ВРЕМЕ Е...

Време е...за непреходното дело на Апостола
144 години от обесването на Васил Левски

Време е...за непреходното дело на Апостола
Aвтор:  Ваня Иванова 

18 Февруари 2017

За Левски ще говорим днес...
За заветите на Апостола, отдал живота си за свободата на България...

За Левски ще говорим днес...
Свеждайки признателно глава пред подвига и саможертвата на Апостола.

За Левски ще си спомним днес...
И ще съзрем в делото му, желанието да ни преведе нататък...

За Левски...

Това ни завеща Апостола. За такава България мечтаеше. Сам по свой разум прозрял  същността на живота, дълга и обичта към родината, вярата в една единствена кауза, поел по пътя на революционната борба за свободата на народа.

За такава България отдаде живота си!

„Днешната наша свобода – пише Захари Стоянов в „Записки по българските въстания“,  има безброй мъченици, герои българи, наши братя, които умиха лицето на България и направиха да пригърми името българин по четирите края на света. Стъпиха презрително на всичко свое частно, гордо и неустрашимо издигнаха глава против силния тиранин. Всичко това те направиха, не че бяха ходили в Париж да си изострят ума, а че бяха честни, имаха воля железна, характер несъкрушим и обичаха горещо своето отечество“.

Поклон пред делото на Апостола и всички достойни българи, отдали живота си за Родината.

на горе