля всякъде, където го срещнеш; щастието се усмихва само на смелите.

На страха очите са четири.

Няма умирачка по-достойна за човека, от юначната смърт на бойното поле. Няма заслуга, по-висока от тая — да сложиш живота си за благото на родната земя.

За Родината е по-важно не да пролеете вашата кръв за нея, а тази на врага.

От страх и умният изгубва ума си.

Предпочитай да бъдеш осъден за излишна смелост, отколкото за излишна предпазливост.

Заслужената награда не трябва да чака.

По-голямата смелост побеждава по-малката.

Справедливата похвала е благоухание. Недей я пази за споминалите се.

Човек е роб на свойта воля, но господар на свойто дело.

на горе