ВРЕМЕ Е...

Игнатий скочи срещу епископ Арсений: Не може да бъде избран за Сливенски митрополит
„ЕДИН ПРЕДИЗВЕСТЕН РАЗКОЛ..!“

Игнатий скочи срещу епископ Арсений: Не може да бъде избран за Сливенски митрополит
Aвтор:  еп. Игнатий

25 Май 2024

В навечерието на избора на нов Сливенски митрополит Проватски епископ Игнатий излезе с ново писмо до Светия синод на БПЦ. 

Светият синод призна избора за Сливенски митрополит, проведен на 19 май. Утре, 26 май, в синодалната палата ще се избира митрополит измежду епископите Арсений и Герасим.

Публикуваме пълния текст на писмото му до Светия Синод без редакторска намеса: 

До Негово Високопреосвещенство Григорий Митрополит Врачански - председателстващ Св. Синод на БПЦ

До Техни Високопреосвещенства Митрополитите - членове на Св. Синод на БПЦ

Обръщам се към Вас по повод публикуваните тези дни факти, придружени със снимков и видео материал, на неканонични действия на митрополите Николай Пловдивски, Киприян Старозагорски, Яков Доростолски и на епископите Сионий, Висарион и Арсений. 

Този въпрос е от първостепенно значение за цялата Църква и в частност се отнася пряко и към провеждания избор за нов Сливенски Митрополит. 

В случай, че Вие лично, като председателстващ Св. Синод и членовете на Св. Синод, като цяло, не успеете да намерите канонично решение на този безпрецедентен случай в историята на БПЦ, ще отпаднете от епископските и митрополитските си служения и на ваше място ще бъде възобновена нова канонична структура на Църквата. 

Църквата е създадена и е собственост на Господ Бог Иисус Христос и Той ще се погрижи тя да продължи да съществува. 

Съществуването на Църквата е възможно само в нейният Божествен характер с присъщите й догматични истини и канонични правила.

Както добре знаете Господ Бог Иисус Христос след Възкресението и Възнесението Си от земята към Небето, създава Църквата с цел да се замести Неговото телесно отсъствие от земята и по този начин да се продължи и даде възможност за спасение и Вечен Живот и за идните поколения човеци.

Той отива на Небето, но продължават да се раждат нови хора и те трябва да имат възможност за Вечен Живот. 

Именно затова Той създава Църквата, за да може човеците, които ще се родят и ще живеят на земята след Него, да могат да получат същата помощ и същите дарове, които са имали хората по времето когато Той е бил на земята. 

Затова Сам Той, както е записано, многократно се явява на светите Апостоли, лично Той поставя първият Патриарх Йерусалимски, научава ги на богуслужението и на всичко необходимо за съществуването на Църквата. 

От своя страна светите Апостоли записват Господните думи и указания, което ние наричаме Свещенни Книги. Това са Книгите на Новия Завет, на Апостолските канони (правила - бг) и книгите на Свещеното Предание. 

Ето затова е толкова важно спазването на Църковните Канони, на Апостолските Правила.

Исторически и еклесиологически е доказано през вековете, че в които географски райони Апостолските правила се нарушат, това води до унищожаването на Църквата и тя престава да съществува там или най-малкото численността на нейните членове се свива до минимум. 

   1. Митрополит Николай Пловдивски и неговият викариен еп. Арсений многократно служат с низвергнатия (лишен от свещен сан) Петър Еремеев. Той е низвергнат по 25 Апостолско правило. 

Петър Еремеев е изобличен, осъден и низвергнат от свещен сан с Указ номер У-02/39 от11 март 2024 година. 

Първоначално е осъден и низвергнат от сан от Московския Духовен Съд на Московската Епархия, а малко по-късно Указа и низвержението са утвърдени от Патриарх Кирил.

Справка в Московска Патриаршия показва, че Петър Еремеев е низвергнат по 25 Апостолско правило и по-точно, за хомосексуални грехове.

 Дни след като е низвергнат Петър Еремеев идва в България и заживява в гр. Пловдив.

 Без наличие на Отпусно Писмо, разбира се, соед като е низвергнат, наличието на такова е невъзможно. 

Въпреки всичко той е приет от м-т Николай и еп. Арсений и служи често с тях. 

Документирани са общо 6 (шест) съвместни богуслужения.

Ваши Високопреосвещенства, моля, още в първото насрочено заседание на Св. Синод да забраните всякакво участие в Църковния и богослужебен живот на м-т Николай и на еп. Арсений и да образувате процедура за Църковно Наказателно Дело в което те да могат да изложат своята позиция по въпроса и да се защитят. 

Според 11 Апостолско правило м-т Николай и еп. Арсений подлежат на наказание лишаване от свещен сан - низвержение. 

Господ Бог Иисус Христос чрез Светите Апостоли е заповядал всеки, който служи с низвергнат от свещен сан, подлежи също на низвержение от сан.

Те са създали този канон, защото всеки, който служи с низвергнат по някакъв начин също е причастен на греха на низвергнатия и съответно, затова и той подлежи на същото наказание.

Казано в заключение, горното означава, че еп. Арсений в никакъв случай не може да бъде избран за Сливенски Митрополит.      

Ваши Високопреосвещенства, един евентуален такъв избор от ваша страна, би го превърнал в Неканоничен митрополит с всички произтичащи от това последици, включително и за вас, по- точно, за тези от вас, които сте гласували по съответния начин.

 2. На 19 май 2024 г. Митрополите Николай Пловдивски, Киприян Старозагорски и Яков Доростолски, както и епископите Сионий и Висарион са служили съвместно с разколници. 

По 10 Апостолско правило те се наказват с отлъчване от църковно общение. 

Това означава, че нямат право да участват в богуслужения от всякакъв характер и нямат право да участват в заседания на Св. Синод, разбира се, нямат право и да участват в гласуване на решения на Св. Синод. 

Апостолското правило в този случай задължава да отстраните горе споменатите трима митрополити от заседанията на Св. Синод до времето на тяхното покаяние (с изключение на м-т Николай, който би трябвало да е процедура по т.1 на това писмо). 

Съответно, тези  митрополити нямат право да участват в заседанието на Св. Синод по определяне на начина и времетраенето на тяхното отлъчване от църковно общение.

Времето на тяхното отлъчване от църковно общение зависи от време необходимо на всеки един от тях за достигане на искренно покаяние. Това означава, че е възможно да е само няколко дена. Като водещо в казуса не е количеството време, а самообвинението, самоосъждането и обещанието да не се повтаря служението с разколници.

Също така тези митрополити нямат право да участват в гласуването по избора на нов Сливенски Митрополит. 

В противен случай, избора на нов Сливенски Митрополит ще се счита за неканоничен с всички от това произлизащи последствия, включително и за вас, по-точно, за тези от вас, които сте гласували по съответния начин.

 3. Ваши Високопреосвещенства, моля да отмените поканата към Константинополския Патриарх Вартоломей да присъства на интронизацията на новия Български Патриарх.

Патриарх Вартоломей нарича себе си Вселенски. 

Вселенски Първойерарх е Господ Бог Иисус Христос.  

Използването термина Вселенски е пренебрегване и обида към Господа. 

Вселенски Патриарх е термин, който може да се отнася Единственно по отношение на Господ Бог Иисус Христос, защото Само Той изпълва цялата Вселена, Само Той е едновременно навсякъде, едновременно в Рая, в ада, в Гроба Си, с разбойника на Кръста, с всеки човек на земята и едновременно с това и на Престола Си. Затова се нарича и НЕОПИСУЕМ. 

Вселенски Патриарх ще нарича себе си Антихриста.   

Затова Светите Отци казват, че който човек нарича себе си Вселенски, в него обитава духа на Антихриста и по-точно духа на Сатаната (формулирано от св. Григорий Двоеслов 5-6 век). 

Константинополския патриарх е бил пръв сред равни само в рамките на Византийската империя. 

Като е записано, защото пребивава в Столицата на Империята.  

Това е бил кратък исторически период. Отдавна няма Византийска империя. 

Затова, ако ще каните някой Патриарх, нека това да бъде Йерусалимският Патриарх. Защото именно той е пръв сред равни. Защото там Господ основава Църквата, там Господ е живял на земята, там е страдал, там е Възкръснал, там е Гроба Господен, там слиза Благодатният огън, там и ще бъде центъра на Второто Христово Пришествие и края на този свят.    

Освен това Патриарх Вартоломей е главен икуменист и главен виновник за редица отстъпления по отношение на чистотата на Православната вяра. 

Българският Патриарх се избира от Господ Бог Иисус Христос чрез митрополитите на БПЦ. 

Никой друг духовник и никой друг земен човек няма такива права. 

С обич во Христа Иисуса Бога,

еп. Игнатий

на горе